doc. Ing.

Daniel Marton

Ph.D.

FCE – Head of Department

+420 54114 7385, +420 54114 7776
marton.d@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Daniel Marton, Ph.D.

Creative activities

 • STARÝ, M.; MARTON, D.: ZFNU; ZFNU - Software pro vodohospodářské řešní zásobní funkce nádrže s uvažováním vlivu nejistot. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
  http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php, number of downloads: 1
  Detail

 • MARTON, D.; STARÝ, M.: UNCE-V; UNCE-V Generátor nejistot vstupních hydrologických dat. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
  http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php, number of downloads: 2
  Detail

 • MARTON, D.; MENŠÍK, P.; STARÝ, M.: RCPNV; RCPNV Rozdělení a čáry překročení náhodné veličiny. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
  http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php, number of downloads: 2
  Detail

 • MARTON, D.; STARÝ, M.: SYNTHE; SYNTHE - Generátory umělých průtokových řad průměrných měsíčních průtoků. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
  http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php, number of downloads: 1
  Detail

 • MARTON, D.; STARÝ, M.: LRMsoft; LRMsoft - generátor umělých měsíčních průtoků. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
  http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php, number of downloads: 1
  Detail

 • MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.: UNCERESERVOIR; UNCERESERVOIR - Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
  http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php, number of downloads: 1
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.