Course detail

Foundations of Power Electrical Engineering

FEKT-BPC-ZESAcad. year: 2019/2020

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Literature

MASTNÝ, P.; DRÁPELA, J.; MACHÁČEK, J.; PTÁČEK, M.; RADIL, L.; BARTOŠÍK, T.; PAVELKA, T.; MIŠÁK, S. Obnovitelné zdroje elektrické energie. EFEKT. Praha, České vysoké učení technické v Praze. 2011. 256 p. ISBN 978-80-01-04937-2. (CS)
Doležal, J., Jaderné a klasické elektrárny, Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2011, ISBN: 978-80-01-04936-5 (CS)
Standard Handbook of Powerplant Engineering, Thomas C. Elliott, ISBN: 0-07-019435-1 (CS)
TOMAN, P.; DRÁPELA, J.; MIŠÁK, S.; ORSÁGOVÁ, J.; PAAR, M.; TOPOLÁNEK, D.; BOK, J.; NOVOTNÝ, J.; ŠKODA, J. Provoz distribučních soustav. 1. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. 264 s. ISBN: 978-80-01-04935-8. (CS)
Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Praha: Verlag Dashofer nakladatelství, s.r.o., 2006. ISBN 80-86897-06-0 (CS)
Pravidla provozování distribučních soustav, ERU, www.eru.cz (CS)
Národní akční plán pro chytré sítě NAP SG, MPO, www.mpo.cz (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

 • Programme BPC-AUD Bachelor's

  specialization AUDB-ZVUK , any year of study, summer semester, 5 credits, elective
  specialization AUDB-TECH , any year of study, summer semester, 5 credits, elective

 • Programme BPC-AMT Bachelor's, any year of study, summer semester, 5 credits, elective
 • Programme BPC-IBE Bachelor's, any year of study, summer semester, 5 credits, elective
 • Programme BPC-MET Bachelor's, any year of study, summer semester, 5 credits, elective
 • Programme BPC-EKT Bachelor's, 3. year of study, summer semester, 5 credits, compulsory-optional
 • Programme BPC-TLI Bachelor's, 3. year of study, summer semester, 5 credits, compulsory-optional

 • Programme EEKR-CZV lifelong learning

  branch ET-CZV , 1. year of study, summer semester, 5 credits, compulsory-optional