Course detail

Sound Recording Practice 2

FEKT-PSP4Acad. year: 2017/2018

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Syrový, Václav - Hudební zvuk: příspěvek k teorii zvukové tvorby, Praha, Akademie múzických umění, 2014.
Syrový, Václav - Hudební akustika, Praha, Akademie múzických umění, 2013.
Vrzal, Martin - Střih záznamu hudby, Praha, Akademie múzických umění, 2007.
Vlachý, Václav - 220 užitečných rad pro muzikanty, kteří se chystají natáčet v hudebním studiu, Muzikus 2000.
Burghauser, Jrmil - Špelda, Antonín - Akustické základy orchestrace, Praha, Panton 1967
Forró, Daniel - Domácí nahrávací studio - vyd. Grada 1996.
Forró, Daniel - počítače a hudba - vyd. Grada 1994.
Šíp, Ladislav - Nahrávání a reprodukovaná hudba, Praha, Stát. hudeb. vyd. 1961. (CS)
Šíp, Ladislav - Pěvci před mikrofonem, Praha 1960. (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme AUDIO-P Master's

    branch P-AUD , 1. year of study, summer semester, 4 credits, compulsory

Type of course unit

 

Laboratory exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer