Course detail

Environmental Management

FCH-MC_ENMAcad. year: 2023/2024

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

4

Mode of study

Not applicable.

Entry knowledge

Not applicable.

Rules for evaluation and completion of the course

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

KOCMANOVÁ, Alena. Management životního prostředí.[online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014. 62 s. Dostupné z: Aktuality předmětu. (CS)
HADRABOVÁ, Alena. Environmentální aspekty podnikání. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1709-4. (CS)
VEBER, Jaromír. Environmentální management. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2002. 94 s. ISBN 80-245-0336-0. (CS)
NOVÁČEK Pavel. Udržitelný rozvoj. 2.vyd. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 432 s. ISBN 978-80-244-2795-9. (CS)
ČERVINKA, Pavel a kol. Ekologie a životní prostředí. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2012. ISBN 978-80-86034-97-3. (CS)
REMTOVÁ, Květoslava. Posuzování životního cyklu – Metoda LCA. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2003. 15 s. ISBN 80-7212-232-0. (CS)
REMTOVÁ, Květoslava. Čistší produkce. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2003. 26 s. ISBN 80-7212-260. (CS)
https://www.mzp.cz/cz/environmentalni_politika_nastroje (CS)
https://www.mzp.cz/cz/dobrovolne_nastroje (CS)
http://www1.cenia.cz (CS)

Recommended reading

Not applicable.

eLearning

Classification of course in study plans

  • Programme NKCP_ECHT Master's, 1. year of study, summer semester, compulsory-optional
  • Programme NPCP_ECHT Master's, 1. year of study, summer semester, compulsory-optional

  • Programme RRTES_P Master's

    specialization RRTS , 1. year of study, summer semester, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation in combined form of studies

26 hours, obligation not entered

Teacher / Lecturer

eLearning