Course detail

ÚSI-DSNB02Acad. year: 2021/2022

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

SCHMID P. a kol. Základy zkušebnictví. CERM 1999 (CS)
ČSN EN 12504 Zkoušení betonu v konstrukcích (CS)
ČSN EN 12390 Zkoušení ztvrdlého betonu (CS)
ČSN 73 1375 Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti (CS)
ČSN 73 1376 Radiografie betonových konstrukcí a dílců (CS)
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží (CS)
PUME, D., ČERMÁK, F. a kol. Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí. Nakladatelství ARCH, Praha 1993 (CS)
HÁLA, J. Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie. Nakladatelství Konvoj, Brno 1998, ISBN 80-85615-56-8 (CS)
Radiation Protection for Particle Accelerator Facilities, NCRP REPORT No. 144, Maryland (USA) 2003, ISBN 0-929600-77-0 (EN)
KOPEC, B. a kol., Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, Brno 2008, ISBN 978-80-7204-591-4 (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme DSP SoI_P Doctoral, 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional
  • Programme DSP SoI_K Doctoral, 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

12 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation in combined form of studies

6 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation

12 hours, optionally

Teacher / Lecturer