Course detail

Physical Acoustics

FEKT-MPC-FYAAcad. year: 2023/2024

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

7

Mode of study

Not applicable.

Entry knowledge

Not applicable.

Rules for evaluation and completion of the course

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fyzika. Vysoké učení technické v Brně, Vutium, Prometheus Praha, 2000, 2003, 2006. (CS)
FYZIKÁLNÍ AKUSTIKA. Studijní materiály k přednáškám, cvičením a laboratornímu cvičení. Stránka předmětu na eLearningu VUT. (CS)

Recommended reading

FEYNMAN, R; LEIGHTON, R; SANDS, M. Feynmanovy přednášky z fyziky 1-3. Fragment 2001, 2007, 2013. (CS)
KOPEC, Bernard. Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí (Nauka o materiálu IV). Česká společnost pro nedestruktivní testování, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2008. (CS)

eLearning

Classification of course in study plans

  • Programme MPC-AUD Master's

    specialization AUDM-TECH , 1. year of study, summer semester, compulsory
    specialization AUDM-ZVUK , 1. year of study, summer semester, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Fundamentals seminar

14 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise in computer lab

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

eLearning