Course detail

Film Making 1

FEKT-PFT1Acad. year: 2017/2018

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Aumont Jacques: Obraz, FAMU Praha.
Plažewski, Jerzy: Filmová řeč, 1967, Orbis, Praha.
Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie.
Bernard Jan: Jazyk, kinematografie, komunikace, NFA 1995.
Valušiak Josef: Základy střihové skladby. skripta FAMU.
Reisz Karel: Umění filmové skladby. skripta FAMU.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme AUDIO-P Master's

    branch P-AUD , 1. year of study, winter semester, 4 credits, optional specialized

Type of course unit

 

Lecture

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer