Course detail

Sustainable Building

FAST-NHB069Acad. year: 2022/2023

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

3

Mode of study

Not applicable.

Department

Institute of Building Structures (PST)

Learning outcomes of the course unit

Student will know philosophy of sustainable building and he will
know the principles of life cycle assessment of building object.
Student will be able to use the natural and recycled matrials during
design phase of building object.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Course curriculum

Not applicable.

Work placements

Not applicable.

Aims

The aim of the course is to acquaint students with the conception of sustainable development and sustainable building. Indivisible part of the course is the issue of energy demand during realization and use of a building. Students are acquainted with alternative material and construction designs with application of recycled building materials.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Extent and forms are specified by guarantor’s regulation updated for every academic year.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

KOČÍ, Vladimír a kol. LCA a EPD stavebních výrobků. Posuzování životního cyklu a environmentální prohlášení o produktu jako cesta k udržitelnému stavebnictví. Praha: Česká rada pro šetrné budovy, 2012. ISBN 978-80-260-3504-6

(CS)

KOČÍ, Vladimír. Posuzování životního cyklu Life Cycle Assessment - LCA. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2009.
ISBN 978-80-86832-42-5

(CS)

CHYBÍK, Josef. Přírodní stavební materiály. Praha: GRADA, 2009. ISBN 978-80-247-2532-1

(CS)

MINKE, Gernot. Příručka hliněného stavitelství. Materiály – Technologie – Architektura. Bratislava: Pagoda, 2009.
ISBN 978-80-969698-2-1

(CS)

ZDAŘILOVÁ, Renata. Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Praha: Informační centrum ČKAIT

(CS)
ADAMOVSKÝ, Daniel et al. SBToolCZ pro rodinné domy. Praha: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov a Fakulta stavební, ČVUT v Praze, [Online] 2022. [Citace 31.10.2022] https://www.sbtool.cz/online/rd/ (CS)
ADAMOVSKÝ, Daniel et al. SBToolCZ pro bytové domy. Praha: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov a Fakulta stavební, ČVUT v Praze, [Online] 2022. [Citace 31.10.2022] https://www.sbtool.cz/online/bd/ (CS)

Recommended reading

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme NPC-ARS Master's

    specialization ARA , 1. year of study, summer semester, compulsory-optional
    specialization ARP , 1. year of study, summer semester, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer