Ing.

David Šimek

Ph.D.

FEEC, UVEE – Assistant professor

+420 54114 6733
simekd@vut.cz

Send BUT message

Ing. David Šimek, Ph.D.

Creative activities

  • ŠIMEK, D.; KLOC, P.: Vzplyňovací komora; Experimentální komora pro studium chování elektrického oblouku ve výparech různých plastových materiálů. Lamoratoř VTPPL, FEKT, VUT v Brně. (funkční vzorek)
    Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.