doc. Ing. arch.

Gabriel Kopáčik

Dr.

FA, UU – Associate professor

+420 54114 6693
kopacik@vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.

Artistic Outputs

 • KOPÁČIK, G.: Územní plán Synalov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, -. (urbanismus a územní plánování)
  Detail

 • KOPÁČIK, G.: Územní plán Budětsko. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, -. (urbanismus a územní plánování)
  Detail

 • KOPÁČIK, G.: Přestavba budovy obecního úřadu v Kladkách. real:administrativní budova, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, -. (architektura)
  Detail

 • KOPÁČIK, G.: Bytový dům ve Žlebech. real:bytový dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, -. (architektura)
  Detail

 • KOPÁČIK, G.; STRAŠILOVÁ, Z.: Územní studie Skalička - lokalita Z5. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 17.01.2020 - 17.01.2020. (urbanismus a územní plánování)
  Detail

 • KOPÁČIK, G.: Přístavba základní a mateřské školy Kladky. real:škola-základní, střední, odborná, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, -. (architektura)
  Detail

 • KOPÁČIK, G.: Územní plán Kladky. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 25.10.2019 - 25.10.2019. (urbanismus a územní plánování)
  Detail

 • KOPÁČIK, G.: Územní plán Zlobice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 25.10.2019 - 25.10.2019. (urbanismus a územní plánování)
  Detail

 • KRISTEK, J.; SEDLÁK, J.; FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; KOPÁČIK, G.; TOMAN, R.: Olověný Fuchs f Kleci. gal:IPR Praha, Česká republika, Praha, 22.03.2019 - 18.04.2019. (architektura)
  Detail

 • KOPÁČIK, G.: Územní studie Deblín – lokalita Z17. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 31.12.2018 - 31.12.2018. (architektura)
  Detail

 • KOPÁČIK, G.: Územní plán Rašov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 14.12.2018 - 14.12.2018. (architektura)
  Detail

 • KOPÁČIK, G.: Územní studie Štěpánovice - lokalita Nové Štěpánovice - Na Luhu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 23.07.2018 - 23.07.2018. (architektura)
  Detail

 • KOPÁČIK, G.; KILNAROVÁ, P.: Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou, Tišnov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.06.2018 - 20.06.2018. (architektura)
  Detail

 • SLOUKOVÁ, H.; FUČÍKOVÁ, J.; KOPÁČIK, G.: DOWNTOWN KERLING - BANSKÁ ŠTIAVNICA. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 14.03.2018 - 14.03.2018. (architektura)
  Detail

 • KOPÁČIK, G.: Přestavba budovy bývalé Moděvy na bytový dům, Kladky. real:bytový dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 22.08.2015 - 22.08.2015. (architektura)
  Detail

 • KOPÁČIK, G.: Územní plán Pravlov. real:park, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 13.05.2015 - 13.05.2015. (architektura)
  Detail

 • HORÁKOVÁ, E.; KOPÁČIK, G.: Přehlídka diplomových prací 2015 ČKA - Ztracená místa uvnitř Brna. gal: Česká komora Architektů, Česká republika, Praha, 12.05.2015 - 12.05.2015. (architektura)
  Detail

 • KILNAROVÁ, P.; LELKES, I.; ŠKODA, K.; KOPÁČIK, G.: Přehlídka diplomových prací 2015 ČKA - Moje náměstí - hodnocení kvality náměstí. gal: Česká komora Architektů, Česká republika, Praha, 24.03.2015 - 24.03.2015. (architektura)
  Detail

 • PALENČAR, O.; ČUČKA, P.; KRÁTKÁ, B.; SOUKUPOVÁ, V.; KOPÁČIK, G.: Přehlídka diplomových prací 2015 ČKA - Brněnská okružní třída - léčba města. gal: Česká komora Architektů, Česká republika, Praha, 24.03.2015 - 24.03.2015. (architektura)
  Detail

 • KOPÁČIK, G.: Urbanisticko dopravní řešení města Kroměříže. sout:URBANISTICKO-DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE, Česká republika, Kroměříž, 29.08.2014 - 12.09.2014. (architektura)
  Detail

 • KOPÁČIK, G.: Přestavba budovy bývalé Moděvy na bytový dům, Kladky. obecní úřad, Česká republika, Kladky, 30.06.2014 - 30.06.2014. (architektura)
  Detail

 • KOPÁČIK, G.: Územní plán Kroměříže ve znění změny č. 6A. Městský úřad Kroměříž, Česká republika, Kroměříž, 31.01.2014 - 31.01.2014. (architektura)
  Detail

 • KOPÁČIK, G.: Bytový dům M6, obytný soubor Šmahova A - Nová Slatina. Šmahova A - Nová Slatina, Brno, Česká republika, Brno, 01.01.2012 - 29.06.2012. (architektura)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.