Mgr. et Mgr.

Jan Šafařík

Ph.D.

FCE, MAT – Assistant professor

+420 54114 7606
Jan.Safarik@vut.cz

Send BUT message

Mgr. et Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.

Publications

 • 2023

  DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J. Two-parameters formulas for general solution to planar weakly delayed linear discrete systems with multiple delays, equivalent non-delayed systems, and conditional stability. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2023, vol. 459, no. 12, p. 1-14. ISSN: 0096-3003.
  Detail | WWW

  DIBLÍK, J.; ŠAFAŘÍK, J.; HALFAROVÁ, H. Conditional stability of planar weakly delayed linear discrete systems with constant coefficients and a single delay. In AIP Conference Proceedings, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2021, ICNAAM 2021. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2023. p. 370002-1 (370002-4 p.)ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

 • 2022

  ŠAFAŘÍK, J. Počátky kartografie, Od nejstarších památek po středověk. Proceedings of the Czech-Slovak Conference on Geometry and Graphics 2022. First. Bratislava: Slovak Technical University, Faculty of Chemical and Food Technology, 2022. p. 155-162. ISBN: 978-80-8208-092-9.
  Detail | WWW

  ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H. Solution of weakly delayed linear two-dimensional discrete systems with constant coefficients and multiple delays. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS ICNAAM 2020. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2022. p. 270010-1 (270010-4 p.)ISBN: 978-0-7354-4182-8. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  HALFAROVÁ, H.; DIBLÍK, J.; ŠAFAŘÍK, J. General solution to a weakly delayed planar linear discrete system, the case of real different eigenvalues of the matrix of nondelayed terms. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS ICNAAM 2020. AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2022. p. 270009-1 (270009-4 p.)ISBN: 978-0-7354-4182-8. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  ŠAFAŘÍK, J.; BULANTOVÁ, J.; MENCÁKOVÁ, K.; MORÁVKOVÁ, B.; RÝPAROVÁ, L.; ZRŮSTOVÁ, L. Sbírka řešených příkladů z konstruktivní geometrie. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2022.
  Detail | WWW

 • 2021

  ŠAFAŘÍK, J.; BULANTOVÁ, J.; ZRŮSTOVÁ, L. Sbírka řešených příkladů z konstruktivní geometrie. Proceedings of the Slovak-Czech conference on geometry and graphics 2019. First. Bratislava: Slovak Technical University, Faculty of Chemical and Food Technology, 2021. p. 59-64. ISBN: 978-80-8208-066-0.
  Detail | WWW

  ŠAFAŘÍK, J.; BULANTOVÁ, J.; ZRŮSTOVÁ, L. GeoGebra kniha „Sbírka řešených příkladů z konstruktivní geometrie“. Sborník příspěvků 10. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021. p. 164-172. ISBN: 978-80-7394-906-8.
  Detail | WWW

 • 2020

  MENCÁKOVÁ, K.; ŠAFAŘÍK, J. Výuka deskriptivní geometrie na FAST VUT v době „koronavirové“. Proceedings of the Czech-Slovak conference on geometry and graphics 2020. First. Bratislava: SCHK, Slovak Chemistry Library, Faculty of Chemical and Food Technology STU, 2020. p. 131-138. ISBN: 978-80-8208-047-9.
  Detail | WWW

  HALFAROVÁ, H.; DIBLÍK, J.; ŠAFAŘÍK, J. On the number of arbitrary parameters in the general solution to a weakly delayed planar linear discrete system with constant coefficients. In Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2019 (ICNAAM-2019). AIP conference proceedings. Melville (USA): American Institute of Physics, 2020. p. 340008-1 (340008-4 p.)ISBN: 978-0-7354-4025-8. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

 • 2019

  MENCÁKOVÁ, K.; ŠAFAŘÍK, J. Grafické znázornění řešení soustav lineárních diskrétních rovnic. In Proceedings of the Slovak-Czech conference on geometry and graphics 2019. First. Bratislava: SCHK, Slovak Chemistry Library, Faculty of Chemical and Food Technology STU, 2019. p. 131-136. ISBN: 978-80-86843-65-0.
  Detail | WWW

  DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J. Formulas for the general solution of weakly delayed planar linear discrete systems with constant coefficients and their analysis. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2019, vol. 358, no. 10, p. 363-381. ISSN: 0096-3003.
  Detail | WWW

 • 2018

  ŠAFAŘÍK, J. Weakly Delayed Systems of Linear Discrete Equations in $\mathbb{R}^3$. Brno: VUT, 2018.
  Detail | WWW

 • 2017

  ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J. Linear Difference Weakly Delayed Systems, the Case of Complex Conjugate Eigenvalues of the Matrix of Non-Delayed Terms. In MITAV 2017 (Matematika, informační technologie a aplikované vědy), Post-conference proceedings of extended versions of selected papers. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2017. p. 235-247. ISBN: 978-80-7582-026-6.
  Detail | WWW

  ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J. Solution of weakly delayed linear discrete systems in $R^3$. In Aplimat 2017, 16th Conference on Applied Mathematcs, Proceedings. First Edition. Bratislava: Slovak University of Technology, 2017. p. 454-460. ISBN: 978-80-227-4650-2.
  Detail | WWW

  ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J. Solution of weakly delayed systems in the case of complex conjugate roots of characteristic equation. In MITAV 2017 (Matematika, informační technologie a aplikované vědy). Brno: Univerzita obrany v Brně, 2017. p. 1-8. ISBN: 978-80-7231-417-1.
  Detail | WWW

  DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J. Conditional Stability and Asymptotic Behavior of Solutions of Weakly Delayed Linear Discrete Systems in R^2. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2017, vol. 2017, no. 2017, p. 1-10. ISSN: 1607-887X.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J. Solution of weakly delayed linear discrete systems in $R^3$. Aplimat 2017, 16th Conference on Applied Mathematcs, Book of Abstracts. Bratislava: Slovak University of Technology, 2017. p. 91-92. ISBN: 978-80-227-4649- 6.
  Detail | WWW

  ŠAFAŘÍK, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; SIVČÁK, J. Výuka deskriptivní geometrie na Stavební fakultě VUT a nové studijní materiály vytvářené v dynamickém systému GeoGebra. In Proceedings of the Slovak-Czech Conference on Geometry and Graphics 2017. Bratislava: Slovak Society for Geometry and Graphics / Czech Society for Geometry and Graphics, 2017. p. 153-162. ISBN: 978-80-89597-78-9.
  Detail | WWW

  ŠAFAŘÍK, J. Weakly Delayed systems in $R^3$. In Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017. p. 604-608. ISBN: 978-80-214-5496- 5.
  Detail | WWW

 • 2016

  ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J.; MENCÁKOVÁ, K. Weakly Delayed Difference Systems in $R^3$. In MITAV 2016 (Matematika, informační technologie a aplikované vědy). Brno: Univerzita obrany v Brně, 2016. p. 1-8. ISBN: 978-80-7231-464-5.
  Detail | WWW

  ŠAFAŘÍK, J. Solution of a Weakly Delayed Difference System. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. p. 763-767. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail | WWW

  ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J. Weakly Delayed Difference Systems in ${\mathbb R^3$ and their Solution. In MITAV 2016 (Matematika, informační technologie a aplikované vědy), Post- conference proceedings of extended versions of selected papers. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2016. p. 84-104. ISBN: 978-80-7231-400- 3.
  Detail | WWW

 • 2015

  DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J. Conditional Stability of Weakly Delayed Planar Linear Discrete Systems. In Recent Advances in Mathematical and Computational Methods. Mathematics and Computers in Science in Science and Engineering Series | 44. Kuala Lumpur, Malaysia: WSEAS Press, 2015. p. 111-117. ISBN: 978-1-61804-302- 3.
  Detail | WWW

  ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H. Weakly Delayed Systems of Linear Discrete Equations in $R^3$. In MITAV 2015 (Matematika, informační technologie a aplikované vědy). Brno: Univerzita obrany v Brně, 2015. p. 1-9. ISBN: 978-80-7231-998- 5.
  Detail | WWW

  ŠAFAŘÍK, J. Weakly delayed planar linear discrete systems and conditional stability. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015. p. 541-545. ISBN: 80-214-5148- 3.
  Detail | WWW

  ŠAFAŘÍK, J.; DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H. Weakly Delayed Systems of Linear Discrete Equations in $R^3$. In MITAV 2015 (Matematika, informační technologie a aplikované vědy), Post- conference proceedings of extended versions of selected papers. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2015. p. 105-121. ISBN: 978-80-7231-436- 2.
  Detail | WWW

  DIBLÍK, J.; ŠAFAŘÍK, J.; HALFAROVÁ, H. Representation of Solutions of Weakly Delayed Planar Discrete Systems. In Dynamical System, Modelling and Stability Investigation. 2015. Kyjev, Ukrajina: Taras Shevchenko National University of Kiev, 2015. p. 14-15. ISBN: 978-617-571-116- 3.
  Detail

  DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; ŠAFAŘÍK, J.; SIRENKO, A. Exponential stability of linear discrete systems with constant coefficients and single delay. In Dynamical System, Modelling and Stability Investigation, 2015. Kyjev, Ukrajina: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2015. p. 138-139. ISBN: 978-617-571-116- 3.
  Detail

  DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J. Asymptotic Behavior of Solutions of Weakly Delayed Linear Discrete Systems in R^ 2. Pattaya, Thailand: 2015.
  Detail

 • 2014

  DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J. Planar linear weakly delayed discrete systems with constant coefficients. In 46. konfeencia slovenských matematikov. Žilina: JSMF, 2014. p. 25-27. ISBN: 978-80-554-0946- 7.
  Detail

 • 2009

  ZRŮSTOVÁ, L.; ŠAFAŘÍK, J. Multimediální sbírka příkladů z deskriptivní geometrie. In Sborník příspěvků 4. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. České budějovice: 2009. p. 208-218. ISBN: 978-80-7394-186- 4.
  Detail

  ZRŮSTOVÁ, L.; ŠAFAŘÍK, J. Multimediální sbírka příkladů z deskriptivní geometrie. In Sborník příspěvků, 29th Conference on Geometry and Graphics. Polyglot, 2009. ISBN: 80-86195-61- 9.
  Detail

  ŠAFAŘÍK, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H. Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia - Zborcené plochy, modul 12. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2009.
  Detail

  BULANTOVÁ, J.; HON, P.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J.; ROUŠAR, J.; ROUŠAROVÁ, V.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ZRŮSTOVÁ, L. Deskriptivní geometrie, verze 3.0 pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2009.
  Detail

  ŠAFAŘÍK, J.; ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; ROUŠAR, J. Multimediální sbírka zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie, pro I. ročník Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2009.
  Detail

 • 2008

  ŠAFAŘÍK, J.; SLABĚŇÁKOVÁ, J. Vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie BA91 - Modul G6: Mongeovo promítání. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2008.
  Detail

  HŘEBÍČKOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H. Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. ISBN: 978-80-7204-607-2.
  Detail

  ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H. Inovace výuky kurzu deskriptivní geometrie za podpory ESF. In Sborník příspěvků 28. konference o geometrii a počítačové grafice. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2008. p. 301-309. ISBN: 978-80-7375-249-1.
  Detail

 • 2007

  ZRŮSTOVÁ, L.; BULANTOVÁ, J.; PRUDILOVÁ, K.; PUCHÝŘOVÁ, J.; ROUŠAR, J.; ROUŠAROVÁ, V.; SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; ŠAFAŘÍK, J. Sbírka řešených příkladů z deskriptivní geometrie pro 1. ročník Fakulty stavební VUT v Brně. 2007.
  Detail

  PŘIBYL, O.; TRYHUK, V.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; PRUDILOVÁ, K.; ŠAFAŘÍK, J. Vyrovnávací kurzy z matematiky a deskriptivní geometrie na FAST VUT v Brně. In 2007. ISBN: 80-214-2741- 8.
  Detail

  ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H. Tvorba studijních materiálů za podpory ESF. In Sborník příspěvků 27. mezinárodní konference o geometrii a počítačové grafice. Brno: 2007. p. 199-204. ISBN: 978-80-85763-41- 6.
  Detail

 • 2006

  ŠAFAŘÍK, J. Cvičení z deskriptivní geometrie pro obor Geodézie a kartografie. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2006.
  Detail

  ŠAFAŘÍK, J. Technické osvětlení. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2006.
  Detail

  ŠAFAŘÍK, J.; ŠAFÁŘOVÁ, H.; PUCHÝŘOVÁ, J. Nové trendy výuky deskriptivní geometrie v bakalářském studiu na Fakultě stavební VUT v Brně. In Sborník 26. konference o geometrii a počítačové grafice. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. p. 235-240. ISBN: 80-7040-902- 9.
  Detail

 • 2005

  ZRŮSTOVÁ, L.; PRUDILOVÁ, K.; ŠAFAŘÍK, J. Podpora výuky deskriptivní geometrie pro denní i dálkové studium. In Sborník příspěvků XXIII. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu. 2005. ISBN: 80-85960-92- 3.
  Detail

 • 2004

  PRUDILOVÁ, K.; ROUŠAR, J.; ŠAFAŘÍK, J.; ROUŠAROVÁ, V. Deskriptivní geometrie pro 1. ročník kombinovaného studia , Speciální příklady, modul 10. Fakulta stavební VUT v Brně, 2004.
  Detail

