Ing.

Jiří Kouřil

FEEC, FEECDO VO

+420 54114 6354
kouril@vut.cz

Send BUT message

Ing. Jiří Kouřil

Creative activities

 • KRAJSA, O.; KOUŘIL, J.; CHMELAŘ, M.: MULTIHOLTER; MULTIHOLTER - prototyp zařízení pro sběr signálů vztažených k průběhu pulzové tlakové vlny v krevním řečišti. FEKT, UTKO, VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • KOUŘIL, J.: Remaud App; Aplikace pro vzdálené řízení hardwarového modulu pro zpracování zvukových signálů. Ústav telekomunikací, Brno, Purkyňova 118, pracovna PA-444. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/produkty. (software)
  http://anca.utko.feec.vutbr.cz/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • KOUŘIL, J.: IPAudioAplifierUnit; Řídící jednotka síťového audio zesilovače. Ústav telekomunikací, Brno, Purkyňova 118, pracovna PA-444. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.