Course detail

Introduction to Chemistry and Technology of Materials

FCH-BC_UCHTMAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Literature

Hlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahaHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahaHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahaHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahaHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahaHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahavHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahaHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahaHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL Praha (CS)
Mleziva, J., Šňupárek, J., Polymery-výroba, struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles Praha (CS)
Hanykýř V., Kutzendörfer J., Technologie keramiky, VEGA Praha (CS)
Jonšta, Z., Nauka o kovech II, VŠB-TU, Ostrava (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme BPCP_CHCHT Bachelor's

    branch BPCO_CHM , 1. year of study, winter semester, 2 credits, compulsory-optional

  • Programme BKCP_CHCHT Bachelor's

    branch BKCO_CHM , 1. year of study, winter semester, 2 credits, compulsory-optional

  • Programme BKCP_CHTM Bachelor's, 1. year of study, winter semester, 2 credits, compulsory-optional
  • Programme BPCP_CHTM Bachelor's, 1. year of study, winter semester, 2 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

eLearning

eLearning: opened course