doc. MVDr.

Helena Zlámalová Gargošová

Ph.D.

FCH, ÚCHTOŽP – Associate professor

+420 54114 9436, +420 54114 9498, +420 54114 9568
zlamalova@fch.vut.cz

Send BUT message

doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D.

Publications

 • 2023

  FUČÍK, J.; AMRICHOVÁ, A.; HAMPLOVÁ, M.; NAVRKALOVÁ, J.; SEDLÁŘ, M.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; MRAVCOVÁ, L. Uptake of pharmaceuticals by lettuce (Lactuca sativa) grown under hydroponic conditions and in a terrestrial environment and earthworms (Eisenia fetida) in the soil environment. Dusseldorf, Germany: German Chemical Society, 2023. p. 104-104.
  Detail

  TULKOVÁ, T.; FUČÍK, J.; KOZÁKOVÁ, Z.; PROCHÁZKOVÁ, P.; KRČMA, F.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; MRAVCOVÁ, L.; SOVOVÁ, K. Impact of various oxidation processes used for removal of sulfamethoxazole on the quality of treated wastewater. Emerging Contaminants, 2023, vol. 9, no. 3, p. 1-11. ISSN: 2405-6650.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  PROCHÁZKOVÁ, P.; MÁCOVÁ, S.; AYDIN, S.; KALČÍKOVÁ, G.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; KUČERÍK, J. Effects of biodegradable P3HB on the specific growth rate, root length and chlorophyll content of duckweed, Lemna minor. Heliyon, 2023, vol. 9, no. 12, ISSN: 2405-8440.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ZLEVOROVÁ, T.; PRCHAL, M.; BALÁŠ, M.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Koncentrace PAH na částicích při spalování torefikované biomasy. Energie z biomasy XXIII. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2023. p. 86-91. ISBN: 978-80-214-6210-6.
  Detail | WWW

  FUČÍK, J.; JAROŠOVÁ, R.; BAUMEISTER, A.; REXROTH, S.; NAVRKALOVÁ, J.; AMRICHOVÁ, A.; HAMPLOVÁ, M.; SEDLÁŘ, M.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; MRAVCOVÁ, L. Quantification and Spatial Distribution of Enrofloxacin in Earthworms after its Uptake from Contaminated Soil. Sborník abstraktů - Studentská odborná konference Chemie je život 2023. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2023. p. 50-51. ISBN: 978-80-214-6204-5.
  Detail

 • 2022

  FOJT, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; JEŽEK, S. Possible use of terrestrial gastropod (Helix aspersa aspersa) and its life stages as a tool for environmental risk assessment. CHEMISTRY AND ECOLOGY, 2022, vol. 38, no. 4, p. 389-399. ISSN: 0275-7540.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Impact of polyhydroxybutyrate microparticles on aquatic organism Daphnia Magna. 3rd ZORH conference - Book of abstracts. Split: University of Split, Faculty of Chemistry and Technology, 2022. p. 50 ( p.)ISBN: 978-953-7803-16-2.
  Detail

  PROCHÁZKOVÁ, P.; MÁCOVÁ, S.; KUČERÍK, J.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Impact of Polyhydroxybutyrate Microparticles on the Floating Freshwater Plant Duckweed Lemna minor. Book of Abstracts: 22nd European Meeting on Environmental Chemistry. Ljubljana: University of Ljubljana Press, 2022. p. 122 ( p.)ISBN: 978-961-297-034-5.
  Detail

 • 2021

  KERBEROVÁ, V.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H., ČÁSLAVSKÝ, J. Occurrence and ecotoxicity of selected artificial sweeteners in the Brno city waste water. INT J ENVIRON SCI TE, 2021, vol. X, no. X, p. 1-12. ISSN: 1735-1472.
  Detail | WWW

  PROCHÁZKOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Assessing the Potencial Toxicity Effects of Microplastic Particles of Poly-3-Hydroxybutyrate on Terrestrial Organism Eisenia fetida. Book of abstracts/ 21st European Meeting of Environmental Chemistry, EMEC 21. Belgrade: Serbian Chemical Society, 2021. p. 158 ( p.)ISBN: 978-86-7132-078-8.
  Detail

  PROCHÁZKOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Effect of Poly-3-Hydroxybutyrate Microparticles on the Aquatic Organism Daphnia magna and the Plant Lemna minor. Book of abstracts/ 21st European Meeting of Environmental Chemistry, EMEC 21. Belgrade: Serbian Chemical Society, 2021. p. 157 ( p.)ISBN: 978-86-7132-078-8.
  Detail

  PROCHÁZKOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Effects of microplastics to aquatic environment. Socratic lectures: 4th International Minisymposium, Ljubljana, December 11.-12., 2020. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Health Sciences, 2021. p. 2-6. ISBN: 978-961-7112-02-3.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2020

  PROCHÁZKOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Effects of microplastics to aquatic environment. Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. p. 122-123. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail | WWW

 • 2019

  NÝVLTOVÁ, B.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Assessment of the drinking water treatment plant effectiveness via ecotoxicological tests and screening analyses. Studentská odborná konference Chemie je život 2019, Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2019. p. 59-59. ISBN: 978-80-214-5807-9.
  Detail

  PROCHÁZKOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Assessment of the effectiveness of advanced oxidation processes via ecotoxicity tests. In Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. p. 60-60. ISBN: 978-80-214-5807-9.
  Detail

  PROCHÁZKOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Posouzení pokročilých oxidačních procesů pomocí testů ekotoxicity. In Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019. p. 459-460. ISBN: 978-80-8208-015-8.
  Detail

  NÝVLTOVÁ, B.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Posouzení účinnosti úpravny pitné vody prostřednictvím ekotoxikologických testů a screeningové analýzy. Chémia a technológie pre život. 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie: Slovenská chemická knižnica, 2019. p. 461-462. ISBN: 978-80-8208-015-8.
  Detail

 • 2018

  MODLITBOVÁ, P.; NOVOTNÝ, K.; POŘÍZKA, P.; KLUS, J.; LUBAL, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; KAISER, J. Comparative investigation of toxicity and bioaccumulation of Cd-based quantum dots and Cd salt in freshwater plant Lemna minor L. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2018, vol. 147, no. 1, p. 334-341. ISSN: 1090-2414.
  Detail

  MODLITBOVÁ, P.; NOVOTNÝ, K.; POŘÍZKA, P.; FARKA, Z.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; ROMIH, T.; KAISER, J. Utilization of analytical instrumental methods in phytotoxicity testing of nanoparticles. Book of abstracts of the ISEAC‐40 Internaonal Conference on Environmental & Food  Monitoring. 2018. p. 380-380. ISBN: 9788409037995.
  Detail

  MODLITBOVÁ, P.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, K.; DRBOHLAVOVÁ, J.; CHAMRADOVÁ, I.; FARKA, Z.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; ROMIH, T.; KAISER, J. Short-term assessment of cadmium toxicity and uptake from different types of Cd-based Quantum Dots in the model plant Allium cepa L. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2018, vol. 153, no. 1, p. 23-31. ISSN: 1090-2414.
  Detail

 • 2017

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; URMINSKÁ, B. Assessment of the efficiency of wastewater treatment plant using ecotoxicity tests. Fresenius Environmental Bulletin, 2017, vol. 26, no. 1, p. 56-62. ISSN: 1018-4619.
  Detail | WWW

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; KOCIÁNOVÁ, S. Ekotoxikologické posouzení bývalé rafinérie minerálních olejů. In XXVI. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy. 1. Košice: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2017. p. 66-70. ISBN: 978-80-89883-03-5.
  Detail

  FOJT, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; JABANDŽIEVOVÁ, B. Extinguishing agents and their ecotoxicity assessment. Book of Abstracts of the 18th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC18: Chemistry towards an Infinite Environment. 1. Porto: Portugese Chemical Society, 2017. p. 296-296. ISBN: 978-972-752-228-6.
  Detail

  ČÁSLAVSKÝ, J.; KERBEROVÁ, V.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Determination of Artificial Sweeteners in Waste Water and their Potential Impact on the Ecosystem. Book of Abstracts of the 18th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC18: Chemistry towards an Infinite Environment. 1. Porto: Portugese Chemical Society, 2017. p. 291-291. ISBN: 978-972-752-228-6.
  Detail

  FOJT, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Ecotoxicity Assessment of Cadmium Using Different Life Stages of the Terrestrial Gastropod Helix aspersa aspersa. Book of Abstracts of the18th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC18: Chemistry Towards an Infinite Environment. 1. Porto, Portugalsko: 2017. p. 158-158. ISBN: 978-972-752-228-6.
  Detail

