Course detail

Practical applications of investment strategies in financial markets

FP-PAISLAcad. year: 2019/2020

Předmět je zaměřen na získání praktických znalostí v problematice finančních trhů a tvorby investičních strategií zaměřených na akciový, komoditní a měnový trh(FOREX). Během kurzu budou probrány potřebné základy finančního trhu a způsoby analýzy(technická, fundamentální).
Investiční strategie budou plně algoritmizovány a vytvořeny ve specializovaných programech. Bude proveden test výkonnosti strategií na historických datech.

Vyučovaný software:
-Meta Trader 4
-Trader Workstation (Interactive Brokers)
-Quantopian (Python)
-MATLAB

Meta Trader 4:
Nástroj pro tvorbu strategií zaměřený na měnový trh(FOREX) a obchodování komodit a akcií přes CFD. Obsahuje vlastní programovací jazyk MQL podobný jazyku C.

Trader WorkStation:
Profesionální platforma od amerického obchodníka Interactive Brokers, která umožňuje obchodovat na komoditním, měnovém i akciovém trhu po celém světě.

Quantopain:
Analytický a exekuční software zaměřený na americký akciový trh. Obsahuje napojení na databáze historických cen všech dostupných akcií a umožňuje pracovat se stovkami metrik fundamentální analýzy. Lze také implementovat nástroj umělé inteligence.

MATLAB:
Nástroj pro analýzu dat, který bude použit pro aplikaci umělé inteligence (neuronová síť).

Learning outcomes of the course unit

Předmět je zaměřen aplikaci investičních a spekulativní strategií na finančních trzích. Konkrétně na jejich vývoj, testování na historických datech a aplikaci v reálném tržním prostředí. Probranou problematiku student využije skrze všechny studijní obory. Student se naučí ovládat software Meta Trader 4, Trader Workstation, Quantopian a MATLAB.

Prerequisites

Předpokládá se základní znalost finančních trhů. Výhodou je základní znalost programování.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

WILLIAMS, L. Long-Term Secrets to Short-Term Trading. USA: Wiley-Interscience, 1999. 255 p. ISBN 0-471-29722-4.
WILLIAMS, L. How I Made One Million Dollars Last Year Trading Commodities. USA: Windsor Books, 1979. 130 p. ISBN 978-0930233105.
REJNUŠ, O. Finanční trhy. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 548 p. ISBN 978-80-87-8.
DOSTÁL, P. Pokročilé metody analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě. Brno: CERM, 2008. 432 p. ISBN 978-80-7204-605-8.
GOLDBERG, D. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. USA: Addison-Wesley, 1989. 412 p. ISBN 978-020115767

Planned learning activities and teaching methods

Předmět bude vyučován formou přednáškového výkladu v kombinaci s podporou počítačů. Veškerá probíraná látka bude ihned prakticky ukázána na počítačích.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Předmět je volitelný bez závěrečného hodnocení.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

• Úvod do problematiky finančních trhů
• Informační zdroje na finančních trzích
• Fundamentální a technická analýza
• Využití výpočetní techniky na finančních trzích - statistika a automatické strategie
• Meta Trader 4
• Trader Workstation
• Quantopian
• MATLAB

Aims

Cílem předmětu je seznámit studenty nejen s teoretickými znalostmi finančních trhů, ale primárně s praktickými znalostmi a možnostmi, jak na finančních trzích vydělávat skrze investiční strategie. Studenti budou sami vyvíjet strategie a budou je aplikovat v reálném čase na trhu. Budou probrány metody posuzování stability a robustnosti navržených strategií a způsoby naprogramování obchodních pravidel do programu MetaTrader 4 a Quantopian.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

-

Classification of course in study plans

 • Programme BAK Bachelor's

  branch BAK-EPM , 1. year of study, summer semester, 0 credits, elective
  branch BAK-UAD-D , 2. year of study, summer semester, 0 credits, elective

 • Programme BAK-MIn Bachelor's

  branch BAK-MIn , 2. year of study, summer semester, 0 credits, elective

 • Programme BAK Bachelor's

  branch BAK-UAD-D , 3. year of study, summer semester, 0 credits, elective
  branch BAK-EP , 3. year of study, summer semester, 0 credits, elective
  branch BAK-EPM , 3. year of study, summer semester, 0 credits, elective

 • Programme BAK-MIn Bachelor's

  branch BAK-MIn , 3. year of study, summer semester, 0 credits, elective

 • Programme MGR Master's

  branch MGR-ŘEP , 1. year of study, summer semester, 0 credits, elective
  branch MGR-PFO , 1. year of study, summer semester, 0 credits, elective

 • Programme MGR-SI Master's

  branch MGR-IM , 1. year of study, summer semester, 0 credits, elective

 • Programme MGR Master's

  branch MGR-UFRP-D , 2. year of study, summer semester, 0 credits, elective
  branch MGR-ŘEP , 2. year of study, summer semester, 0 credits, elective
  branch MGR-PFO , 2. year of study, summer semester, 0 credits, elective

 • Programme MGR-SI Master's

  branch MGR-IM , 2. year of study, summer semester, 0 credits, elective

Type of course unit

 

Exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer