doc. Ing.

Jiří Bydžovský

CSc.

FCE, THD – Head of Department

+420 54114 7505, +420 54114 8060
Jiri.Bydzovsky@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.

Publications

 • 2024

  BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; DUFKA, A. Diagnostika a sanace chladicích věží. Best Practice WTA CZ 2024. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2024. p. 20-27. ISBN: 978-80-7623-123-8.
  Detail

  MELICHAR, T.; VASAS, S.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; SCHMID, P.; TUSCHER HÁJKOVÁ, I. The stabilized waste dust as a constituent modifying properties of wood-cement composites. Waste forum, 2024, vol. 2024, no. 1, p. 5-17. ISSN: 1804-0195.
  Detail | WWW

  MELICHAR, T.; VASAS, S.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Vliv alternativní suroviny obsahující mineralizované smrkové třísky na vlastnosti dřevocementových kompozitů. TZB-info, 2024, vol. 2024, no. 1, p. 1-14. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2023

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Effect of Heating Plant Slag on Long-term Properties of Cement-bonded Particleboards. In Special Concrete and Composites 2021: 18th International Conference. AIP Conference Proceedings. AIP Publishing, 2023. p. 020029-1 (020029-9 p.)ISBN: 978-0-7354-4514-7. ISSN: 1551-7616.
  Detail | WWW

  VASAS, S.; MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; SCHMID, P. Vliv prachového odpadu na hygroskopicitu dřevo-cementových kompozitů. TVIP. České ekologické manažerské centrum, z.s., 2023. ISBN: 978-80-85990-41-6.
  Detail | WWW

  PETERKOVÁ, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; ZACH, J.; KORJENIC, A. Development of Composites on Silicate Base With Natural Dispersed Reinforcement. Zpravodaj WTA CZ, 2023, no. 1-2, p. 23-29. ISSN: 1213-7308.
  Detail | WWW

  VASAS, S.; MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; SCHMID, P. Chování dřevo-cementových kompozitů při rozdílné vzdušné vlhkosti. Zpravodaj WTA CZ, 2023, vol. 2023, no. 1-2, p. 17-22. ISSN: 1213-7308.
  Detail | WWW

 • 2022

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Structural, physical and mechanical changes of cement-bonded particleboards during sudden fluctuations in temperature and moisture. JOURNAL OF WOOD SCIENCE, 2022, vol. 68, no. 1, p. 1-22. ISSN: 1435-0211.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DUFKA, A. Vliv složení dřevocementových hmot na stabilizaci vlastností smrkových třísek. TZB-info, 2022, vol. 2022, no. 1, p. 1-10. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  DUFKA, A.; MELICHAR, J.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. The Development of Composites Based on Alkali-Activated Matrices Resistant to Extreme Temperatures. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2022. p. 109-116. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

 • 2021

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Long-term durability of cement-bonded particleboards with modified composition by waste dust. Waste forum, 2021, vol. 2021, no. 4, p. 250-261. ISSN: 1804-0195.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L.; KEPRDOVÁ, Š. The Behavior of Cement-Bonded Particleboard with Modified Composition under Static Load Stress. Materials, 2021, vol. 14, no. 22, p. 1-31. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MELICHAR, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; BYDŽOVSKÝ, J.; LÉDL, M.; VASAS, S. The effect of moisture on the properties of cement-bonded particleboards made with non-traditional raw materials. JOURNAL OF WOOD SCIENCE, 2021, vol. 67, no. 1, p. 1-18. ISSN: 1435-0211.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š.; DUFKA, A. Cementotřískové desky s vyšším obsahem netradičních alternativních surovin substituujících pojivo a třísky. Waste forum, 2021, vol. 2021, no. 4, p. 262-272. ISSN: 1804-0195.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2020

  MELICHAR, T.; LÉDL, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Effect of use of non-traditional raw materials on properties and microstructure of cement-bonded particleboards. Waste forum, 2020, vol. 2020, no. 4, p. 254-262. ISSN: 1804-0195.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MELICHAR, T.; LÉDL, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Thermal treatment of by-product from cement-bonded particleboards production for further use. Waste forum, 2020, vol. 2020, no. 3, p. 131-141. ISSN: 1804-0195.
  Detail | WWW

 • 2019

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Seldom Used By-product from Trimming Cement-bonded Particleboard Shows Potential for Modifying Building Materials Composition. Waste forum, 2019, vol. 2019, no. 4, p. 368-377. ISSN: 1804-0195.
  Detail | WWW

  HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. SECONDARY PROTECTION OF COOLING TOWERS UNDER EXTREME LOADING FOR EXTENDING THE SERVICE LIFE. In PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON PERFORMANCE, PROTECTION AND STRENGTHENING OF STRUCTURES UNDER EXTREME LOADING AND EVENTS. N. Banthia, S. Soleimani-Dashtaki, V. Kodur, B. Wu, K. Fujikake, and N. Suresh. Whistler, Kanada: The University of British Columbia, 2019. p. 1-13. ISBN: 978-0-88865-341-3.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; LÉDL, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. et al. Use of Secondary Crystallization and Fly Ash in Waterproofing Materials to Increase Concrete Resistance to Aggressive Gases and Liquids. Advances in Civil Engineering, 2019, vol. 2019, no. 1, p. 1-12. ISSN: 1687-8086.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Vliv prachového odpadu s obsahem silikátové matrice a organického plniva na vlastnosti cementových kompozitů. Waste forum, 2019, vol. 2019, no. 4, p. 378-390. ISSN: 1804-0195.
  Detail | WWW

 • 2018

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Lightweight Mortar Containing High Amounts of Alternative Raw Materials with Increased Thermal Resistance. In Proceedings of the 6th International Conference on Nanostructures, Nanomaterials and Nanoengineering 2017 (ICNNN 2017) and 2017 the 2nd International Conference on Materials Technology and Applications (ICMTA2017). Materials Science Forum. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2018. p. 190-194. ISBN: 978-3-0357-1201-8. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  VYHNÁNKOVÁ, M.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J. Issue of epoxy based coatings system crystallization and effect of partial crystallinity on mechanical parameters. In 19th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building 2017. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2018. p. 147-152. ISBN: 978-3-0357-1361-9. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

  DUFEK, Z.; KOUKAL, P.; FIALA, P.; VYHNÁLEK, R.; REMEŠ, J.; JEDLIČKA, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. BIM pro veřejné zadavatele. 1. 1. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. 128 p. ISBN: 978-80-7502-285-1.
  Detail

  DUFEK, Z.; KORYTÁROVÁ, J.; APELTAUER, T.; HROMÁDKA, V.; FIALA, P.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J.; AIGEL, P.; VÝSKALA, M.; NOVÝ, M. Veřejné stavební investice. Praha: Leges, 2018. 392 p. ISBN: 978-80-7502-322-3.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Detailed Analysis of Modified By-Product from Cement-Bonded Particle Board Fabrication. In CIVILENG 2018. WSEAS Journal Transactions on Environment and Development. Italská republika: WSEAS - World Scientific and Engineering Academy and Society, 2018. p. 408-417. ISSN: 1790-5079.
  Detail

  CIKRLE, P.; BYDŽOVSKÝ, J.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Obchodní dům Prior / Kotva. In Obchodní dům PRIOR / KOTVA. 2018. p. 209-219. ISBN: 978-80-87967-19-5.
  Detail

