Course detail

Landscape Architecture

FA-DA11Acad. year: 2020/2021

Not applicable.

Department

Department of Urban Design (UU)

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

VOREL, I., KUPKA, J., Aktuální otázky ochrany krajinného rázu, Praha: ČVUT Praha, 2010 (CS)
SALAŠOVÁ, A., FLEKALOVÁ, M., TIKKANEN, J., LYNCH, C., VAN DER LINDE, D., Collaborative Planning Package (EN)
SALAŠOVÁ, A. Definovanie cielovej kvality krajiny - námety a postoje z hladiska medzinárodných skúseností (SK)
SALAŠOVÁ, A. Designed landscapes - the past, present and future (EN)
KUČERA, P., KULIŠŤÁKOVÁ, L., SALAŠOVÁ, A. Indikátory kvality krajiného prostředí (CS)
SALAŠOVÁ, A. Krajinný plán - nástroj preventívnej ochrany krajiny (SK)
KUČERA, P., SALAŠOVÁ, A., ŠTĚPÁN, M. a kol. Krajinný plán Mikulovska - Falkensteinska (CS)
SALAŠOVÁ, A. Landscape planning in the Czech Republic (EN)
SALAŠOVÁ, A., KUČERA, P., STRÁNSKÝ, M., VYBÍRAL, J. Management kulturní krajiny (CS)
KUČERA, P., SALAŠOVÁ, A. Urbanistická studie - nástroj péče o historicky cenný krajinářský areál (CS)
BENEDICT, M., MCMAHON, E. Green Instrastructure: Smart Conservation for the 21st Century, Washington, Sprawl Watch Clearinghouse, 2009 (EN)
BOLUND, P., HUNHAMMAR, S. Ecosystem Services in Urban Areas, Ecological Economics, 1999 (EN)
DAVIES, C. et al., Green Infrastructure Planning and Implementation, 2015 (EN)
DUNNE, T., AUBRY, B. Effects of Rainfall, Vegetation and Microtopography on Infiltration and Runoff, Water Resources Research 1991 (EN)
FANG, Chih-Fang a Der-Lin LING, Guidance for noise reduction provided by tree belts, Landscape and Urban Planning, 2005 (EN)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

 • Programme ARCHURB Doctoral

  specialization ARCH , 2. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

 • Programme ARCHURB Doctoral

  specialization ARCH , 2. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional
  specialization URBAN , 2. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

 • Programme ARCHURB Doctoral

  specialization URBAN , 2. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation

2 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Seminar

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer