Ing.

Ladislav Chladil

Ph.D.

FEEC, UETE – Department Financial Officer

+420 54114 6170, +420 54114 6184
chladil@vut.cz

Send BUT message

Ing. Ladislav Chladil, Ph.D.

Publications

 • 2023

  HÁLOVÁ, H.; CHLADIL, L. Spray-drying syntéza perspektivních katodových materiálů pro Li-ion akumulátory se sníženým obsahem kobaltu. 44. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Blansko: 2023. p. 36-42. ISBN: 978-80-02-03018-8.
  Detail

  HÁLOVÁ, H.; CHLADIL, L. Spray-dry Synthesis of Perspective Cathode Materials for Li-ion Batteries with Low Cobalt Content. Proceedings I of the 29th Conference STUDENT EEICT 2023. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, 2023. p. 135-138. ISBN: ISBN 978-80-214-6153.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; HÁLOVÁ, H.; SMEJKAL, J. In-situ pozorování růstu síranu olovnatého na záporné elektrodě olověných akumulátorů. 44. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Blansko: 2023. p. 43-46. ISBN: 978-80-02-03018-8.
  Detail

  HÁLOVÁ, H.; CHLADIL, L. Spray drying Synthesis of Perspective Materials for Cathodes of Li-ion Batteries with Low Cobalt Content. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 24th ABAF. First. Brno: 2023. p. 71-73. ISBN: 978-80-214-6176-5.
  Detail | WWW

 • 2022

  CHLADIL, L.; ČECH, O. VELKOKAPACITNÍ UKLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE - MOŽNOSTI A REALIZOVANÉ PROJEKTY. Blansko: Česká elektrotechnická společnost, 2022. p. 39-43.
  Detail

  CHLADIL, L.; HÁLOVÁ, H. PERSPEKTIVNÍ MATERIÁLY PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ KATODY LI-ION AKUMULÁTORŮ S NÍZKÝM OBSAHEM KOBALTU. Blansko: Česká elektrotechnická společnost, 2022. p. 26-29.
  Detail

  BAČA, P.; CHLADIL, L. 43. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 43. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Česká elektrotechnická společnost, 2022. ISBN: 978-80-02-02972-4.
  Detail | WWW

  ČECH, O.; KAZDA, T.; CHLADIL, L.; ČUDEK, P. Sodium titanates as anode for sodium-ion cells. The 6th International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Applicationss. 1. Košice: Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2022. p. 94-96. ISBN: 978-80-574-0127-8.
  Detail

  SMEJKAL, J.; CHLADIL, L. Influence of Different Cycling Speed on the Life-Span of the Negative Electrode for Lead-Acid Batteries. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 23th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2022. p. 103-105. ISBN: 978-80-214-6088-1.
  Detail

 • 2021

  CHLADIL, L.; HÁLOVÁ, H.; ČECH, O. In-situ Confocal Laser Microscopy Study of Lead Sulfate Crystal Growth on Negative Electrode of Lead-acid Batteries. In ECS Transactions. ECS Transactions. IOP Publishing Ltd, 2021. p. 159-166. ISBN: 9781607685395. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; HÁLOVÁ, H.; SMEJKAL, J.; ČECH, O. In-situ Studies of Lead Sulfate Crystal Growth on Negative Electrode for Lead Acid Batteries. The 5th International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Applications. 1. Košice: ŠafárikPress, 2021. p. 59-61. ISBN: 978-80-574-0039-4.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; KUNICKÝ, D.; KAZDA, T.; VANÝSEK, P.; ČECH, O.; BAČA, P. In-situ XRD study of a Chromium doped LiNi0.5Mn1.5O4 cathode for Li-ion battery. Journal of Energy Storage, 2021, vol. 41, no. 9, p. 1-15. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  CHLADIL, L.; HÁLOVÁ, H. Study of Negative Electrode for Lead-acid Batteries Using Operando Confocal Laser Microscopy. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 22th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2021. p. 83-85. ISBN: 978-80-214-5975-5.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; SMEJKAL, J. Chemical Changes During Cycling on the Surface of the Negative Electrode of Lead-Acid Batteries. In ECS Transactions. ECS Transactions. Pennigton: 2021. p. 143-149. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  HÁLOVÁ, H.; CHLADIL, L. Study of Surface Changes of Negative Electrode for Lead-Acid Batteries Using Operando Confocal Laser Microscopy. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 62-65. ISBN: 978-80-214-5942-7.
  Detail | WWW

