Mgr. et MgA.

Kristína Jamrichová

FFA – Researcher

xvjamrichova@vutbr.cz

Send BUT message

Mgr. et MgA. Kristína Jamrichová

Contacts

Faculty of Fine Arts

Graphic Design Studio 2, Researcher

AddressÚdolní 244/53, Stránice, 60200, Brno, Česká republika
E-mailxvjamrichova@vutbr.cz

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.