  VYHNÁNKOVÁ, M.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J. Epoxy Resin Coatings Crystallization and Influence of Crystallinity on Shore Hardness and Tensile properties. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Karel Dvořák, Dominik Gazdič and Iveta Hajkova. Switzerland: scientific.net, 2018. p. 173-178. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Effect of wood chips properties on mineralogical composition and microstructure of silicate matrix based composites. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Great Britain: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2017

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; MELICHAR, J. Polymercement Composites in Environment with Increased Concentration of Sulfate Ions and Extreme Temperatures. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. 2017. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2017. p. 10-14. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Composites Based on Alternative Raw Materials at High Temperature Conditions. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2017, vol. 61, no. 4, p. 911-919. ISSN: 0553-6626.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Durability of materials based on a polymer-silicate matrix and a ligthweight aggregate exposed to aggressive influences combined with high temperatures. Materiali in tehnologije, 2017, vol. 51 (2017), no. 5, p. 751-758. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  MELICHAR, T.; DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J. Changes in the composite structure and parameters after an exposure to a synergic action of various extreme conditions. Materiali in tehnologije, 2017, vol. 51 (2017), no. 2, p. 243-249. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Fly ash modified mortar with content of agloporite exposed to CO2 and high temperature. Waste forum, 2017, vol. 2017, no. 4, p. 276-287. ISSN: 1804-0195.
  Detail | WWW

  Martin Strakoš, Ondřej Anton, Jiří Bydžovský, Petr Cikrle, Anna Marie Černá, Ámos Dufka, Hana Hasníková, Zbyněk Keršner, Jiří Kugl, Jiří Kunecký, Lenka Popelová, Petr Přendík, Tomáš Rotter, Pavla Rovnaníková, Tomáš Šenberger, Hana Šimonová, Petr Ulrich. Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie, architektura, památkový potenciál. neuveden. neuveden. Praha: Národní památkový ústav, 2017. 256 p. ISBN: 978-80-87967-14-0.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Změny fázového složení a mikrostruktury lehkých polymercementových malt vlivem teplotního namáhání. Zpravodaj WTA CZ, 2017, vol. 2017, no. 1- 2, p. 6-8. ISSN: 1213-7308.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Využití uhlíkových nanovláken pro zlepšení teplotní odolnosti kompozitů. TZB-info, 2017, vol. 2017, no. 1, p. 1-4. ISSN: 1801-4399.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Možnosti počítačové tomografie pro nedestruktivní analyzování strukturních změn malty vystavené kombinaci nepříznivých vlivů. Beton TKS, 2017, vol. 2017, no. 6, p. 59-65. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  MELICHAR, J.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; BYDŽOVSKÝ, J. Metodika posouzení vhodnosti podlahového systému v extrémních podmínkách „in situ“. 2017.
  Detail

  MELICHAR, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DVOŘÁKOVÁ, M.; DOHNÁLEK, P.; ČERNÝ, V. Vývoj silikátového potěru na bázi optimalizovaných surovin. 2017.
  Detail

  DUFKA, A.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. The development of new types of secondary protection for concrete structures exposed to extreme conditions. Materiali in tehnologije, 2017, vol. 51 (2017), no. 3, p. 533-540. ISSN: 1580-2949.
  Detail

 • 2016

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Behaviour of composites based on blended matrix with CNT during extreme temperatures. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. 2016. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2016. p. 239-243. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Volume stability of polymer-silicate based materials exposed to high temperatures. In Proceedings of the 17th Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2015). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2016. p. 78-85. ISBN: 978-3-03835-719-3. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. The development of coating systems based on alkali activated slag for protecting reinforced concrete structures. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction II. Materials Science Forum. 2016. Switzerland: 2016. p. 87-94. ISBN: 978-3-03835-740-7. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Polymer-silicate composite based on alternative raw materials under conditions of increased temperature. In Ecology and New Building Materials and Products. Procedia Engineering. Nizozemsko: Elsevier, 2016. p. 375-382. ISBN: 978-1-5108-2855-1. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Degradace struktury polymercementových malt při náhlých teplotních změnách. Beton TKS, 2016, vol. 2016, no. 6, p. 62-65. ISSN: 1213-3116.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Požární odolnost nově vyvíjených polymercementových malt. Zpravodaj WTA CZ, 2016, vol. 2016, no. 1- 2, p. 30-34. ISSN: 1213-7308.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Uhlíkové nanotrubičky jako výztuž směsné matrice pro kompozity do náročných expozičních podmínek. Zpravodaj WTA CZ, 2016, vol. 2016, no. 3- 4, p. 5-8. ISSN: 1213-7308.
  Detail

  HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Development in the Rehabilitation of Concrete Structures in the Czech Republic , for the past 25 years. In Restauration and Building-Physcs past-present- future. Hans-Peter Leimer (Hresg.). Stuttgart, Germany: Fraunhofer IRB Verlag, 2016. p. 31-42. ISBN: 978-3-8167-9590- 2.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Vliv nepříznivých klimatických podmínek na vlastnosti cementotřískových desek modifikovaného složení. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. p. 240-245. ISBN: 978-80-01-05958- 6.
  Detail

 • 2015

  BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; ŽIŽKOVÁ, N. Microstructure of lightweight and decorative renders with modified composition. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 142-146. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  VACULA, M.; KLVAČ, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Charakteristika a vady povrchových úprav cementotřískových desek. In Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Listopad 2015. Blansko: WTA CZ, 2015. p. 20-26. ISBN: 978-80-02-02631- 0.
  Detail | WWW

  BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Methods of inspection and maintenance of Iterson cooling towers. In Proceedings of the 17th IAHR International Conference on Cooling Tower and Heat Exchanger. 1. Gold Coast, Australia: The University of Queensland, St Lucia, Brisbane, Queensland, 4072, Australia, 2015. p. 65-73. ISBN: 978-0-646-94377- 0.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; GRATCLOVÁ, K. Stabilizační příměsi pojiva správkových malt pro zlepšení odolnosti vůči působení vysokých teplot. In Construmat 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, 2015. p. 126-133. ISBN: 978-80-214-5205- 3.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Náhrada silikátového pojiva správkových hmot určených do extrémních teplotních podmínek. Zpravodaj WTA CZ, 2015, vol. 2015, no. 3- 4, p. 28-30. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  MELICHAR, T.; KONEČNÝ, D.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Use of separated dust from the formatting and grinding cement- bonded chipboards to modify their composition. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of, Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 225-228. ISBN: 978-3-03835-506- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Substitution of cement- bonded particleboards filling and binding agent by selected types of alternative raw materials. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 116-119. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Plasters with decorative function containing alternative raw materials. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 138-141. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Složení lehké správkové hmoty s ohledem na požadavek zvýšené odolnosti vůči požáru. Zpravodaj WTA CZ, 2015, vol. 2015, no. 1- 2, p. 7-12. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Povrchové úpravy pro cementotřískové desky do nepříznivého prostředí. In Sborník konference Maltoviny 2015. Prosinec 2015. Brno: VUT v Brně, 2015. p. 29-33. ISBN: 978-80-214-5294- 7.
  Detail | WWW

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V. Lightweight polymer- cement based composite for extreme temperatures. Waste forum, 2015, vol. 2015, no. 3, p. 225-231. ISSN: 1804- 0195.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Vliv typu plniva na změny vlastností polymercementových kompozitů exponovaných v extrémních teplotních podmínkách. Beton TKS, 2015, vol. 2015, no. 6, p. 62-66. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Development of Lightweight Repair Materials Applicable to Re- profiling to the Lightweight Concrete. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 135-138. ISBN: 978-3-03835-506- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Possibilities of Sugar Content Reduction in Filler of Cement- bonded Particleboards. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 174-177. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Sintered board materials based on recycled glass. Materiali in tehnologije, 2015, vol. 49 (2015), no. 4, p. 607-611. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Influence of binder and filler modification of composite materials for extreme conditions on development in time parameters. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 164-169. ISBN: 978-3-03835-587- 8. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Effect of different cooling conditions on the properties of composite materials with cement based matrix. In Ecological and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 156-163. ISBN: 978-3-03835-587- 8. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The possibility of using inhibitors in new repair materials. In Concrete 2015 - Proceedings of the 27th Biennial National Conference of the Concrete Institute of Australia, in conjunction with the 69th RILEM Week “Construction Innovations, Research into Practice”. 1. 2015. p. 1518-1527. ISBN: 978-1-943847-70- 9.
  Detail | WWW

  VACULA, M.; KLVAČ, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Vady a nedostatky při provádění povrchových úprav cementotřískových desek. Povrchové úpravy, 2015, vol. 18(2015), no. 4, p. 2-4. ISSN: 0551- 7354.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J. Průzkum chladící věže 20 let po její sanaci. In Sanace 2015. Brno: VUT v Brně, 2015. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-5193- 3.
  Detail

  DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Možnosti využití inovativních fyzikálně chemických metod při hodnocení stavu železobetonových konstrukcí. In Sborník recenzovaných přednášek XXV. mezinárodního sympozia Sanace 2015. 1. Brno: SSBK, 2015. p. 125-133. ISBN: 978-80-214-5193- 3.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; DUFKA, A.; FIEDLEROVÁ, M. Effect of high temperatures on microstructure of repair mortars containing artificial aggregate based on sintered ash. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 147-151. ISBN: 978-3-03835-452- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2014

  BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; KEPÁK, R. Diagnostické metody pro průzkumy chladících věží. All for Power, 2014, vol. 8, no. 5, p. 74-78. ISSN: 1802- 8535.
  Detail

  KONEČNÝ, D.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Prach z formátování a broušení cementotřískových desek jako modifikační složka pro jejich opětovnou produkci. In PODLAHY 2014, sborník příspěvků. Praha: Betonconsult, s.r.o., 2014. p. 211-216. ISBN: 978-80-905256-2- 7.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. The external thermal insulation material made of technical hemp. In Binders and Materials XI. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 315-318. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V. Effect of modification of cement- bonded particleboards composition on their frost resistance. In 11th ICBM: International Conference Binders and Materials. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 184-187. ISBN: 978-3-03835-026- 2. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; BYDŽOVSKÝ, J. Analysis of relations for determination of parameters of various types of concrete based on ultrasonic pulse method measurement. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013. Advanced Materials Research. 1. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. p. 99-107. ISBN: 978-3-03835-083- 5. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J.; BYDŽOVSKÝ, J. K problematice stanovení pevností HSC odrazovými tvrdoměry systému Schmidt. Sanace betonových konstrukcí, 2014, vol. 2014, no. 24, p. 21-26. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VENHODOVÁ, E. Analyzing of alternative raw materials for production of cement- bonded particleboards. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 108-111. ISBN: 978-3-03835-083- 5. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. The Influence of Physical-mechanical and Thermal Properties of Hemp Filling Materials by the Addition of Energy By- products. International Science Index, 2014, vol. 8, no. 06, p. 356-359. ISSN: 1307- 6892.
  Detail

  KONEČNÝ, D.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; VACULA, M. Vliv vysokopecní strusky a odpadního sklolaminátu na sorpční vlastnosti cementotřískových desek. In PODLAHY 2014, sborník příspěvků. Praha: Betonconsult, s.r.o., 2014. p. 203-209. ISBN: 978-80-905256-2- 7.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Průběh zrání matrice cementotřískových desek v závislosti na vlhkosti organického plniva. Zpravodaj WTA CZ, 2014, vol. 2014, no. 3- 4, p. 12-16. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Study of parameters of new polymer- cement composites after exposure to extreme temperatures. In 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 81-84. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Influence of different types of fine aggregate to cement composites resistance to high temperatures. In 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 126-129. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V. Research and Development of Lightweight Repair Mortars with Focus on Their Resistance to High Temperatures. International Science Index, 2014, vol. 8(2014), no. 7, p. 760-763. ISSN: 1307- 6892.
  Detail

  FIEDLEROVÁ, M.; MELICHAR, T.; DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J. Selection of alternative additives and their influence on high- temperature resistance of repair mortars. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of, Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 181-184. ISBN: 978-3-03835-506- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KOLÁŘ, K. Posouzení vhodnosti vybraných typů kemeniv pro cementové kompozity určené do extrémních teplot. Zpravodaj WTA CZ, 2014, vol. 2014, no. 1- 2, p. 7-11. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KONEČNÝ, D. Vliv konzistence směsi pro výrobu cementotřískových desek na jejich vybrané parametry. In Construction Materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 127-131. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Změny vybraných parametrů cementových kompozitů obsahujících odlišné typy plniva s ohledem na působení extrémních teplot. In Construction Materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 196-201. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Omítky s dekorativní funkcí modifikovaného složení. In Construction Materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 214-220. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Specifické zkoušky parametrů omítek s dekorativní funkcí modifikovaného složení. In Construction Materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 241-246. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
  Detail

  KONEČNÝ, D.; DIEDERICHS, U.; BYDŽOVSKÝ, J. Průzkum tunelu Alsterkrugchaussee v Hamburku za účelem návrhu protipožární ochrany konstrukce. In Construction Materials. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. p. 412-420. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; KONEČNÝ, D.; KEPRDOVÁ, Š. Workability assessment of the mixture for the production of cement- bonded particleboards with modified composition. In 18th Conference of Research Institute for Building Materials Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 77-80. ISBN: 978-80-87397-16- 9. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2013

  BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. BETONY S KŘEMIČITÝMI POPÍLKY – ODOLNOST PROTI SÍRANOVÉ KOROZI. In Popílky ve stavebnictví 2013. 1. Brno: SSBK, 2013. p. 88-92. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Cement- bonded particleboards of modified composition with alternative raw sources utilization. In Structures and Architecture, Concepts, Applications and Challenges. London, UK: Taylor & Francis Group, 2013. p. 2144-2151. ISBN: 978-0-415-66195- 9.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Study of alternative raw materials parameters for modification of cement bonded particleboards composition. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688(2013), no. 03, p. 139-145. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Mineral lightweight renders of modified composition for final facade surface treatment. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 405(2013), no. 08, p. 2806-2809. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Study of the parameters of lightweight polymer- cement repair mortars exposed to high temperatures. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 395(2013), no. 08, p. 429-432. ISSN: 1660- 9336.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Aplikace lehkého plniva do správkových hmot. Sanace betonových konstrukcí, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 172-177. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Vliv přídavku fluidních popílků na fyzikálně-mechanické a tepelně- technické vlastnosti cementových kompozitů s organickou výplní. In Sborník přednášek POPÍLKY ve stavebnictví 2013. Brno: Asociace pro využití energetických produktů, 2013. p. 111-116. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; KŘÍŽOVÁ, K. The Influence of the Addition of Secondary Materials to the Thermal- Technical Properties of Filling Materials. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688(2013), no. 03, p. 165-171. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Study of the utilization of waste from manufacture of cement-bonded particleboards in their re- production. Kyoto, Japan: Japan Concrete Institute, 2013. p. 262-271.
  Detail

  MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Výběr potenciálně vhodných alternativních surovin pro vývoj správkových hmot odolných vůči působení extrémních teplot. In CONSTRUCTION MATERIALS Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra: Slovenská pol' nohospodárská universita v Nitre, 2013. p. 189-195. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Analýza trvanlivostních parametrů cementotřískových desek modifikovaného složení. In POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ 2013. Praha: BETONCONSULT, s.r.o., 2013. p. 83-88. ISBN: 978-80-905256-1- 0.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Specifické bakterie jako možné modifikační složky matrice cementotřískových desek. In CONSTRUCTION MATERIALS. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. p. 182-188. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Studium vlastností popílku vznikajícího jako vedlejšího produktu při výrobě cementotřískových desek. TZB- info, 2013, vol. 2013, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Vývoj nových správkových hmot s použitím lehkého kameniva. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. p. 223-226. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Lehčené omítky pro konečnou povrchovou úpravu ETICS - základní parametry. In CONSTRUCTION MATERIALS. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. p. 172-176. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Testování parametrů lehčených omítek pro konečnou povrchovou úpravu ETICS - specifické zkoušky. In CONSTRUCTION MATERIALS. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013. p. 177-181. ISBN: 978-80-552-1031- 5.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Vliv použitého plniva na tepelně-technické a fyzikálně- mechanické vlastnosti konopných výplňových hmot. In Sborník příspěvků semináře Alternativní stavební pojiva. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013. p. 23-29. ISBN: 978-80-214-4773- 8.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Vliv extrémních teplot na parametry cementových kompozitů. Zpravodaj WTA CZ, 2013, vol. 2013, no. 1- 2, p. 9-14. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Ověření použitelnosti alternativních surovin v cementotřískových deskách. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2013. p. 86-89. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; MELICHAR, T. Polymer- modified cement composites composition with increased resistance to elevated temperatures. Advanced Materials Research, 2013, vol. 688(2013), no. 03, p. 158-164. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2012

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. VÝVOJ NOVÝCH LEHČENÝCH SPRÁVKOVÝCH HMOT. Sanace betonových konstrukcí, 2012, vol. 2012, no. 1, p. 254-258. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Analýza alternativních surovin s ohledem na možnost modifikace složení cementotřískových desek. In PODLAHY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY VE STAVEBNICTVÍ 2012. Praha: BETONCONSULT, s.r.o., 2012. p. 173-177. ISBN: 978-80-905256-0- 3.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Application of technical hemp into the structure of cement- chip boards. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012 (587), no. 587, p. 42-47. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Possibility of using the technical hemp as a filling component in external thermal- insulation composite systems. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012 (587), no. 587, p. 47-52. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Sanační hmoty pro dodatečnou protipožární ochranu železobetonových konstrukcí. In SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2012. 1. Brno: WTA CZ, 2012. p. 131-135. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Využití skla z recyklace elektroodpadu při výrobě stavebních prvků. Odpadové fórum, 2012, vol. 2012, no. 10, p. 16-17. ISSN: 1212- 7779.
  Detail

  BALEK, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; DROCHYTKA, R. Use of emanation thermal analysis to characterize microstructure development during Portland cement hydration. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, vol. 100, no. 1, p. 560-568. ISSN: 1388- 6150.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Vývoj správkových hmot pro pórobetony a lehké betony. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012. Uherské Hradiště: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2012. p. 136-140. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
  Detail

  ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vývoj vysokohodnotného kameniva ze spékaných popílků. Energetika, 2012, vol. 62, no. 3/ 2012, p. 164-166. ISSN: 0375- 8842.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T.; VACULA, M. Možnost aplikace obnovitelných surovin jako náhrada části plnivové složky cementotřískových desek. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2012. p. 170-178. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Hledá se nové užití pro čelní lepená skla automobilů. Odpady, 2012, vol. 2012, no. 3, p. 4-6. ISSN: 1210- 4922.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DUFKA, A.; DOHNÁLEK, P. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. 1. 1. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2012. 265 p. ISBN: 978-80-260-2210- 7.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Cement-bonded chip boards using hemp and energy by- products in civil engineering. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012, no. 512- 515, p. 2956-2960. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Využití recyklovaného skla při výrobě sintrovaných desek. Sklář a keramik, 2012, vol. 62, no. 11- 12, p. 274-277. ISSN: 0037- 637X.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Aplikace pazdeří technického konopí ve stavebních výrobcích. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2012. p. 43-46. ISBN: 978-80-87397-11- 4.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Možnost využití odpadu vznikajícího při výrobě cementotřískových desek. In CONSTRUMAT 2012. Žilina: ŽIlinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta, 2012. p. 126-128. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Teoretická analýza modifikace matrice cementotřískových desek pro dosažení specifických parametrů. In CONSTRUMAT 2012. Žilina: ŽIlinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta, 2012. p. 129-132. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Využití vedlejších energetických produktů pro výrobu cementokonopných desek. In CONSTRUMAT 2012. Žilina: ŽIlinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta, 2012. p. 133-136. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Návrh metodiky pro posouzení parametrů vylehčených omítkovin modifikovaného složení. In CONSTRUMAT 2012. Žilina: ŽIlinská univerzita v Žilině, Stavebná fakulta, 2012. p. 137-141. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Dlažební desky z recyklovaného skla. Stavitel, 2012, vol. 2012, no. 02, p. 37-38. ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Potenciální alternativní surovinové zdroje pro výrobu cementotřískových desek. Zpravodaj WTA CZ, 2012, vol. 2012, no. 1- 2, p. 5-8. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  BALEK, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. Hydration of tricalciumsilicate (Ca3SiO5) investigated by emanation thermal analysis. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, vol. 100, no. 2, p. 1-7. ISSN: 1388- 6150.
  Detail

 • 2011

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Recyklované sklo jako materiál pro dlažby a obklady. Podlahy a interiér, 2011, vol. 2011, no. 1., p. 24-25. ISSN: 1214- 391X.
  Detail

  DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. The monitoring of the state of reinforced concrete lining of tunnels exposed in aggressive conditions and prediction of its next life. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, vol. 2010, no. 58, p. 124-130. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The Development of Repair Materials based on Geopolymers Determined for Application in Chemically Aggressive Surroundings. An international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, vol. 2011, no. 58, p. 879-882. ISSN: 2010- 376X.
  Detail