  SLABĚŇÁKOVÁ, J.; ŠAFAŘÍK, J. Deskriptivní geometrie, Šroubovice a šroubové plochy. FAST VUT v Brně: FAST VUT v Brně, 2004.
  Detail

  BULANTOVÁ, J., HON, P., PRUDILOVÁ, K., PUCHÝŘOVÁ, J., SLABĚŇÁKOVÁ, J., ROUŠAR, J., ROUŠAROVÁ, V., ŠAFAŘÍK, J., ŠAFÁŘOVÁ, H., ZRŮSTOVÁ, L. Deskriptivní geometrie pro I. ročník kombinovaného studia. Fakulta stavební VUT v Brně: Fakulta stavební VUT v Brně, 2004.
  Detail

  PRUDILOVÁ, K., ROUŠAR, J., ROUŠAROVÁ, V., ŠAFAŘÍK, J. Deskriptivní geometrie pro 1. ročník kombinovaného studia, Středové promítání, modul 9. Fakulta stavební VUT v Brně, 2004.
  Detail

  MOLL, I.; ROUŠAR, J.; SLEPIČKA, P.; ŠAFAŘÍK, J. REKON - Konec okenní afinity?. In 23. konference Geometrie a počítačová grafika. 2004. ISBN: 80-7082-943- 5.
  Detail

  ROUŠAR, J.; ŠAFAŘÍK, J. Zcela nový CD-ROM: Deskriptivní geometrie verze 2. 0. In Konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2004. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. p. 129 ( p.)ISBN: 80-7318-190- 8.
  Detail

 • 2003

  PUCHÝŘOVÁ, J., BULANTOVÁ, J., HON, P., ROUŠAR, J., ROUŠAROVÁ, V., ŠAFAŘÍK, J., TOMEČKOVÁ, J. Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám. Brno: ECON publising, s.r.o., 2003. p. 1-115.
  Detail

  ROUŠAR, J.; ŠAFAŘÍK, J. Multimediální podpora výuky deskriptivní geometrie na Stavební fakulte VUT v Brně. In Konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2003. Zlín: 2003. ISBN: 80-7318-138- X.
  Detail

  ROUŠAR, J.; ŠAFAŘÍK, J. REKON - Grafický systém deskriptivní geometrie pro individuální zadání. In Konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2003. Zlín: 2003. ISBN: 80-7318-138- X.
  Detail

 • 2002

  ŠAFAŘÍK, J. Technické osvětlení. In 1. mezinárodní matematický workshop. BRNO: ECON publishing, s.r.o., 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 80-86433-16- 1.
  Detail

  ŠAFAŘÍK, J. Počítačová podpora výuky kombinovaného studia na FAST VUT v Brně. In 1. mezinárodní matematický workshop. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 80-86433-16- 1.
  Detail

  MOLL, I., PUCHÝŘOVÁ, J., ROUŠAR, J., SLABĚŇÁKOVÁ, J., SLATINSKÝ, E., SLEPIČKA, P., ŠAFAŘÍK, J., ŠAFÁŘOVÁ, H., ROUŠAROVÁ, V., ŠVEC, M., TOMEČKOVÁ, J. Deskriptivní geometrie, verze 1.0-1.3,pro I. ročník Stavební fakulty VUT v Brně. 2002.
  Detail

  MOLL, I., PRUDILOVÁ, K., PUCHÝŘOVÁ, J., ROUŠAR, J., SLABĚŇÁKOVÁ, J., SLATINSKÝ, E., SLEPIČKA, P., ŠAFAŘÍK, J., ŠAFÁŘOVÁ, H., ŠVEC, M., ROUŠAROVÁ, V., TOMEČKOVÁ, J. 2002.
  Detail

  ŠAFÁŘOVÁ, H., ŠAFAŘÍK, J. Praktická ukázka nových výukových textů deskriptivní geometrie. In Sborník příspěvků II. národní konference Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. Jindřichův Hradec: Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, Fakulta managementu VŠE v Praze, 2002. p. 1 ( p.)ISBN: 80-86302-28- 8.
  Detail

  ŠAFÁŘOVÁ, H., ŠAFAŘÍK, J. Počítačová podpora výuky DG na FAST VUT v Brně. In 22. konference Geometrie a počítačová grafika. Ostrava: ediční středisko VŠB- TU Ostrava, 2002. p. 112 ( p.)ISBN: 80-248-0185- X.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.