  ČECH, O.; KAZDA, T.; CHLADIL, L.; ČUDEK, P.; KAŠTYL, J.; JAŠŠO, K.; VANÝSEK, P.; BAČA, P. STRUKTURNÍ CHARAKTERIZACE MATERIÁLŮ PRO ELEKTRODY ELEKTROCHEMICKÝCH ZDROJŮ PROUDU. 42. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Česká elektrotechnická společnost, 2021. ISBN: 978-80-02-02936-6.
  Detail | WWW

  SMEJKAL, J.; CHLADIL, L. XRD analýza povrchových dějů probíhajících na záporné elektrodě olověného akumulátoru. 42. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vémyslice: 2021. p. 88-91. ISBN: 978-80-02-02936-6.
  Detail | WWW

  ČECH, O.; KUSMIČ, D.; CHLADIL, L.; KLVAČ, O.; ČUDEK, P.; BAČA, P.; KAZDA, T. Inverse Vulcanisation of Sulfur - Preparation Methods and Applications. In ECS Transactions. ECS Transactions. Pennigton: 2021. p. 131-238. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  SMEJKAL, J.; CHLADIL, L. Study of Surface Processes Taking Place on the Surface of the Negative Electrode of Lead-acid Batteries Using XRD. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 22th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2021. p. 98-100. ISBN: 978-80-214-5975-5.
  Detail

  CHLADIL, L.; VANÝSEK, P. EERA a současný rozvoj výzkumu a výroby baterií v Evropě. 42. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vémyslice: Tribun EU s.r.o., 2021. p. 19-23. ISBN: 978-80-02-02936-6.
  Detail | WWW

  ČECH, O.; KAZDA, T.; CHLADIL, L.; KUSMIČ, D.; FAFILEK, G.; ČUDEK, P.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Amorphous Sulfur Copolymer for Li-S Batteries Prepared By Inverse Vulcanization. Brno: Brno University of Technology, 2021. p. 116-118.
  Detail

 • 2020

  CHLADIL, L.; SMEJKAL, J.; BANNERT, T. Effect of Surfactants to Decomposition of Supersaturated Zinc Electrolytes in Ni-Zn Battery. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 21th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2020. p. 82-84. ISBN: 978-80-214-5889-5.
  Detail

  CHLADIL, L.; VANÝSEK, P. Výzvy a příležitosti pro výzkum elektrochemických úložišť energie z pohledu plánu evropské aliance pro energetický výzkum. 41. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Vémyslice: 2020. p. 45-49. ISBN: 978-80-02-02900-7.
  Detail

  KUNICKÝ, D.; CHLADIL, L. Vývoj v oblasti vysokonapěťových katod pro Li-ion akumulátory. 41. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. 2020. p. 67-70. ISBN: 978-80-02-02900-7.
  Detail

  SMEJKAL, J.; CHLADIL, L. Efekt organických aditiv na elektrochemické procesy ovlivňující parametry baterií zinek - vzduch. 41. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vémyslice: 2020. p. 103-106. ISBN: 978-80-02-02900-7.
  Detail

  SMEJKAL, J.; CHLADIL, L. Decomposition of a Potassium-Based Supersaturated Zincate Solution in Electrolytes with Reduced Zinc Solubility. In ECS Transactions. ECS Transactions. 2020. p. 123-129. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; KUNICKÝ, D. Recent Progress in High-Voltage Cathode Materials for Lithium-ion Batteries. In ECS Transaction. ECS Transactions. 2020. p. 17-23. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  KUNICKÝ, D.; CHLADIL, L. Comparison of high-voltge cathode materials for lihium-ion batteries. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 21st ABAF. 2020. p. 30-32. ISBN: 978-80-214-5889-5.
  Detail

 • 2019

  KUNICKÝ, D.; CHLADIL, L.; KAZDA, T. Studium struktury katodových materiálů pro lithno iontové akumulátory metodou rentgenové strukturní analýzy. In 40. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. 2019. p. 61-64. ISBN: 978-80-02-02858-1.
  Detail

  VANÝSEK, P.; CHLADIL, L. VIZE EERA V OBLASTI ELEKTROCHEMICKÝCH ÚLOŽIŠŤ ENERGIE. In Zborník ALER Medzinárodnej vedecko-odborná konferencia ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE (ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES) 2019. Liptovský Mikuláš: Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši a Slovenská elektrotechnická spoločnosť, 2019. p. 160-164. ISBN: 978-80-89456-36-9.
  Detail

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; GAJDOŠ, A.; CHLADIL, L.; VANĚK, J.; ČUDEK, P. Development of Stable Perovskite Solar Cell. In Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. USA: Springer, Cham, 2019. p. 653-665. ISBN: 978-3-030-13887-5.
  Detail | WWW

 • 2018

  CHLADIL, L.; KUNICKÝ, D.; ČECH, O.; VANÝSEK, P. In-situ X-ray study of carbon coated LiFePO4 for Li-ion Battery in Different State of Charge. In ECS Transaction. ECS Transactions. 19th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2018). Pennington, NJ, USA: The Electrochemical Society, 2018. p. 1-7. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  CHLADIL, L.; ČECH, O.; SMEJKAL, J.; VANÝSEK, P. Study of Zinc Deposited in the Presence of Organic Additives for Zinc-based Secondary Batteries. Journal of Energy Storage, 2018, vol. 21, no. 2, p. 295-300. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  CHLADIL, L.; MACHÁČ, M.; ČECH, O.; VANÝSEK, P. Možnosti rentgenové strukturní analýzy při posouzení vlivu aditiv pro olověné akumulátory. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hustopeče: Česká elektrotechnická společnost, 2018. p. 34-37. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  ČECH, O.; VANÝSEK, P.; KLVAČ, O.; CHLADIL, L.; LIBICH, J. Rentgenová difrakční spektroskopie pro studium interkalace. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Hustopeče: Česká elektrotechnická společnost, 2018. p. 135-138. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  CHLADIL, L.; KUNICKÝ, D.; ČECH, O. In-situ X-ray study of Electrodes for Li-ion Battery in Different State of Charge. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology, 2018. p. 71-74. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; CHLADIL, L.; GAJDOŠ, A.; VANĚK, J. Changes of the Active Perovskite Solar Cell Layer Caused By External Influences. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19 th ABAF. ECS Transactions. 87. USA: ECS Transaction, 2018. p. 205-211. ISBN: 978-1-60768-864-8. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  KRATOCHVÍL, M.; STRACHALA, D.; GAJDOŠ, A.; CHLADIL, L.; WEITER, M. Study of Perovskite Solar Cells Degradation in the Presence of Moisture. In 7th meeting on Chemistry & Life. Czech Chemical Society Symposium Series. 2018. p. 503-506. ISSN: 2336-7210.
  Detail

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; GAJDOŠ, A.; CHLADIL, L.; VANĚK, J.; ČUDEK, P. Development of Stable Perovskite Solar Cell. In Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. GB: 2018. p. 76-87. ISBN: 978-3-319-72371-6.
  Detail

  STRACHALA, D.; KRATOCHVÍL, M.; HYLSKÝ, J.; CHLADIL, L.; GAJDOŠ, A.; VANĚK, J. Changes of the Active Perovskite Solar Cell Layer Caused By External Influences. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. 19. Brno: Brno University of Technology, 2018. p. 135-137. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

 • 2017

  CHLADIL, L.; MACHÁČ, M.; ČECH, O.; VANÝSEK, P. In-situ pozorování růstu krystalů síranu olovnatého s využitím techniky XRD. In 38. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hustopeče: Česká elektrotechnická společnost, 2017. p. 23-26. ISBN: 978-80-02-02725-6.
  Detail

  ČECH, O.; ČÁSTKOVÁ, K.; CHLADIL, L.; DOHNAL, P.; ČUDEK, P.; LIBICH, J.; VANÝSEK, P. Synthesis and Characterization of Na2Ti6O13 and Na2Ti6O13/Na2Ti3O7 Sodium Titanates with Nanorod-like Structure as Negative Electrode Materials for Sodium-ion Batteries. Journal of Energy Storage, 2017, vol. 1, no. 1, p. 1-8. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  ČECH, O.; CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P. The Effect of Post-Treatment on the Composition of Formed Negative Electrode Mass in Lead Acid Batteries Studied by XRD. Journal of Energy Storage, 2017, vol. 1, no. 1, p. 1-5. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; ČECH, O.; BAČA, P. IN-SITU X-RAY STUDY OF LEAD SULFATION IN SULFURIC ACID ENVIROMENT. In 1Oth International Conference on Lead-Acid Batteries. 9 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2014 PROCEEDINGS. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2017. p. 87-90. ISSN: 2367-4881.
  Detail

