Course detail

ÚSI-DSNB01Acad. year: 2021/2022

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

EMMONS, P., DROCHYTKA, R., JEŘÁBEK, Z: Sanace a údržba betonu v ilustracích . Akademické nakladatelství CERM Brno 1999 (CS)
MATOUŠEK, M., DROCHYTKA, R: Atmosférická koroze betonů . IKAS Praha 1998 (CS)
DROCHYTKA, R., HELA, R.: Technické podmínky pro přípravu a kontroly oprav železobetonových konstrukcí ve výrobnách ČEZ, a. s.. ČVUT Praha, 1995 (CS)
SMOAK, W. GLENN: Guide to Concrete Repair. CreateSpace Independent Publishing Platform. 2012 (EN)
EMMONS, Peter, DROCHYTKA, Rostuslav, JEŘÁBEK, Zdeněk: Sanace a údržba betonu v ilustracích . Akademické nakladatelství CERM Brno 1999 (základní literatura) (CS)
RAUPACH, MICHAEL, BÜTTNER, TILL : Concrete Repair to EN 1504: Diagnosis, Design, Principles and Practice. CRC Press 2012 (základní literatura) (EN)
DROCHYTKA, Rostislav; DOHNÁLEK, Jiří; BYDŽOVSKÝ, Jiří; PUMPR, Václav; DUFKA, Amos; DOHNÁLEK, Pavel : Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. SSBK 2012 (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme DSP SoI_P Doctoral, 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional
  • Programme DSP SoI_K Doctoral, 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

12 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation in combined form of studies

6 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation

12 hours, optionally

Teacher / Lecturer