  DUFKA, A.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. The Development of Repair Materials based on Geopolymers Determined for Application in Chemically Aggressive Surroundings. An electronic international Journal of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science Engineering and Technology., 2011, vol. 2011, no. 58, p. 879-882. ISSN: 2010- 3778.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Vliv přídavku druhotné suroviny na mechanické vlastnosti konopných výplňových hmot. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Výzkumný ústav stavebních hmot, a. s., 2011. p. 77-80. ISBN: 978-80-87397-06- 0.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Sklosilikátové materiály se zvýšeným obsahem recyklovaného odpadního skla. Realizace staveb, 2011, vol. VI., no. 3, p. 34-37. ISSN: 1802- 0631.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. TECHNICKÉ KONOPÍ, ALTERNATIVNÍ PLNIVO CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK. In Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2011. Praha: BETONCONSULT, s.r.o., 2011. p. 143-148. ISBN: 978-80-260-0166- 9.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Technické konopí, plnivo nenosných výplňových hmot pro svislé a vodorovné konstrukce. In Sanace a rekonstrukce staveb 2011. Praha: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2011. p. 218-222. ISBN: 978-80-02-02344- 9.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Recyklované sklo ze zářivek jako alternativní surovina pro výrobu obkladů na bázi spékaného skla. Zpravodaj WTA CZ, 2011, vol. 2011, no. 1- 2, p. 14-16. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. FILLING MATERIALS BASED ON THE TECHNICAL HEMP. In Building Materials and Building Technology to Preserve the Built Heritage. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011. p. 304-310. ISBN: 978-3-937066-21- 9.
  Detail

 • 2010

  BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Přírodní obnovitelné suroviny a jejich aplikace ve stavebních výrobcích. Zpravodaj WTA CZ, 2010, vol. 2010, no. 3- 4, p. 14-17. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Nenosné výplňové hmoty na bázi technického konopí. In XIV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2010. p. 117-120. ISBN: 978-80-87397-02- 2.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; PŘIKRYL, J. Správkové hmoty s fotokatalytickým účinkem. Zpravodaj WTA CZ, 2010, vol. 4, no. 1- 2, p. 36-39. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Cementokonopné kompozity a jejich využití ve stavebnictví. In Sanace a rekonstrukce staveb 2010. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2010. p. 186-191. ISBN: 978-80-02-02273- 2.
  Detail

  ŽIŽKOVÁ, N.; ŠEVČÍK, M.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PETRÁNEK, V. Projekt FT-TA 5/ 092. Projekt FT-TA 5/ 092. STOMIX. Žulová: 2010. p. 1-20.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Sintered glass with increased contents of secondary raw materials. In Proceedings of the first international conference on structures and architecture, ICSA 2010, Guimaraes, Portugal. Leiden, The Netherlands: CRC Press/ Balkema, 2010. p. 1894-1901. ISBN: 978-0-415-49249- 2.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Vady a poruchy keramických obkladů a dlažeb - poznatky z praxe. ERA 21, 2010, vol. 2010, no. 4, p. 78-79. ISSN: 1801- 089X.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; PŘIKRYL, J. Fasádní omítkoviny s využitím fotokatalytického TiO2. Zpravodaj WTA CZ, 2010, vol. 2010, no. 3- 4, p. 26-29. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  PŘIKRYL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Hmoty s fotokatalytickým účinkem určené k opravám betonových povrchů. Materiály pro stavbu, 2010, vol. 16., no. 7, p. 18-21. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

 • 2009

  BYDŽOVSKÝ, J. Rychleobnovitelné suroviny a jejich využití ve stavebnictví. In Sanace a rekonstrukce staveb 2009. Praha: TAURIS, 2009. p. 208-211. ISBN: 978-80-02-02190- 2.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. Problémy při rekonstrukci lehkých podlah v rodinných domech. Materiály pro stavbu, 2009, vol. 15, no. 6, p. 42-44. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Využití cementokonopných desek. ERA 21, 2009, vol. 9, no. 1/ 2009, p. 74-75. ISSN: 1801- 089X.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Možnost využití rychle obnovitelných surovin při sanacích a rekonstrukcích. In Sanace a rekonstrukce staveb 2009. Praha: TAURIS, Praha, 2009. p. 175-179. ISBN: 978-80-02-02190- 2.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Degradace železobetonových konstrukcí a jejich diagnostika. Beton TKS, 2009, vol. 9, no. 3, p. 3-7. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Filling materials on the basis of rapidly renewable sources. Materials, Methods & Technologies, Volume 3, Part 1, 2009, vol. 11, no. 5, p. 295-307. ISSN: 1313- 2539.
  Detail

  DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J. Vývoj stříkaných betonů s matricí na bázi geopolymerů. Zpravodaj WTA CZ, 2009, vol. 2009, no. 3- 4, p. 14-15. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. Výplňové hmoty do podlah na bázi technického konopí. In Podlahy 2009. Praha 4: BETONCONSULT, s.r.o., 2009. p. 279-285. ISBN: 978-80-254-5231- 8.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Použití sklosilikátových obkladových desek s obsahem druhotných surovin ve stavebnictví. Obklady dlažba sanita, 2009, vol. 2, no. 1/ 2009, p. 24-25. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

  MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Recycled glass as a source raw material for production of sintered board materials. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2009, vol. 2009, no. 11, p. 40-50. ISSN: 1561- 6886.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy dlažeb stavební (2. část). Obklady dlažba sanita, 2009, vol. 2, no. 1/ 2009, p. 18-19. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

 • 2008

  BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Ocenka izmenchivosti svoystvbesgipsovzkh portlandcementov. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2008, vol. 2008, no. 9, p. 78-84. ISSN: 1561- 6886.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Povrchy podlahových konstrukcí na bázi sintrovaného skla. ERA 21, 2008, vol. 8, no. 6/ 2008, p. 82-83. ISSN: 1801- 089X.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. Problematika výskytu biologického napadení u zateplených stavebních konstrukcí. Zpravodaj WTA CZ, 2008, vol. 2008, no. 3- 4, p. 27-29. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Trvanlivost sanačního zásahu provedeného na železobetonové konstrukci. Zpravodaj WTA CZ, 2008, vol. 2008, no. 1- 2, p. 8-11. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Rozdělení vad a poruch keramických obkladů a dlažeb. Obklady dlažba sanita, 2008, vol. 1, no. 2/ 2008, p. 24-26. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Závady při pokládce dlažeb (1. část). Obklady dlažba sanita, 2008, vol. 1, no. 4/ 2008, p. 32-33. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady dlažebních prvků včetně doplňků. Obklady dlažba sanita, 2008, vol. 1, no. 3/ 2008, p. 32-33. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Závady při pokládce dlažeb (2. část). Obklady dlažba sanita, 2008, vol. 1, no. 5/ 2008, p. 26-27. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DŘÍNOVSKÝ, L.; DUFKA, A. Praktické využití soudně komparační metody - fyzikálně chemické analýzy - pro určení shodnosti jednotlivých druhů materiálů. Soudní inženýrství, 2008, vol. 19, no. 4, p. 213-219. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy dlažeb stavební (1. část). Obklady dlažba sanita, 2008, vol. 1, no. 6/ 2008, p. 26-27. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

 • 2007

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Vady a poruchy keramických podlah. Podlahy a interiér, 2007, vol. 2007, no. 1, p. 50-52. ISSN: 1214- 391X.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Proyektirovanie sostava betona na besgipsovom portlandcemente. Sovremennyj Naučnyj věstnik, 2007, vol. 2007, no. 17, p. 90-97. ISSN: 1561- 6886.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy betonu. Realizace staveb, 2007, vol. 2, no. 1, p. 30-33. ISSN: 1802- 0631.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Methoden der Betoninstandsetzung am Beispiel von Naturzug- Kühltürmen. In WTA- Almanach 2007. 1. Wien: WTA, 2007. p. 43-56. ISBN: 978-3-937066-07- 3.
  Detail

  VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Vybrané vady dřevěných podlah. DOMO, 2007, vol. 11, no. 2, p. 36-39. ISSN: 1212- 9666.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (1. část). DOMO, 2007, vol. 11, no. 3, p. 40-43. ISSN: 1212- 9666.
  Detail

  ZACH, J.; HORKÝ, O.; BYDŽOVSKÝ, J. Akustika a zděné konstrukce. ERA 21, 2007, vol. 2007, no. 1, p. 80-81. ISSN: 1801- 089X.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Základní příčiny vad a poruch keramických podlah (2. část). DOMO, 2007, vol. 11, no. 4, p. 52-53. ISSN: 1212- 9666.
  Detail

  KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J. Hemp based cement bonded particle boards. In Matbud 2007. 1. Krakow: Politechnika Krkowska, 2007. p. 232-238. ISBN: 978-83-7242-429- 7.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Betonové průmyslové podlahy a některé jejich vady a poruchy. DOMO, 2007, vol. 11, no. 5, p. 50-52. ISSN: 1212- 9666.
  Detail

  KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J. Cementokonopné desky. In Construmat 2007. 1. Ostrava: VŠB Ostrava, 2007. p. 90-93. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
  Detail

  KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J. Hemp utilization in cement- bonded particle boards. In ISEC- 4. 1. London: Taylor&Francis/ Balkema, 2007. p. 595-598. ISBN: 978-0-415-45755- 2.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. SANACE NARUŠENÉHO DENNÍHO PŘEKÁŽKOVÉHO ZNAČENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO KOMÍNA. In SANACE 2007 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Brno: Nosova tiskárna, 2007. p. 425-431. ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Hemp as a filler of cement- bonded particleboards. In Sustainable construction materials and technologies. 1. Coventry, UK: Taylor&Francis/ Balkema, 2007. p. 265-269. ISBN: 978-0-415-44689- 1.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. Possibility increase cooling tower service life in terms of longterm monitoring. In Computational Civil Engineering 2007. 1. Iasi, Romania: Academic Society "Matei - Teiu Botez" Iasi, Romania, 2007. p. 656-663. ISBN: 978-973-8955-14- 1.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Utilization of hemp as a filler of cement bonded particleboards. In CESB 07. 1. Praha: 2007. p. 810-813. ISBN: 978-80-903807-8- 3.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. VÝROBA SKLO- SILIKÁTOVÝCH OBKLADŮ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN. In CONSTRUMAT 2007. Vysoká škola báňská - Technické univerzita Ostrava Fakulta stavební, 2007. p. 69-72. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Význam fyzikálně chemických diagnostických postupů při hodnocení stavu železobetonových konstrukcí. In Sanace a rekonstrukce staveb 2007. 1. Ostrava: WTA CZ, 2007. p. 178-184. ISBN: 978-80-02-01971- 8.
  Detail

  VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Dřevěné podlahové konstrukce. DOMO, 2007, vol. 11, no. 1, p. 40-43. ISSN: 1212- 9666.
  Detail

 • 2006

  KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J. Využití konopí ve stavebních deskách s cementovou matricí. In Construmat 2006. Račkova dolina: MECHANIZAČNÁ FAKULTA SPU v NITRE, 2006. p. 92-93. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Protection and repair of shell of natural draught cooling tower with extensive and large damage of concrete. WTA Journal, 2006, vol. 2006, no. 2, p. 239-260. ISSN: 1612- 0159.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; VANĚREK, J. Průmyslové podlahy a jejich poruchy. Podlahy a interiér, 2006, vol. 2006, no. 11, 12, p. 42-44. ISSN: 1212- 4737.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. AKTUALIZACE TECHNICKÝCH PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU A KONTROLY OPRAV ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VE VÝROBNÁCH ČEZ, a. s. - CHLADICÍ VĚŽE A KOMÍNY. In 1. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v tepelných elektrárnách. 1. Srní: ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., 2006. p. 173-176. ISBN: 80-239-7878- 0.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; VANĚREK, J.; BYDŽOVSKÝ, J. Základní dělení podlahových konstrukcí podle skladby a materiálového složení. DOMO, 2006, vol. 10, no. 6, p. 44-45. ISSN: 1212- 9666.
  Detail

  DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. THE APPRAISAL OF STATE OF REINFORCED CONCRETE JAMB STONE OF DADO TUNNELS EXPOSED IN AGGRESSIVE CONDITIONS SO AS TO PREDICT ITS DURABILITY. In serviceability of underground structures. 1. SHANGHAI. ČÍNA: Tongji University Press, 2006. p. 307-315. ISBN: 7-5608-2659- 8.
  Detail

  DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. STATE ESTIMATION OF REINFORCED DRIFT LINING EXPOSED IN AGGRESSIVE CONDITIONS AND PREDICTION OF ITS CONTINUOUS SERVICE LIFE. In serviceability of underground structures. 1. SHANGHAI. ČÍNA: Tongji University Press, 2006. p. 205-211. ISBN: 7-5608-2659- 8.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Efektivní metody sanace betoových konstrukcí ve smyslu nových ČSN EN. In VODOJEMY 2006. 1. Vyškov: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., 2006. p. 89-95.
  Detail

  MACEKOVÁ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Stavební vady od A do Z. Vliv vegetace a poruchy základů. Praha: Verlag Dashöfer odborné nakladatelství stavební literatury, 2006.

  BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Vady a poruchy keramických obkladů a dlažeb. In Podlahy, stropy a podhledy 2006. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 112-118. ISBN: 80-214-3129- 6.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z.; DUFKA, A. RECYKLACE ODPADU VZNIKAJÍCÍHO PŘI VÝROBĚ VLÁKNOVÉ TEPELNÉ IZOLACE. In Vustah X. konference. 1. Telč: Vyzkumný ústav stavebních hmot, 2006. p. 67-74. ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. TRVANLIVOST SANAČNÍCH MATERIÁLŮ PLNĚNÝCH SKLOVITOU UHELNOU STRUSKOU. Sanace betonových konstrukcí, 2006, vol. 16, no. 1, p. 362-367. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. Repair system for concrete structures with utilize of waste products. In Proceedings of the 2nd Fib CongressCondesed Papers Sesions 10- 20. 1. Neapol: Fib Italia, 2006. p. 590-591. ISBN: 88-89972-06- 8.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. APLIKACE SMĚSNÉHO POJIVA NA BÁZI FLUIDNÍCH POPÍLKŮ PŘI ZPRACOVÁNÍ ODPADU Z MINERÁLNÍ IZOLAČNÍ VATY. In Zborník přednášek Construmat 2006. 1. Račkova Dolina: 2006. p. 42-46. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Využitelnost cementokonopných desek jako součást podlahových systémů. In Podlahy 2006. 1. Masarykova kolej ČVUT Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. p. 49-53. ISBN: 80-213-1537- 7.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. Posouzení rizika rozvoje alkáliového rozpínání železobetonové konstrukce popílkových sil a zásobníků škváry. In Sborník z 1. Konference Zvyšování životnosti komponenet energetických zařízení v tepelných elektrárnách. 1. srní: 2006. p. 100-107. ISBN: 80-239-7878- 0.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. Failures of coating systems used for protection of concrete structures. In Sbormík Přednášek IBAUSIL 2006. 1. Weimar: Wimar, 2006. p. 29-31.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. Využití fyzikálně- chemických postupů pro stanovení stáří trhlin. Zpravodaj WTA CZ, 2006, vol. 2006, no. 1- 2, p. 9-11. ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; NOVÁK, J. Maltoviny - laboratoře (M). Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. p. 1-39.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ PŘI MODIFIKACI STAVEBNÍCH HMOT. In RECYCLING 2006. 1. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 158-165. ISBN: 80-214-3142- 3.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. VÝROBKY VYUŽÍVAJÍCÍ ODPADU Z VÝROBY VLÁKNITÉ TEPELNÉ IZOLACE. In Sborník přednášek. 1. Milovy: Sprint service Praha, 2006. p. 3282-1032876. ISBN: 80-02-01792- 7.
  Detail

  DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ JAKO DRUHOTNÉ SUROVINY PRO VÝROBU INJEKTÁŽNÍCH HMOT. In Sborník konference Odpadové Fórum 2006. 1. Milovy: PCHE, 2006. p. 3276-3281. ISBN: 80-02-01792- 7.
  Detail

  HORKÝ, O.; BYDŽOVSKÝ, J.; ZACH, J. Utilization of chemical analyses for bridges reconstruction. In Bridges. 1. Dubrovnik: SECON, 2006. p. 1187-1194. ISBN: 953-95428-0- 4.
  Detail

  KHESTL, F.; BYDŽOVSKÝ, J. Possibilities in modification of cement - bonded particleboards. In THE SECOND fib CONGRESS 2006. 1. Neapol: The Italian fib group and the Department of Structural Analysis and Design of University of Naples Federico II, 2006. p. 1-8. ISBN: 978-88-89972-06- 9.
  Detail

 • 2005

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; ŘÍHA, J.; HELA, R.; VANĚREK, J.; KLABLENA, P.; NOVOTNÝ, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; JEŘÁBEK, Z.; HIRŠ, J.; ŠNIRCH, Z.; HORKÝ, O. Stavební vady od A do Z. Stavební vady od A do Z. 1. Praha: Verlag dashofer, 2005. p. 1-1500.
  Detail

  DUFKA, A.; BYDŽOVSKÝ, J. Diagnostics of Reinforced Concrete Factory Building for Cellulose. In fdf. dd. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 2005. p. 67-74. ISBN: 0-7277-3405- 9.
  Detail

  DUFKA, A., BYDŽOVSKÝ, J. Možnosti zvyšování odolnosti cementových kompozitů vůči působení extrémních teplot. In 1. 1. Telč: VUSTAH, 2005. p. 168-173. ISBN: 80-239-4905- 5.
  Detail

  DUFKA, A., BYDŽOVSKÝ, J. Využití energosádrovce kontaminovaného organickými látkami pro výrobu cementu. In Sádra 2005. 1. Brno: VUT v Brně, 2005. p. 5-11. ISBN: 80-214-3041- 9.
  Detail

  DROCHYTKA, R., ŠNIRCH, Z., BYDŽOVSKÝ, J., HORKÝ, O. TYPE OF EFFECTS AND EXTENT OF CORROSIVE ATTACK ON COOLING TOWERS, REHABILITATION AND THEIR SERVICE LIFE. In sborník. 1. Cape Town, South Africa: Taylor & Francis London, 2005. p. 270-272. ISBN: 0415396565.
  Detail

  HORKÝ, O., BYDŽOVSKÝ, J. VYUŽITÍ JEMNĚ MLETÉ STRUSKY JAKO ČÁSTEČNÉ NÁHRADY POJIVA SANAČNÍCH MATERIÁLŮ. In Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch. 1. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. p. 101-103. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A. Influence of desulfurised combustion gases on the durability of cooling towers. In Reapir and Renovation of Concrete Structures. 1. Dundee, Scotland: Thomas Telford, 2005. p. 73-80. ISBN: 0-7277-3405- 9.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J., ŠNIRCH, Z. MOŽNOSTI PLNĚNÍ SANAČNÍCH MATERIÁLŮ SKLOVITOU UHELNOU STRUSKOU. In Maltoviny 2005. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2005. p. 26-30. ISBN: 80-214-3081- 8.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J., DUFKA, A. Possibilities of increasing polymercement mortars durability. In Book of Abstracts. 1. Rio de Janeiro, Brasil: UFF, 2005. p. 45-45. ISBN: 85-905495-2- 6.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J., KEPÁK, R., ŠNIRCH, Z. SNÍŽOVÁNÍ VLHKOSTI ZDIVA A PROSTŘEDÍ V SUTERÉNECH STARÝCH OBJEKTŮ. In Sanace a rekonstrukce staveb 2005. 1. VUT, FAST Brno: WTA CZ, 2005. p. 256-260. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J. Sanace chladící věže. Fasády, 2005, vol. 3, no. 3, p. 42-44. ISSN: 1214- 4592.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; KHESTL, F. Sanace vnitřního pláště železobetonového komína. In Sborník příspěvků. 1. Brno: WTA CZ, 2005. p. 288-293. ISBN: 80-02-01768- 4.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z. VYUŽITÍ SKLOVITÉ UHELNÉ STRUSKY JAKO PLNIVA SANAČNÍCH MATERIÁLŮ. In Zborník príspevkov z XI. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch. 1. Rájecké teplice: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. p. 61-63. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J., DROCHYTKA, R., DONÁT, Z., CHABR, J., SRŠEŇ, P. Sanace zatrubněné podzemní části Libušského potoka. In SANACE. Brno: SSBK, 2005. p. 176 ( p.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J., KHESTL, F. Sanace extrémně narušeného pláště chladící věže. In SANACE. Brno: SSBK, 2005. p. 102 ( p.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

 • 2004

  BYDŽOVSKÝ, J. Sanace extrémně narušeného pláště chladící věže. In Sanace a rekonstrukce staveb 2004. Praha: Česká stavební společnost, 2004. p. 301 ( p.)ISBN: 80-02-01683- 1.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. a kol. Stavební vady a poruchy od A do Z. x. Praha: Verlag Dashofer, 2004. p. 1-160.
  Detail

  DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy stavebních materiálů a jejich vliv na stanovení slevy z díla. Soudní inženýrství, 2004, vol. 15, no. 1, p. 50 ( p.)ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J. Stavební vady od A do Z. 1. 1. Praha: Verlag Dashöfer, 2004. 840 p. ISBN: 1214- 7060.
  Detail

  DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Novinky v oblasti betonu. In Sanace a rekonstrukce staveb 2004. Praha: Česká stavební společnost, 2004. p. 318 ( p.)ISBN: 80-02-01683- 1.
  Detail

  DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Vady a poruchy keramických obkladových prvků. ASB, 2004, vol. 1, no. 2/ 2004, p. 74 ( p.)ISSN: 1335- 1230.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J. Rehabilitation methods on degraded reinforced concrete structures. In TCR - 2004 Technology of Construction and Rehabilitation. Minsk: xx, 2004. p. 216 ( p.)ISBN: 9999-05-777- 1.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J., HORKÝ, O. Stavebně technický průzkum zatrubněného potoku. Seriál pro odborné stavební informace, 2004, vol. 2004, no. 3, p. 3 ( p.)ISSN: 1213- 4112.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J. Principy sanace degradovaných železobetonových konstrukcí. Seriál pro odborné stavební informace, 2004, vol. 2004, no. 3, p. 3 ( p.)ISSN: 1213- 4112.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J. Modifikace omítkových směsí pro zlepšení jejich tepelně- technických vlastností. In Zborník príspevkov z X. medzinárodnej konferencie o stavebných materiáloch. Košice: TU v Košicích, 2004. p. 32 ( p.)ISBN: 80-8073-175- 6.
  Detail

  HORKÝ, O.; BYDŽOVSKÝ, J. Stavebně technický průzkum zatrubněného potoka. Seriál pro odborné stavební informace, 2004, vol. 2004, no. 3, p. 3-4. ISSN: 1213- 4112.
  Detail

 • 2003

  DROCHYTKA, R., DOHNÁLEK, J., BYDŽOVSKÝ, J. Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí. 1. vydání. 1. vydání. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2003. 222 p. ISBN: 80-239-0516- 3.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J. Nové stavební materiály s využitím druhotných surovin. In Zborník - The Conference Proceedings. Štrbské Pleso: TSÚS, 2003. p. 19 ( p.)ISBN: 80-7099-991- 8.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J. Durability as Binding Limits for the Use of New Materials Based on Waste Materials to building structures. In Quality and reliability in building industry. Levoča: TU v Košicích, 2003. p. 99 ( p.)ISBN: 80-7099-746- X.
  Detail

  DUFKA, A., BYDŽOVSKÝ, J. Možnosti využití odpadních surovin ve směsích určených pro injketáž mikropilot. In Sanace betonových konstrukcí. Brno: SSBK, 2003. p. 293 ( p.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J., DUFKA, A. Stavebně-technický průzkum mostu ev.č. 3711- 3 v Moravské Třebové. In Sanace. Brno: SSBK, 2003. p. 45 ( p.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J. Možnosti zpracování odpadů v sanačních materiálech. In Sanácia betónových konštrukcií. Bratislava: ZSBK, 2003. p. 32 ( p.)ISBN: 80-227-1896- 3.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J. Aktuální technická dokumentace k sanacím betonových konstrukcí v ČR. Zpravodaj WTA CZ, 2003, vol. 2003, no. 1- 2, p. 19 ( p.)ISSN: 1213- 7308.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J. Vliv přídavku popílku na životnost betonu a v něm uložené ocelové výztuže. In Sanace a rekonstrukce staveb 2003. 1. Brno: WTA CZ, 2003. p. 251-255. ISBN: 80-02-01538- X.
  Detail

 • 2002

  BYDŽOVSKÝ, J. Využití druhotných surovin při sanacích železobetonových konstrukcí. In Sanace a rekonstrukce staveb 2002. Praha: WTA, 2002. p. 208 ( p.)ISBN: 80-02-01502- 9.
  Detail

  DROCHYTKA, R., ŽIŽKOVÁ, N., BYDŽOVSKÝ, J. Stavební materiály pro 21. století na bázi odpadních surovin. Inovační podnikání & transfer technologií, 2002, vol. 10., no. 4/ 2002, p. 5 ( p.)ISSN: 1210- 4612.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J., DROCHYTKA, R. Možnosti využití odpadních surovin při likvidaci důlních děl. In Stavební likvidace dolů. Ostrava: TU Ostrava, 2002. p. 83 ( p.)ISBN: 80-248-0176- 0.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J. Možnosti zpracování odpadů v sanačních materiálech. In Sborník přednášek 2002 XII. Mezinárodního sympozia Sanace betonových konstrukcí. Brno: SSBK, 2002. p. 317 ( p.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J. Využití odpadů ve stavebních materiálech. In Construmat 2002 Conference about structural materials, Sborník přednášek VIII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: ČVUT Praha, 2002. p. 23 ( p.)ISBN: 80-01-02571- 3.
  Detail

 • 2001

  DROCHYTKA, R., BYDŽOVSKÝ, J. Zpevněné materiály pro likvidaci důlních děl na bázi odpadních surovin. In Stavební likvidace dolů. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2001. p. 101 ( p.)ISBN: 80-7078-922- 0.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J. Odolnost směsných cementů s ocelářskou struskou vůči síranovému agresivnímu prostředí. In VII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2001- Conference about structural materials. Brno: VUT Brno, FAST, 2001. p. 93 ( p.)ISBN: 80-214-1936- 9.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J., BROŽOVSKÝ, J. Aplikace fluidních popílků do směsných cementů. In Sborník přednášek VII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2001 Conference about structural materials. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FAST., 2001. p. 144 ( p.)ISBN: 80-214-1936- 9.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J. Ověření možnosti využití fluidních popílků pro výplňové hmoty důlních prostor. In Mezinárodní konference JUNIORMAT ´ 01. Brno: Ústav materiálové inženýrství F. Píška VUT FSI v Brně ve spolupráci s Českou společností pro nové materiály a technologie, 2001. p. 148 ( p.)ISBN: 80-214-1885- 0.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J., DUFKA, A. Využití elektrárenských popílků a jiných průmyslových odpadů ve výrobě stavebních hmot - Ověření možnosti využití fluidních popílků do směsných cementů. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT 1/ 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. p. 39 ( p.)
  Detail

 • 1999

  BYDŽOVSKÝ, J., POSPÍŠIL, O., SOBOL, K. Posouzení současného technického stavu a návrh opatření pro prodloužení životnosti CHV3 v Elektrárně Dukovany. In Sanace betonových konstrukcí. Brno: SSBK, 1999. p. 183 ( p.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J., BODNÁROVÁ, L., BYDŽOVSKÝ, J. Vliv jemnosti ocelářské a teplárenské strusky na pevnosti směsných cementů. In Construmat 99, Conference about structural materials, Ostrava 1999. Ostrava: VŠ Báňská – TU Ostrava, 1999. p. 179 ( p.)ISBN: 80-7078-647- 7.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J., BODNÁROVÁ, L. Využití ocelářské a teplárenské strusky pro výrobu cementů pro zdění. In Construmat 99, Conference about structural materials, Ostrava 1999. Ostrava: VŠ Báňská – TU Ostrava, 1999. p. 187 ( p.)ISBN: 80-7078-647- 7.
  Detail

  BYDŽOVSKÝ, J., POSPÍŠIL, O. Posouzení současného technického stavu a návrh opatření pro prodloužení životnosti CHV 3 v Elektrárně Dukovany. In Sborník přednášek Sanace. Brno: SSBK, 1999. p. 183 ( p.)ISBN: 1211- 3700.
  Detail

  BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J. Využití ocelářské strusky pro výrobu směsných cementů. In Mezinárodní vědecká konference, Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně. Brno: VUT Brno, 1999. p. 123 ( p.)ISBN: 80-1111-111- 1.
  Detail

 • 1998

  BROŽOVSKÝ, J., BYDŽOVSKÝ, J. Exploitation of the Steel- slag for preparation masonry cements. In Conference on MATERIAL PROBLEMS IN CIVIL ENGENIERING, MATBUD 98. Krakov: Cracow University of Technology, 1998. p. 65 ( p.)ISBN: 80-1111-111- 1.
  Detail

 • 1995

  BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; BÁRTOVÁ, B. The development of expansion material. In WORKSHOP 95. Praha: ČVUT, 1995. p. 497 ( p.)
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.