  BAČA, P.; VANÝSEK, P.; KŘIVÍK, P.; ČECH, O.; CHLADIL, L.; VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J. Semiannual Report No. 1: INVESTIGATION OF THE MUTUAL INTERACTION OF CARBON AND OTHER ADDITIVES ON THE PERFORMANCE OF NEGATIVE LEAD ACCUMULATOR ELECTRODES DURING PSoC OPERATION. 2017. p. 1-42.
  Detail

  BAČA, P.; VANÝSEK, P.; KŘIVÍK, P.; ČECH, O.; CHLADIL, L.; VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J. Semiannual Report No. 2: INVESTIGATION OF THE MUTUAL INTERACTION OF CARBON AND OTHER ADDITIVES ON THE PERFORMANCE OF NEGATIVE LEAD ACCUMULATOR ELECTRODES DURING PSoC OPERATION. 2017. p. 1-56.
  Detail

  ČECH, O.; CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P. XRD Characterization of Negative Electrode Mass of Lead Acid Batteries. In 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEAD-ACID BATTERIES (LABAT'2017). 9 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2014 PROCEEDINGS. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2017. p. 99-102. ISSN: 2367-4881.
  Detail | WWW

  SMEJKAL, J.; CHLADIL, L. Study of Effect of Organic Additives on the Morphology of Zinc Deposit. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 18th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 56-59. ISBN: 978-80-214-5529- 0.
  Detail

 • 2016

  CHLADIL, L. Elektrotechnologie 2016. Elektrotechnologie 2016. Brno: VUTIUM, Vysoké učení technické v Brně, 2016. p. 1-48. ISBN: 978-80-214-5352- 4.
  Detail

  CHLADIL, L.; KAZDA, T.; VANÝSEK, P.; ČECH, O.; LIBICH, J. Lithium Batteries Summer School: Book of Manuals for Laboratory Experiments. 1. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. 51 p. ISBN: 978-80-214-5394- 4.
  Detail

  CHLADIL, L.; VANÝSEK, P; WITZANYOVÁ, N.; ŠTRIC, D. Sdílení aktivit Vysokého učení technického v Brně v oblasti ukládání energie. In Elektrotechnologie 2016. Vysoké učení technické v Brně, 2016. p. 48-52. ISBN: 978-80-214-5352- 4.
  Detail

  CHLADIL, L.; ČECH, O.; VANÝSEK, P. XRD Study of Lead Sulfate Crystal Growth in Sulfuric Acid Solution. In Transactions of the Electrochemical Society. ECS Transactions. Pennington, NJ, USA: The Electrochemical Society, 2016. p. 147-155. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  CHLADIL, L.; VANÝSEK, P; WITZANYOVÁ, N.; ŠTRIC, D. Zapojení Vysokéhu učení technického v Brně do Evropské aliance pro energetický výzkum. 37. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 2016. p. 48-52. ISBN: 978-80-02-02653-2.
  Detail

  ČECH, O.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; VANÝSEK, P.; CHLADIL, L.; KŘIVÍK, P.; ČUDEK, P.; BAČA, P. Curing of Positive Electrode Mass for Lead Acid Battery studied by XRD. In ECS Transactions. ECS Transaction. Brno, Česká republika: Brno University of Technology, 2016. p. 131-136. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; ČECH, O.; VANÝSEK, P. Pulse Deposition of Zinc in Electrolytes with Reduced Zinc Oxide Solubility. In Transactions of the Electrochemical Society. ECS Transactions. 74. Pennington, NJ, USA: The Electrochemical Society, 2016. p. 137-146. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  GOTTWALD, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ČUDEK, P.; CHLADIL, L. MoS2 as a Negative Electrode Material for SIB. In ECS Transactions. ECS Transactions. 74. Pennington, New Jersey 08534-2839, USA: Electrochemical Society, 2016. p. 321-330. ISBN: 9781607685395. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  ČECH, O.; VANÝSEK, P.; CHLADIL, L.; ČÁSTKOVÁ, K. Mixed Sodium Titanate as an Anode for Sodium-Ion Battery. In ECS Transactions. ECS Transaction. Pennington, NJ, USA: The Electrochemical Society, 2016. p. 331-337. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  ČECH, O.; KŘIVÍK, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; ČUDEK, P.; CHLADIL, L.; BAČA, P. Studim krystalografických vlastností materiálů pro elektrody olověných akumulátorů. In 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Vyškov: 2016. p. 100-103. ISBN: 978-80-02-02653- 2.
  Detail