  FOJT, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; JABANDŽIEVOVÁ, B. Extinguishing Agents and Their Ecotoxicity Assessment. Book of Abstracts of the18th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC18: Chemistry Towards an Infinite Environment. 1. Porto, Portugalsko: 2017. p. 316-316. ISBN: 978-972-752-228-6.
  Detail

  FOJT, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Use of terrestrial gastropods in ecotoxicological research. Sborník příspěvků studentská konference chemie je život 2017. první. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2017. p. 152-152. ISBN: 978-80-214-5489- 7.
  Detail

 • 2016

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; KRÁL, P. Ecotoxicological evaluation of energetic byproducts. EMEC17 - The 17th European Meeting on Environmental Chemistry. Book of Abstracts. 1. Thurso: Environmental Research Institute, University of Highlandsand Islands, Thurso, Scotland, UK, 2016. p. 68-68.
  Detail

  ŠVESTKOVÁ, T.; VÁVROVÁ, M.; LANDOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; FREITHOVÁ, Š. Syntetické voné látky jako závažné kontaminanty odpadních vod. XXV. Vedecké sympózium - Situácia v ekologicky zaťažných regiónoch Slovenska a Strdnej Európy. Košice: 2016. p. 39-42. ISBN: 978-80-89883-00- 4.
  Detail

  URMINSKÁ, B.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Posúdenie účinnosti čistenia odpadových vôd s využitím testov ekotoxicity. In Odpadové vody 2016: zborník prednášok 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2016. p. 105-110. ISBN: 978-80-89882-00- 7.
  Detail

  Fojt Pavel, Zlámalová Gargošová Helena. Ecotoxicityassessment of cadmium using different life stages of the terrestrial gastropod Helix aspersa aspersa. Interdisciplinary Toxicology. 1. 2016. p. 26-26. ISBN: 1337- 6853.
  Detail

  HŘIBOVÁ, Š.; VÁVROVÁ, M.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Are Terrestrial Organisms Able to Live in Contaminated Soil After Fire-Fighting?. Czech Chemical Society Symposium Series, 2016, vol. 13, no. 2, p. 70-72. ISSN: 2336-7210.
  Detail | WWW

 • 2015

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; MILATOVÁ, M.; KUČERA, F. Ecotoxicological evaluation of polymeric substances. Book of Abstracts, Chemistry and Life. první. Brno: ECH, VUT v Brně, 2015. p. 84-84. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; URMINSKÁ, B. Assessment of the efficiency of wastewater treatment plant cleaning process using ecotoxicity tests. Ingolstädter Landstraße 1. 85764 Neuherberg Germany: Helmholtz Zentrum München, 2015. p. 251-251.
  Detail

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; KALČÍKOVÁ, G.; VÁVROVÁ, M. Assessment of formaldehyde resins ecotoxicity in respect to aquatic ecosystem. 20. mezioborová česko- slovenská toxikologická konference TOXCON 2015. 1. Brno: Veterinární a farmaceutická universita Brno, 2015. p. 131-131. ISBN: 978-80-263-0933- 8.
  Detail

  HŘIBOVÁ, Š.; VÁVROVÁ, M.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Are terrestrial organisms able to live in contaminated soil after fire-fighting?. Chemistry & Life 2015 - Book of Abstracts. first. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. p. 51-52. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  HŘIBOVÁ, Š.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. Sorption ability of the soil and its impact on environmental contamination. Interdisciplinary Toxicology, 2015, vol. 7, no. 4, p. 177-183. ISSN: 1337-9569.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ČAPKA, L.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. Using UV-VIS spectrophotometry for determining ecotoxicity of selected non-steroidal anti- inflammatory drugs. Fresenius Environmental Bulletin, 2015, vol. 24, no. 12, p. 4758-4762. ISSN: 1018- 4619.
  Detail

  ŠKARKOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; HOLEŠOVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; MICHÁLEK, J.; OLEJNÍČKOVÁ, Z. Application of statistical methods for ecotoxicological data evaluation. Fresenius Environmental Bulletin, 2015, no. 24, p. 1692-1698. ISSN: 1018- 4619.
  Detail

 • 2014

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; URBANOVÁ, V. Sewage sludges - their possible ecotoxicity. Book of Abstracts, The 15th Meeting on Environmental Chemistry, Brno, Czech Republic, December 3 - 6, 2014. 2014. p. 98-98. ISBN: 978-80-214-5073- 8.
  Detail

  HŘIBOVÁ, Š.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. Ecotoxicological Evaluation of Fire Fighting Foams. Fresenius Environmental Bulletin, 2014, vol. 2014 (23.), no. 12, p. 3029-3035. ISSN: 1018- 4619.
  Detail

  HŘIBOVÁ, Š.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. The soil sorption ability and its impact on environmental contamination. Interdisciplinary Toxicology. Bratislava: Slovenská toxikologická spoločnosť, 2014. p. 38-38. ISSN: 1337- 6853.
  Detail

  VÁVROVÁ, M.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; ČÁSLAVSKÝ, J. Determination of nonylphenol and its isomers in waters. Book of Abstracts, The 15th Meeting on Environmental Chemistry, Brno, Czech Republic, December 3 - 6, 2014. 2014. p. 134-134. ISBN: 978-80-214-5073- 8.
  Detail

  VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; ŠUBRT, M.; RYBOVÁ, V. Musk compounds in industrial and municipal waste waters. Fresenius Environmental Bulletin, 2014, vol. 23, no. 12B, p. 3400-3404. ISSN: 1018- 4619.
  Detail

 • 2013

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; ŠKARKOVÁ, P. Environmental problems connected with fire- fighting. In Book of abstacts. Beograd: Serbian Chemical Society, 2013. p. 306-307. ISBN: 978-86-7132-052- 8.
  Detail

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M. Selected Pharmaceuticals and Musk Compounds in Wastewater. In Waste Water - Treatment Technologies and Recent Analytical Developments. 1. Rijeka, Croatia: Intech Open Science, 2013. p. 121-144. ISBN: 978-953-51-0882- 5.
  Detail

  RYBOVÁ, V.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Ekotoxicita vybraných pesticidů pro akvatické organismy. In Analýza organických látek v životním prostředí. 2013. p. 160-168. ISBN: 978-80-86380-70- 4.
  Detail

  RYBOVÁ, V.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; SÝKORA, R.; ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M. Optimization of methods for determination of organotin compounds and for evaluation of their ecotoxicity. Book of Abstracts, 14th European Meeting on Environmental Chemistry hosted by Chemical Society of Montenegro. 2013. p. 92-92. ISBN: 978-9940-9059-1- 0.
  Detail

  ŠKARKOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. Using of organism Eisenia fetida in ecotoxicity tests. Thematic workshop in Toxicology Related Topics: -eco, - nano Book of abstract. Nova Gorica: University of Nova Gorica, 2013. p. 26-26.
  Detail

  HŘIBOVÁ, Š.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Hodnocení environmentálních rizik pěnových hasebních prostředků. In Analýza organických látek v životním prostředí, Sborník přednášek. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2Theta, 2013. p. 192-199. ISBN: 978-80-86380-70- 4.
  Detail

  ČAPKA, L.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. VYUŽITÍ UV/ VIS SPEKTROFOTOMETRIE PRO STANOVENÍ DIKLOFENAKU. Chemické listy, 2013, vol. 2013, no. 107, p. 550-554. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; HROCH, M.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Polybrominated diphenyl ethers as a new group of environmental pollutants. 6th symposium Chemistry and Environmental Protection EnviroChem 2013. 1. Belgrade, Serbia: 2013. p. 304-305. ISBN: 978-86-7132-052- 8.
  Detail

  HŘIBOVÁ, Š.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. Environmental Risks with Fire- Fighting Foams Application. In Studentská odborná konference Chemie je život 2013 Sborník příspěvků. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: VUT v Brně, Fakulta chemická, 2013. p. 293-298. ISBN: 978-80-214-4823- 0.
  Detail

 • 2012

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. Ecotoxicological evaluation of selected foam extinguishing agents. 2012.
  Detail

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. Ecotoxicological evaluation of selected foam extinguishing agents. In 13th European Meeting on Environmental Chemistry EMEC13. 2012. p. 100-100. ISBN: 978-5-89513-295- 1.
  Detail

  VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; VONDRÁČKOVÁ, I.; HROCH, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VEČEREK, V. Brominated flame retardants in soils from fire places. Fresenius Environmental Bulletin, 2012, vol. 21, no. 11, p. 3267-3271. ISSN: 1018- 4619.
  Detail

  LACINA, P.; DVOŘÁKOVÁ, P.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; OBORNÁ, J.; NEVRLÁ, J.; ŠKARKOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M. Study of bioaccumulation of selected pharmaceuticals in terrestrial organism. In 13th European Meeting on Enviromental Chemistry. 2012. p. 101-101. ISBN: 978-5-89513-295- 1.
  Detail

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M. Assessment of water ecotoxicity. Thematic Workshop Instrumental Analytical Methods in Environmental Monitoring. Book of Abstracts. 1. Nova Gorica, Slovenia: University of Nova Gorica, 2012. p. 8-8. ISBN: 978-961-6311-70- 0.
  Detail

  VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Posouzení znečištění abiotických složek životního prostředí po požárech. In Analytika odpadů II, sborník konference, 27. 11. - 28. 11. 2012, Žďár nad Sázavou. 2012. p. 99-104. ISBN: 978-80-86832-69- 2.
  Detail

  VÁVROVÁ, M.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; ČÁSLAVSKÝ, J. Evaluation of the burning products and fire place soil. DELTA, 2012, vol. VI, no. 11, p. 28-32. ISSN: 1337- 0863.
  Detail

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; JOZÍFKOVÁ, Z. Ecotoxicological evaluation of unconventional matrices. Fresenius Environmental Bulletin, 2012, vol. 21, no. 11, p. 3154-3159. ISSN: 1018- 4619.
  Detail

 • 2011

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; DOBEŠOVÁ, Z. Ecotoxicological evaluation of sediments. Chemické listy. Praha: Czech Chemical Society, 2011. p. 975-975. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; JOZÍFKOVÁ, Z.; PASÍRBKOVÁ, A. Ecotoxicological evaluation of unconventional matrices. Ioannina: 2011.
  Detail

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; MRAVCOVÁ, L.; VYDROVÁ, L.; ZOUHAR, L. The use of methods of environmental analysis and ecotoxicological tests in the evaluation of wastewater. In WASTE WATER - EVALUATION AND MANAGEMENT. 1. Rijeka, Croatia: InTech, 2011. p. 3-30. ISBN: 978-953-307-233- 3.
  Detail | WWW

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; JOZÍFKOVÁ, Z. Využití kontaktních testů fytotoxicity při hodnocení vedlejších energetických produktů. In Sborník, Proceedings, Hrádok 2011. Prešov: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, 2011. p. 63-67. ISBN: 978-80-970034-3- 2.
  Detail

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; PASÍRBKOVÁ, A.; VÁVROVÁ, M. Matrices from fire places - their possible ecotoxicity. Chemické listy. Praha: Czech Chemical Society, 2011. p. 977-977. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2010

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; DOBEŠOVÁ, Z. EKOTOXIKOLOGICKÉ HODNOCENÍ SEDIMENTŮ. In SITUÁCIA V EKOLOGICKY ZAŤAŽENÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA A STREDNEJ EURÓPY. Košice: Ústav geotechniky SAV, 2010. p. 69-73. ISBN: 978-80-970034-2- 5.
  Detail

 • 2009

  VÁVROVÁ, M.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; ČÁSLAVSKÝ, J. Ekotoxikologické hodnocení požářiště po hašení. In XVIII. vědecké sympózium s mezinárodní účastí "Situace v ekologicky zatížených regionech Slovenska a střední Evropy". Zborník (Proceedings). 1. Košice: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, 2009. p. 101-104. ISBN: 978-80-970034-1- 8.
  Detail

 • 2008

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; KUČERA, F.; KŘŮMAL, K. Ecotoxicological evaluation of compounds used in polymers production. In 9th European Meeting on Environmental Chemistry: Programme and Book of Abstracts. 1. Girona: Escola Politecnica Superior, 2008. p. 87-87.
  Detail | WWW

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Ecotoxicological evaluation of the sludges from waste water treatment plants. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. 529-530. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. Ecotoxicologial testing and test methods of chemicals. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. S, p. s359 (s360 p.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. Ecotoxicologial testing and test methods of chemicals. 4th Meeting on Chemistry and Life. Book of Abstract. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2008. p. 359-360. ISBN: 978-80-214-3715- 9.
  Detail

  ČÁSLAVSKÝ, J.; MÁCOVÁ, D.; TOBIÁŠOVÁ, T.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. Degradation products of polyurethanes with enhanced degradability. 9th European Meeting on Environmental Chemistry: Programme and Book of Abstracts. 1. Girona: Escola Polytecnica Superior, 2008. p. 29-29.
  Detail | WWW

  DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; ŠOTOLOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; KUČERA, F.; VOJTOVÁ, L. Ekotoxikologické hodnocení derivátu pyridinu a organokovů. Košice: Ústav geotechniky SAV, 2008. p. 77-80.
  Detail

  DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; ŠOTOLOVÁ, L.; VÁVROVÁ, M.; KUČERA, F.; VOJTOVÁ, L. Ekotoxikologické hodnocení derivátů pyridinu a organokovů. In XVII. vedecké sympózium - zborník. 1. Košice: Ústav geotechniky SAV, 2008. p. 77-80. ISBN: 978-80-970034-0- 1.
  Detail

  VÁVROVÁ, M.; LANGOVÁ, L.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; KUBÍČKOVÁ, K.; VEČEREK, V. Determination of surfactants included in sewage water. Chemické listy, 2008, vol. 102, no. 15, p. 501-502. ISSN: 1213- 7103.
  Detail

 • 2007

  DAVID, J.; VOJTOVÁ, L.; KISLINGER, J.; KUČERÍK, J.; VRÁNOVÁ, J.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; JANČÁŘ, J. New Biomodified Flexible Polyurethane Foams: Comparative and Ecotoxicological Study. Chemické listy, 2007, vol. 101, no. S, p. 43-44. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; VRÁNOVÁ, J.; DAVID, J. Ecotoxicological Evaluation of Polyurethane Foams. Inverness: Environmental Research Institute, 2007. p. 34-34.
  Detail

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; VRÁNOVÁ, J.; DAVID, J. Ecotoxicological Evaluation of Polyurethane Foams. In 8th European Meeting on Environmental Chemistry: Book of Abstracts and Final Programme. 1. Inverness: Environmental Research Institute, 2007. p. 34-34.
  Detail

  VÁVROVÁ, M.; LANGOVÁ, L.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; KUBÍČKOVÁ, K. STANOVENÍ TENZIDŮ OBSAŽENÝCH V ODPADNÍCH VODÁCH. In XVI. medzinárodné vedecké sympózium O EKOLÓGII VO VYBRANÝCH AGLOMERÁCIÁCH JELŠAVY – LUBENÍKA A STREDNÉHO SPIŠA. 1. Košice: Ústav geotechniky SAV, 2007. p. 80-84. ISBN: 978-80-8077-070- 9.
  Detail

 • 2006

  VÁVROVÁ, M.; BEDNAŘÍK, K.; KŘŮMAL, K.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; ČÁSLAVSKÝ, J. Ecotoxicological evaluation of the acrylic monomers and polyacrylic polymers. In 1. 1. Brno: FCH VUT v Brně, 2006. p. 125-125. ISBN: 80-214-3320- 5.
  Detail

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; TRTÍLKOVÁ, J. Comparison of Mobile Analytics and Standard Spectrophotometric Method for the Determination of Nitrates in Surface Waters. In 1. 1. Brno: FCH VUT v Brně, 2006. p. 228-228. ISBN: 80-214-3320- 5.
  Detail

  VÁVROVÁ, M.; ČÁSLAVSKÝ, J.; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; ŠUCMAN, E. The Use of Bioindication for the Evaluation of the Environment. In 1. 1. Brno: FCH VUT v Brně, 2006. p. 84-84. ISBN: 80-214-3320- 5.
  Detail

 • 2005

  VÁVROVÁ, Milada; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, Helena; ŠUCMAN, Emanuel. Soil Contamination by Polyaromatic Hydrocarbons in Reclaimed Open- cast Mines. In Abstract Book. 1. Amherst, USA: University of Massachusetts, 2005. p. 301-301.
  Detail

  ŠUCMAN, Emanuel; MAHROVÁ, Miroslava; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, Helena; VÁVROVÁ, Milada. Fish: Useful Bioindicators for Evaluation of Contamination in Water Ecosystems. In Abstract Book. 1. Amherst, MA: University of Massachusetts, 2005. p. 172-172.
  Detail

