Course detail

Social Life, Rhetorics and Business Ethics

FP-ssepKAcad. year: 2022/2023

Předmět představuje studentům současný etický koncept relevantní v byznyse. Rozvíjí jejich schopnosti definovat problém, analyzovat, řešit a rozhodovat z hlediska etické a sociální perspektivy. Studenti se seznámí s moderními nástroji kultivace podnikatelské etiky a jejich využitím v koždodenním pracovním prostředí. Důraz je kladený na komplexní pojetí etického řízení ve firmě.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

3

Mode of study

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Students will be made familiar with the modern attitude to doing business taking into account the social and ethical aspects.
They will master basic skills necessary for solving ethical dilemmas.
They will be able to participate in creation and application of tools intended for improving the business ethics in a company or institution.
Students will be able to speak in front of an audience and will be familiar with the rules of etiquette.

Prerequisites

The knowledge of doing business; types of business companies, tools of management, theory of behaviour of company, theory of behaviour of customers, international business manners.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Lectures, consultations.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Course-unit credit requirements:
CSR analysis in the selected company within 4 pages of A4.

Course curriculum

1.CSR v sytému strategického řízení, hodnoty podniku.
2.Definice CSR, historický vývoj, současné teorie společenské odpovědnosti: teorie stockholedrs, teorie stakeholders, Corporate Governance.
3. Nástroje řízení pro rozvoj podniku: tradiční - kodex, týmová práce, princip předběžné obezřetnosti
4.Moderní nástroje etického řízení - etický ombudsman, etický a sociální audit, mentoring a další.
5. Měření efektivnosti společenské odpovědnosti: GRI, ISO 26 000, AA 1000, SA 8 000, reportování.
6. Směrnice EU 2014/95 - nový koncept pro naplnění CSR
7. Rozvinutí konceptu CSR do všech úrovní řízení podniku- přednáška odborníka z praxe.

Work placements

Not applicable.

Aims

The objective of the course is to introduce an ethical and social dimensions of business. Globalisation of economy brings new challenges, which the coming generation should be able to solve using the knowledge of the contemporary theory.
Case studies which are a part of exercises should help students to solve ethical dilemmas.
The knowledge of rhetoric and social interaction is competitive advantage for the graduates in the labor market.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Seminar work.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

PUTNOVÁ,A.: Sociální odpovědnost a etika podnikání. Skriptum pro KS FP VUT v Brně, str.57. 2004, ISBN 8021417841 (CS)
PUTNOVÁ,A., SEKNIČKA ,P.: Etické řízení ve firmě, Grada, Praha 2007, 168 str. ISBN 978 80247 162 3 (CS)
ČERNOHORSKÁ, L.; PUTNOVÁ, A. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit?. 1. 1. Brno: CERM, 2012. 130 s. ISBN: 978-80-7204-806- 9. (CS)
SEKNIČKA, P.; PUTNOVÁ, A. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Expert. Expert. Praha: Grada, 2016. 200 s. ISBN: 978-80-247-5545- 8. (CS)

Recommended reading

KOHOUT, J.: Rétorika, Praha 1995, 159 str. ISBN 80-85943-54-9 (CS)
ROLNÝ,I.: Etika a podniková strategie. Nakladatelství Albert Boskovice, 1998, 128 str. ISBN.:80-85834-53-7 (CS)
SAMPSNOVÁ,E.: Jak si vytvořit působivý image. Praha 1996, 135str., ISBN 80-85943-08-5 (CS)
SEN,A.: Etika a ekonomie. Nakladatelství Vyšehrad 1999,120st. ISBN 98070215496 (CS)
STEINMANN,H.:,LOHR,A.,Základy podnikové etiky, Praha:Victoria Publishig, 133str., ISBN 80-85865-56-4, 1995 (CS)

eLearning

Classification of course in study plans

  • Programme MGR-UFRP-KS Master's, 1. year of study, summer semester, compulsory

  • Programme MGR-KS Master's

    branch MGR-UFRP-KS-D , 1. year of study, summer semester, compulsory
    branch MGR-ŘEP-KS , 1. year of study, summer semester, compulsory-optional
    branch MGR-PFO-KS , 1. year of study, summer semester, elective

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

16 hours, optionally

Teacher / Lecturer

eLearning