Course detail

ÚSI-DSNB06Acad. year: 2021/2022

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

BLECHA, P. Výrobní stroje a technické znalectví. Sylabus přednášek pro kurs technického znalectví a likvidace pojistných událostí. VUT Brno - FSI, Brno 2006
MAREK, J. a kol. Konstrukce CNC obráběcích strojů IV.0, ISBN 978-80-254-7980-3
MAREK, J. a kol. Management rizik v konstrukci výrobních strojů; ISSN 1212-2572
FAA Risk Management Handbook; 2009
AG Risk Management; June 2008; ISBN 1 921182 79 2
Směrnice EU 2006/42/ES týkající se bezpečnosti strojních zařízení
Zákony a nařízení vlády ČR týkající se bezpečnosti strojních zařízení
Harmonizované normy týkající se bezpečnosti strojních zařízení

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme DSP SoI_P Doctoral, 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional
  • Programme DSP SoI_K Doctoral, 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

12 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation in combined form of studies

6 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation

12 hours, optionally

Teacher / Lecturer