  VÁVROVÁ, Milada; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, Helena; KOŘÍNEK, Pavel; NEVESELÁ, Milada. Separation procedures for isolation, identification, and determination of essential oils in drugs of plant origin. Chemické listy, 2005, vol. 99, no. S, p. 168-170. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  VÁVROVÁ, Milada; KOŘÍNEK, Pavel; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, Helena; ŠUCMAN, Emanuel. Evaluation of PCB contamination in fresh- water ecosystem in the period between 1997 and 2004. Chemické listy, 2005, vol. 99, no. S, p. 81-84. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  ŠUCMAN, Emanuel; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, Helena; STOUPALOVÁ, Michaela; VÁVROVÁ, Milada. Fish - usefull bioindicators in environmental monitoring. Chemické listy, 2005, vol. 99, no. S, p. 73-77. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2004

  VÁVROVÁ, Milada; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, Helena; ŠUCMAN, Emanuel. Plant and Animal Bio-Indicators Used for the Assessment of the Environmental Contamination by PCBs. In CD- ROM. 1. Toronto, ON: Carleton University, 2004.
  Detail

  VÁVROVÁ, M., STOUPALOVÁ, M., ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Kontaminace půdy z oblasti revitalizovaných dolů PAH a PCB. In Zborník, Proceedings. 1. Hrádok: ÚGt SAV, 2004. p. 113-117. ISBN: 80-8077-010- 7.
  Detail

  VÁVROVÁ, M., ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H., ŠUCMAN, E., BEKLOVÁ, M., STOUPALOVÁ, M. Zhodnocení úrovně znečištění ekosystémů na podkladě výsledků získaných při řešení výzkumného záměru ekologického zaměření na FVHE VFU Brno. In Zborník, Proceedings. 1. Hrádok: ÚGt SAV, 2004. p. 108-112. ISBN: 80-8077-010- 7.
  Detail

 • 2003

  VÁVROVÁ, Milada; KOŘÍNEK, Pavel; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, Helena; ŠUCMAN, Emanuel. Plant bioindicators as a tool for evaluation of agrarian ecosystems. Fresenius Environmental Bulletin, 2003, vol. 12, no. 2, p. 219-226. ISSN: 1018- 4619.
  Detail

  ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.; VÁVROVÁ, M. Kejda - zdroj kontaminace agrárních ekosystémů. In Zborník, Proceedings. 1. Hrádok: ÚGt SAV, 2003. p. 93-99. ISBN: 80-88985-94- 3.
  Detail

  VÁVROVÁ, Milada. Game animal and small terrestrial mamals- suitable bioindicators for the pollution assessmant in agrarian ecosystems. Fresenius Environmental Bulletin, 2003, vol. 12, no. 2, p. 165-172. ISSN: 1018- 4619.
  Detail

  VÁVROVÁ, M., PITRUSOVÁ, H., ŠUCMAN, E., ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. Kontaminace krmiv v oblasti ekosystémů Nový Dvůr a Nový Jičín. In Sborník V. Kábrtovy dietetické dny. 1. Brno: VFU Brno, 2003. p. 147-151. ISBN: 80-7305-454- X.
  Detail

  VÁVROVÁ, Milada; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, Helena; ŠUCMAN, Emanuel. Využití bioindikátorů při hodnocení úrovně znečištění agrárních ekosystémů. In Zborník, Proceedings. 1. Hrádok: ÚGt SAV, 2003. p. 83-92. ISBN: 80-88985-94- 3.
  Detail

  VÁVROVÁ, Milada; KOŘÍNEK, Pavel; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, Helena; ŠUCMAN, Emanuel. Evaluation of PCB contamination in fresh- water ecosystem in the period between 1997 and 2003. In Abstract book. 1. Antalya: Secotox, 2003. p. 219-219. ISBN: 975-288-621- 3.
  Detail

  VÁVROVÁ, Milada; ŠUCMAN, Emanuel; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, Helena. The use of blood plasma as a suitable bioindicator to monitor the levels of PCBs in pig tissues. Fresenius Environmental Bulletin, 2003, vol. 12, no. 8, p. 876-882. ISSN: 1018- 4619.
  Detail

  VÁVROVÁ, Milada; STOUPALOVÁ, Michaela; ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, Helena; ŠUCMAN, Emanuel. Assessing contamination levels in a reservoir on the basis of the determination of xenobiotics in fish. Fresenius Environmental Bulletin, 2003, vol. 12, no. 8, p. 901-905. ISSN: 1018- 4619.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.