  CHLADIL, L.; ČECH, O. Pulse Deposition of Zinc in Electrolytes with Reduced Zinc Oxide Solubility. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 17th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2016. p. 56-58. ISBN: 978-80-214-5384- 5.
  Detail

 • 2015

  CHLADIL, L.; MÁCA, J.; ČECH, O.; VANÝSEK, P. Precipitation of a Supersaturated Zincate Solution in Electrolytes with Reduced, Zinc Solubility. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 16th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 134-136. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail

  CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; MÁCA, J.; ČECH, O. Effect of Additives Reducing Solubility of ZnO on the Decomposition Kinetics of a Supersaturated Zincate Solution. ECS Meeting Abstracts, 227th ECS Meeting. Pennington, NJ USA: The Electrochemical Society, 2015. ISSN: 2151- 2043.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; DVOŘÁK, P.; VANÝSEK, P. Porovnání metod a systémů uchovávání energie z hlediska dostupnosti materiálů a schůdnosti realizace. In 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Česká elektrochemická společnost, 2015. p. 144-147. ISBN: 978-80-02-02593- 1.
  Detail

  CHLADIL, L.; NOVÁK, V.; VANÝSEK, P. Investigation of Vanadium Oxidation States in Sulfuric Acid by Voltammetry and, Electrochemical Impedance Spectroscopy. In 16th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 99-101. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail

  VANÝSEK, P.; CHLADIL, L.; DVOŘÁK, P. Velké srovnání metod a systémů uchovávání energie. Dostupně a schůdně. HW server s.r. o, 2015, vol. 2015, no. 10, p. 1-8. ISSN: 1803-6392.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V.; CHLADIL, L. Investigation of Vanadium Oxidation States in Sulfuric Acid by Voltammetry and Electrochemical Impedance Spectroscopy. In ECS Transactions. ECS Transactions. Pennington: The Electrochemical Society, 2015. p. 13-20. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; ČECH, O. Effect of Zinc Ions on the Second Voltage Plateau of Non-Sintered Ni(OH) 2 Electrodes. In ECS Transactions. ECS Transactions. Pennington: The Electrochemical Society, 2015. p. 53-57. ISSN: 1938- 5862.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V.; CHLADIL, L. Voltammetric and Impedance Investigation of Vanadium Oxidation States in Sulfuric Acid. ECS Meeting Abstracts. MA2015-01 May 24-28, 2015. 2015.
  Detail | WWW

  ČECH, O.; CHLADIL, L.; KAZDA, T.; KAŠPÁREK, V.; ČUDEK, P.; VANÝSEK, P. Monoclinic TiO2 As Active Anode Material for Li- Ion Batteries. ECS Meeting Abstracts, 227th ECS Meeting. Pennington, NJ USA: The Electrochemical Society, 2015. ISSN: 2151- 2043.
  Detail | WWW

 • 2014

  CHLADIL, L. Studium jevů limitujících životnost sekundárních článků Ni- Zn. 2014.
  Detail

  CHLADIL, L.; ČUDEK, P.; NOVÁK, V. Pulse Deposition of Zinc in Alkaline Electrolytes for Ni- Zn Secondary Batteries. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 15 th ABAF. 2014. p. 173-176. ISBN: 978-80-214-5008- 0.
  Detail

  CHLADIL, L.; NOVÁK, V. Improvement of Cyclability of Ni(OH) 2 in the Presence of Zincate Ions. In ECS Transaction. ECS Transactions. 2014. p. 177-180. ISBN: 978-1-56677-988- 3. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  DVOŘÁK, P.; NOVÁK, V.; CHLADIL, L. Effect of Different Type of Cobalt Addition on the Cyclability of Ni(OH) 2 in the Presence of Zincate Ions. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2014). ECS Transactions. st. Pennington, USA: ECS, 2014. p. 225-230. ISBN: 978-1-62332-230- 4. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  CHLADIL, L.; DVOŘÁK, P.; ČUDEK, P.; NOVÁK, V. Pulse Deposition of Zinc in Alkaline Electrolytes for Ni- Zn Secondary Batteries. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2014). ECS Transactions. st, Pennington, USA: ECS, 2014. p. 217-223. ISBN: 978-1-62332-230- 4. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  DVOŘÁK, P.; CHLADIL, L. Gel Polymer Electrolyte. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2014). ECS Transactions. St, Pennington, USA: ECS, 2014. p. 45-50. ISSN: 1938-5862.
  Detail

 • 2013

  BENČIK, O.; MUSIL, M.; KUNOVJÁNEK, M.; ŠUBARDA, J.; CHLADIL, L.; NOVÁK, V. Alkaline Membranes Based on Poly(vinylalcohol) for PEM Fuel Cells. ECS Transactions, 2013, vol. 58, no. 1, p. 1211-1216. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  CHLADIL, L.; ŽÁK, J. 8- kanálové galvanostatické zařízení pro dlouhodobé testování akumulátorových hmot. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. 2013. p. 45-48. ISBN: 978-80-02-02458- 3.
  Detail

  KAVÁLEK, O.; CHLADIL, L.; MÁCA, J. Effect of inhibitors on Zn- dendrite formation. In ABAF 14th. Brno: Brno University of Technology, 2013. p. 108-110. ISBN: 978-80-214-4767- 7.
  Detail

  CHLADIL, L.; LIBICH, J.; ČECH, O. Měření anodových materiálů pro Li- ion akumulátory. 2013.
  Detail

  CHLADIL, L.; MUSIL, M.; ČUDEK, P. Growth of zinc dendrites from the aqueous KOH solution. In ABAF 14th. 2013. p. 93-95. ISBN: 978-80-214-4767- 7.
  Detail

 • 2012

  CHLADIL, L.; DVOŘÁK, P. Measurement of Impedance Changes of Porous Ni(OH) 2 Electrodes at Different State of Charge. In ECS Transaction. ECS Transaction. 2012. p. 3-6. ISBN: 978-1-62332-031- 7. ISSN: 1938- 6737.
  Detail

  CHLADIL, L.; DVOŘÁK, P. Measurement of impedance changes of porous Ni(OH) 2 positive electrodes at different state of charge. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 13th ABAF Book of Proceedings. 2012. p. 20-23. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
  Detail

  CHLADIL, L.; DVOŘÁK, P. Možnosti EIS metody při měření impedančních změn Ni(OH) 2 elektrody v průběhu cyklování. In 33. nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Tribun EU s.r.o., 2012. p. 151-154. ISBN: 978-80-02-02372- 2.
  Detail

  CHLADIL, L. Vliv grafitu na vybíjecí charakteristiky Ni hmot - inovace předmětu Alternativní Zdroje Energie. In Elektrotechnológia 2012. Bratislava: STU v Bratislave, 2012. p. 68-69. ISBN: 978-80-227-3712- 8.
  Detail

  CHLADIL, L.; MUSIL, M.; KUNOVJÁNEK, M. Properties of PVA membranes for alkaline fuel cells. ECS Transactions, 2012, vol. 40, no. 1, p. 189-195. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

 • 2011

  CHLADIL, L.; KUNOVJÁNEK, M.; MUSIL, M. STABLE PVA MEMBRANES FOR ALKALINE FUEL CELLS. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells 12th ABAF Proceeding of the ABAF- 12 Meeting. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 42-46. ISBN: 978-80-214-4357- 0.
  Detail

 • 2010

  CHLADIL, L.; NOVÁK, V.; BARATH, P. New type of carbon materials for catalytic layer of MEA structures for PEM fuel cells. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: Brno University of Technology Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrotechnology, 2010. p. 103-106. ISBN: 978-80-214-4148- 4.
  Detail

 • 2009

  CHLADIL, L.; BARATH, P. Optimalizace MEA struktury v PEM palivových článcích. In Jubilejní 30. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r. o, 2009. p. 108-111. ISBN: 978-80-02-02164- 3.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.