Course detail

Pedagogical Psychology

FEKT-XPC-PEPAcad. year: 2020/2021

Course represents introduction to psychological studies. It is focused on methodology of psychology, Personality psychology, social psychology, developmental psychology, cognitive and general psychology, pedagogical psychology and neurophysiological basis of human brain. Psychological testing, discussion above case studies are involved.

Learning outcomes of the course unit

Students define basic psychological terms, subjects of study of psychological subdisciplines. Students define all cognitive processes and states. Students explain psychological mechanisms of Freudian model of Personality, behavioristic model of personality and humanistic Rogerian model of Self. In aplication of case studies students interpret unappropriate behavior of young adolescent students in adecvate psychological terms and formulate suitable pedagogical intervention with major psychological profit of student.

Prerequisites

The subject knowledge on the secondary school level is required.Interest in psychology is required.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Literature

viz elektronické texty pro daný obor na www.feec.vutbr.cz
Plháková, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2003.
Čáp, J.: Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996.
Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.
Sternberg, R.J.: Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002.
Kolář, M.: Skrytý svět šikanování ve školách. Praha: Portál, 1997.
Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Přiručka pro učitele. Praha: Portál, 1997.
Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000.
Tegze O.: Neverbální komunikace. Praha: Computer Press, 2003.
Macek, P.: Adolescence. Psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. Praha: Portál, 1999.
Mareš, J.: Styly žáků a studentů. Praha: Portál, 1998.
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000.
Mareš, J., Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.
Vališová, A.: Asertivita v rodině a ve škole. Bratislava: KU, 2002.
Míček, L., Zeman, V.: Učitel a stres. Brno: FFMU, 1992, Opava: 1997.
Serfontein, G.: Potíže dětí s učením a chováním. Praha: Portál, 1999.

Planned learning activities and teaching methods

Teaching methods depend on the type of course unit as specified in the article 7 of BUT Rules for Studies and Examinations.Teaching methods: preaching, discussion.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Final test and oral examination (both - min. 80% points).

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

I. Systems of psychology.
II. Social psychology and psychology of communication.
III. Developmental psychology
IV. Personality psychology
V. Cognitive psychology
VI. Pedagogical and school psychology

Aims

The course provides students basic orientation in terminology of psychology and main psychological concepts. It should help them with forming of psychological insight to a problem that they will be able to use in their pedagogical praxis as well as in personal life.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

80% presence in lectures. The content and forms of instruction in the evaluated course are specified by a regulation issued by the lecturer responsible for the course and updated for every academic year.

Classification of course in study plans

 • Programme BPC-AUD Bachelor's

  specialization AUDB-ZVUK , any year of study, summer semester, 5 credits, elective
  specialization AUDB-TECH , any year of study, summer semester, 5 credits, elective

 • Programme BPC-AMT Bachelor's, any year of study, summer semester, 5 credits, elective
 • Programme BPC-BTB Bachelor's, any year of study, summer semester, 5 credits, elective
 • Programme BPC-EKT Bachelor's, any year of study, summer semester, 5 credits, elective
 • Programme BPC-IBE Bachelor's, any year of study, summer semester, 5 credits, elective
 • Programme BPC-MET Bachelor's, any year of study, summer semester, 5 credits, elective
 • Programme BPC-SEE Bachelor's, any year of study, summer semester, 5 credits, elective
 • Programme BPC-TLI Bachelor's, any year of study, summer semester, 5 credits, elective

 • Programme MPC-AUD Master's

  specialization AUDM-TECH , any year of study, summer semester, 5 credits, elective
  specialization AUDM-ZVUK , any year of study, summer semester, 5 credits, elective

 • Programme MPC-BIO Master's, any year of study, summer semester, 5 credits, elective
 • Programme MPC-BTB Master's, any year of study, summer semester, 5 credits, elective
 • Programme MPC-TIT Master's, any year of study, summer semester, 5 credits, elective
 • Programme MPC-KAM Master's, any year of study, summer semester, 5 credits, elective
 • Programme MPC-EVM Master's, any year of study, summer semester, 5 credits, elective
 • Programme MKC-EVM Master's, any year of study, summer semester, 5 credits, elective
 • Programme MPC-EKT Master's, any year of study, summer semester, 5 credits, elective
 • Programme MPC-IBE Master's, any year of study, summer semester, 5 credits, elective
 • Programme MPC-MEL Master's, any year of study, summer semester, 5 credits, elective
 • Programme MPC-SVE Master's, any year of study, summer semester, 5 credits, elective

Type of course unit

 

Lecture

52 hours, compulsory

Teacher / Lecturer