Course detail

Fundamentals of Composition Theory 2

FEKT-PTK2Acad. year: 2017/2018

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Hůla, Z. : Nauka o kontrapunktu. Praha, Supraphon 1985.
Kofroň, P., Smolka, M.: Grafické partitury a koncepty. Votobia 1996.
Kohoutek, C. : Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha, SHV 1965
Navrátil, M.: Nástin vývoje evropské hudby 20. století, Montanex, Ostrava 1993.
Šín, O. : Kontrapunkt - imitace - fuga. Praha 1945
Šín, O. : Všeobecná nauka o hudbě. Praha 1949
Votoček, E. : Hudební slovník cizích výrazů a rčení. Praha, HMUB 1946
Zenkl, L.: ABC hudebních forem. Supraphon, Praha 1984.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme AUDIO-P Master's

    branch P-AUD , 1. year of study, summer semester, 5 credits, general knowledge
    branch P-AUD , 2. year of study, summer semester, 5 credits, general knowledge

Type of course unit

 

Lecture

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer