RNDr.

Marek Rychlý

Ph.D.

FIT, DIFS – Assistant professor

+420 54114 1240
rychly@fit.vut.cz

Send BUT message

RNDr. Marek Rychlý, Ph.D.

Publications

 • 2020

  BURGET, R.; RYCHLÝ, M. Extrakce událostí ze souborových systémů - Návrh a implementace distribuované architektury. FIT-TR-2020-08, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2020. p. 0-0.
  Detail | WWW

 • 2018

  KAZZAZ, M.; RYCHLÝ, M. A Case Study: Mobile Service Migration Based Traffic Jam Detection. International Journal of Systems and Service-Oriented Engineering, 2018, vol. 8, no. 1, p. 44-57. ISSN: 1947-3052.
  Detail | WWW

  RYCHLÝ, M.; RYŠAVÝ, O. Big Data Security Analysis with TARZAN Platform. Journal of Cyber Security and Mobility, 2018, vol. 8, no. 2, p. 165-188. ISSN: 2245-1439.
  Detail | WWW

 • 2017

  RYCHLÝ, M.; RYŠAVÝ, O. TARZAN: An Integrated Platform for Security Analysis. In Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Annals of Computer Science and Information Systems, Volume 11. Praha: IEEE Computer Society, 2017. p. 561-567. ISBN: 978-83-946253-7-5.
  Detail | WWW

  KAZZAZ, M.; RYCHLÝ, M. Restful-based Mobile Web Service Migration Framework. In 2017 IEEE International Conference on AI & Mobile Services (AIMS). Honolulu: IEEE Computer Society, 2017. p. 70-75. ISBN: 978-1-5386-1999-5.
  Detail | WWW

  KAZZAZ, M.; RYCHLÝ, M. Restful-based Mobile Web Service Migration Framework (Presentation). MEMICS 2017: 12th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Telč: 2017. p. 8-8.
  Detail | WWW

  RYCHLÝ, M.; RYŠAVÝ, O. Platforma pro zpracovaní dat síťové forenzní analýzy. FIT-TR-2017-07, Brno: 2017. p. 0-0.
  Detail | WWW

  RYCHLÝ, M. Dynamically Reconfigurable Architectures: An Evaluation of Approaches for Preventing Architectural Violations. In Computer Systems and Software Engineering: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2017. p. 539-556. ISBN: 978-1-5225-3923-0.
  Detail | WWW

 • 2015

  RYCHLÝ, M.; ŠKODA, P.; SMRŽ, P. Heterogeneity-Aware Scheduler for Stream Processing Frameworks. International Journal of Big Data Intelligence, 2015, vol. 2, no. 2, p. 70-80. ISSN: 2053-1397.
  Detail | WWW

  KAZZAZ, M.; RYCHLÝ, M. Web Service Migration using the Analytic Hierarchy Process. In 2015 IEEE International Conference on Mobile Services. New York: IEEE Computer Society, 2015. p. 423-430. ISBN: 978-1-4673-7284-8.
  Detail | WWW

 • 2014

  RYCHLÝ, M.; ŠKODA, P.; SMRŽ, P. Scheduling Decisions in Stream Processing on Heterogeneous Clusters. In 2014 Eighth International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems. Birmingham: IEEE Computer Society, 2014. p. 614-619. ISBN: 978-1-4799-4325-8.
  Detail | WWW

  MATES, V.; RYCHLÝ, M.; HRUŠKA, T. Modelling of Context-Adaptable Business Processes and their Implementation as Service-Oriented Architecture. In Procedia Economics and Finance. Procedia Economics and Finance. Amsterdam: 2014. p. 412-421. ISSN: 2212-5671.
  Detail | WWW

  RYCHLÝ, M. Dynamically Reconfigurable Architectures: An Evaluation of Approaches for Preventing Architectural Violations. In Handbook of Research on Architectural Trends in Service-Driven Computing (2 Volumes). Advances in Systems Analysis, Software Engineering, and High Performance Computing. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2014. p. 26-43. ISBN: 978-1-4666-6178-3.
  Detail | WWW

 • 2013

  KAZZAZ, M.; RYCHLÝ, M. Ontology-based Context Modelling and Reasoning in the Web Service Migration Framework. Acta Electrotechnica et Informatica, 2013, vol. 13, no. 4, p. 5-12. ISSN: 1335-8243.
  Detail | WWW

  KAZZAZ, M.; RYCHLÝ, M. Web Service Migration with Migration Decisions Based on Ontology Reasoning. In Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics - Informatics'2013. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2013. p. 186-191. ISBN: 978-80-8143-127-2.
  Detail | WWW

  KAZZAZ, M.; RYCHLÝ, M. A Web Service Migration Framework. ICIW 2013, The Eighth International Conference on Internet and Web Applications and Services. Rome: The International Academy, Research and Industry Association, 2013. p. 58-62. ISBN: 978-1-61208-280-6.
  Detail | WWW

 • 2012

  RYCHLÝ, M.; ŽOUŽELKA, M. Fault Injection for Web-services. In Proceedings of the 14th International Conference on Enterprise Information Systems, Volume 2. Wroclaw: SciTePress - Science and Technology Publications, 2012. p. 377-383. ISBN: 978-989-8565-11-2.
  Detail | WWW

 • 2011

  RYCHLÝ, M. Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby. Sborník přednášek z 7. technické konference Automatizace, regulace a procesy. Praha: DimArt, 2011. p. 11-14. ISBN: 978-80-903844-6-0.
  Detail | WWW

  RYCHLÝ, M. A Metamodel for Modelling of Component-Based Systems with Mobile Architecture. Information Systems Development. New York: Springer US, 2011. p. 635-646. ISBN: 978-1-4419-9645-9.
  Detail | WWW

 • 2010

  RYCHLÝ, M. Formal-based Component Model with Support of Mobile Architecture. Information Sciences and Technologies Bulletin of the ACM Slovakia, 2010, vol. 2, no. 1, p. 13-25. ISSN: 1338-1237.
  Detail | WWW

  RYCHLÝ, M.; ZENDULKA, J. Modelling of Component-Based Systems with Mobile Architecture. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2010. 139 p. ISBN: 978-80-214-4211-5.
  Detail | WWW

  RYCHLÝ, M. A Case Study on Behavioural Modelling of Service-Oriented Architectures. e-Informatica Software Engineering Journal, 2010, vol. 4, no. 1, p. 71-87. ISSN: 1897-7979.
  Detail | WWW

 • 2009

  RYCHLÝ, M. A Case Study on Behavioural Modelling of Service-Oriented Architectures. Software Engineering Techniques in Progress. Krakow: AGH University of Science & Technology, 2009. p. 79-92. ISBN: 978-83-7464-259-0.
  Detail | WWW

  RYCHLÝ, M. A Component Model with Support of Mobile Architectures and Formal Description. e-Informatica Software Engineering Journal, 2009, vol. 3, no. 1, p. 9-25. ISSN: 1897-7979.
  Detail | WWW

 • 2008

  RYCHLÝ, M.; TICHÁ, P. A Tool for Supporting Feature-Driven Development. In Balancing Agility and Formalism in Software Engineering. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2008. p. 196-207. ISBN: 978-3-540-85278-0.
  Detail | WWW

  RYCHLÝ, M. Behavioural Modeling of Services: from Service-Oriented Architecture to Component-Based System. Software Engineering Techniques in Progress. Wrocław: Wroclaw University of Technology, 2008. p. 13-27. ISBN: 978-83-7493-421-3.
  Detail | WWW

  RYCHLÝ, M.; WEISS, P. Modeling of Service Oriented Architecture: From Business Process to Service Realisation. In ENASE 2008 Third International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering Proceedings. Funchal: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2008. p. 140-146. ISBN: 978-989-8111-28-9.
  Detail | WWW

 • 2007

  RYCHLÝ, M. Component Model with Support of Mobile Architectures. In Information Systems and Formal Models. Opava: Faculty of Philosophy and Science in Opava, Silesian university in Opava, 2007. p. 55-62. ISBN: 978-80-7248-006- 7.
  Detail

 • 2006

  RYCHLÝ, M.; ZENDULKA, J. Distributed Information System as a System of Asynchronous Concurrent Processes. In MEMICS 2006 Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Mikulov: Faculty of Information Technology BUT, 2006. p. 206-213. ISBN: 80-214-3287- X.
  Detail

  RYCHLÝ, M. Towards Verification of Systems of Asynchronous Concurrent Processes. In Proceedings of 9th International Conference ISIM' 06. Přerov: 2006. p. 123-130. ISBN: 80-86840-19- 0.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.