Course detail

Managerial communication

FP-mkPAcad. year: 2020/2021

The main content of this subject is to gain relevant knowledge from the field of psychology and sociology which is necessary for effective company. Emphasis is put on interpersonal communication in the corporate environment and the ability to apply them in training activities in order to develop managerial skills corporate practice.

Learning outcomes of the course unit

The main output will be a compendium of relevant interpersonal communication knowledge and skills development in order to gain ability to communicate effectively in a corporate environment.

Prerequisites

KSA on the A level required.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

KUBEŠ M., SPILLEROVÁ D., KURNICKÝ R. Manažerské kompetence. Způsobilosti výjimečných manažerů. 1.vyd. Praha: Grada, 2004. 184 s. ISBN 80-247-0698-9.
JIŘINCOVÁ, B. Efektivní komunikace pro manažery. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-1708-1.
PLAMÍNEK J. Komunikace a prezentace. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4484-1.
PLAMÍNEK, F. Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Praha: Grada, 2009. 128 s. ISBN 978-80-247-2796-7.

Planned learning activities and teaching methods

lectures, behavioural interview, role playing, model situations, case studies solving

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Conditions for awarding the course-unit credit:
* active participation 10%
* individual presentation 30%
* team assignment 30%
* final written assignment 30%

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Komunikace jako nástroj řízení a součást podnikové kultury
2. Komunikační proces
3. Osobnostní předpoklady pro úspěšnou komunikaci, emoční inteligence
4. Prezentace ve firmě
5. Improvizovaná jednání
6. Zvládání stresu z veřejného vystoupení
7. Vnitrofiremní komunikace, řízený rozhovor
8. Řízení porad
9. Komunikace v multikulturním prostředí
10. Řešení pracovních konfliktů
11. Koučování vs. přikazování
12. Interorganizační komunikace, komunikace s médii
13. Vyjednávání
14. Konstruktivní a destruktivní způsoby dyadické komunikace

Aims

The main aim of this course is to acquire knowledge of interpersonal communication in corporate environment and its application thanks training activities.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-EP Bachelor's, 1. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory
  • Programme BAK-UAD Bachelor's, 2. year of study, winter semester, 5 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer

eLearning

eLearning: opened course