Ing.

Eva Šuhajdová

Ph.D.

FCE, PST – Assistant professor

+420 54114 7446
Eva.Suhajdova@vut.cz

Send BUT message

Ing. Eva Šuhajdová, Ph.D.

Publications

 • 2023

  ŠUHAJDOVÁ, E., SCHMID, P., NOVOTNÝ, M., PĚNČÍK, J., ŠUHAJDA, K., UHLÍK, O. Experimental Research on Hybrid Hardwood Glue-Laminated Beams. Buildings, 2023, no. 4, ISSN: 2075-5309.
  Detail | WWW

  RUBINA, A.; UHER, P.; VRÁNA, J.; NOVOTNÝ, M.; NESPĚŠNÝ, O.; SKŘEK, D.; ŠUHAJDOVÁ, E.; VYSTRČIL, J.; FORMÁNEK, M. Heat Flow through a Facede with a Controlled Ventilated Gap. Buildings, 2023, vol. 13, no. 3, p. 1-20. ISSN: 2075-5309.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  ŠUHAJDOVÁ, E.; NOSEK, J.; POBUCKÁ, S.; BARÁNEK, Š.; FEDERLA, J.; HRABOVSKÁ, K.; KOZEL, T.; KOZEL, T. Juniorstav 2023. Brno: ECON publishing, s.r.o, 2023. p. 8-752.
  Detail | WWW

 • 2022

  RUBINA, A.; UHER, P.; VRÁNA, J.; NOVOTNÝ, M.; NESPĚŠNÝ, O.; SKŘEK, D.; ŠUHAJDOVÁ, E.; VYSTRČIL, J.; FORMÁNEK, M. The effect of air flow on the annual energy balance of a facade with a ventilated gap. Sborník příspěvků ze 44. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2022. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2022. p. 111-111. ISBN: 978-80-7623-098-9.
  Detail

 • 2019

  ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K. Experimental research on load bearing capacity of adhesively jointed beech timber lamellas. In The 13th International Conference MODERN BUILDING MATERIALS, STRUCTURES AND TECHNIQUES MBMST 2019 SELECTED PAPERS. Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University, 2019. p. 497-501. ISBN: 978-609-476-197-3.
  Detail | WWW

 • 2018

  ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K.; SCHMID, P.; STRAKA, B. Evaluation of Suitability of Selected Hardwood in Civil Engineering. Gradevinski Materijali i Konstrukcije, 2018, vol. 2018, no. 2, p. 73-82. ISSN: 2217-8139.
  Detail | WWW

  ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K. Multikriteriální analýza vhodnosti užití vybraných druhů dřeva pro konstrukční účely. TZB-info, 2018, vol. 1, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1801-4399.
  Detail

 • 2017

  ŠUHAJDOVÁ, E. Použití listnatých dřevin v konstrukcích staveb na území CR v historii a budoucnosti. Juniorstav 2017 Sborník abstraktů. Brno: omega design, 2017. p. 38-38. ISBN: 978-80-214-5462- 0.
  Detail

  ŠUHAJDOVÁ, E. Použití listnatých dřevin v konstrukcích staveb na území CR v historii a budoucnosti. In Juniorstav 2017. Brno: omega design, 2017. p. 1-6. ISBN: 978-80-214-5473- 6.
  Detail

  ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K. Multikriteriální analýza vhodnosti užití vybraných druhů tvrdého dřeva pro konstrukční účely. In DŘEVOSTAVBY, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, 2017. p. 131-139. ISBN: 978-80-86837-87-1.
  Detail

 • 2016

  VAHALOVÁ, E.; MIŠKUFOVÁ, M.; ŠUHAJDOVÁ, E.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K. Posouzení vlivu skladby stěny dřevostavby na dobu vysychání zabudované vlhkosti. Tepelná ochrana budov, 2016, vol. 19, no. 5, p. 13-16. ISSN: 1213-0907.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; KUČERA, R.; ŠUHAJDOVÁ, E. Selection of heating system based on acquisition and operating cost for family house. In Business and Management 2016. Business and Management. Vilnius, Lithuania: VGTU Press, 2016. p. 1-8. ISBN: 978-609-457-921-9. ISSN: 2029-4441.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  NOVOTNÝ, M.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; ŠUHAJDOVÁ, E. Poruchy šikmé střechy ZŠ. Materiály pro stavbu, 2016, vol. 05/ 2016, no. 5, p. 1-3. ISSN: 1213-0311.
  Detail | WWW

  ŠUHAJDOVÁ, E.; KUČERA, R. Hodnocení vytápěcích systémů rodinného domu pomocí multikriteriální analýzy. In Juniorstav 2016, Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, Brno, 2016. p. 1-7. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

  ŠUHAJDOVÁ, E.; BEČKOVSKÝ, D.; VITÍK, J.; VLACH, F. Mold growth risk analysis on the surfaces of an organic building structure based on in- situ monitoring. Applied Mechanics and Materials, 2016, no. 824, p. 508-606. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  KUČERA, R.; ŠUHAJDOVÁ, E. Analýza volby systému vytápění v závislosti na pořizovacích a provozních nákladech pro rodinný dům. In Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, Brno, 2016. p. 1-8. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
  Detail

 • 2015

  ŠUHAJDOVÁ, E. Srovnání mikroskopické stavby jehličnatých a listnatých dřevin. In Juniorstav 2015 Sborník abstraktů. brno: omega design, 2015. p. 51-51. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
  Detail

 • 2014

  NOVOTNÝ, M.; SOBOTKA, J.; ŠUHAJDA, K.; JIROUŠEK, Z.; ŠUHAJDOVÁ, E. KITTELŮV DŮM – sanace dřevěných prvků historického objektu. In DŘEVOSTAVBY 2014. VOLYNĚ: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, 2014, 2014. p. 115-120. ISBN: 978-80-86837-57- 4.
  Detail

  ŠUHAJDOVÁ, E. Analýza využití dřevin ve stavebnictví. In Juniorstav 2014 Sborník anotací. Brno: omega design, 2014. p. 49-49. ISBN: 978-80-214-4851- 3.
  Detail

  NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; SOBOTKA, J.; GINTAR, J.; ŠUHAJDOVÁ, E.; MÁTL, M. USE OF MICROWAVE RADIATION IN BUILDING INDUSTRY THROUGH APPLICATION OF WOOD ELEMENT DRYING. WOOD RESEARCH, 2014, vol. 3/2014, no. 59, p. 389-400. ISSN: 1336-4561.
  Detail | WWW

*) Publications are generated once a 24 hours.