Course detail

ÚSI-DSNC02Acad. year: 2021/2022

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

OŠLEJŠEK, J., BRADÁČ, A. Znalecká činnost ve stavebnictví. VUT v Brně - ÚSI, 1994
WITZANY, J a kol. PDR – poruchy, degradace a rekonstrukce. ČVUT v Praze, 2010
TEPLÝ, B., NOVÁK, D. Spolehlivost stavebních konstrukcí. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., 2004
MANN, R. Defects – free buildings. McGgraw – Hill professional, New York, 2007
Příslušné právní předpisy
Časopis Soudní inženýrství, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o.
BRADÁČ, A a kol. Soudní inženýrství. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., 1997
MARSHALL, D., WORTHING, D., HEATH, R. Understandig Housing Defects. EG Books, London, 2009
ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme DSP SoI_P Doctoral, 2. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory-optional
  • Programme DSP SoI_K Doctoral, 2. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

12 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation in combined form of studies

6 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation

12 hours, optionally

Teacher / Lecturer