Course detail

Culture of Speech and the Generation of Texts

FEKT-XKPTAcad. year: 2016/2017

Course offers theoretical introduction to communication studies, etiquette, formal presentation togehter with practical communication training, rhetoric and presentation training. Part of the course deals with standards and regulations of written personal documents as well education texts.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

5

Mode of study

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Students will be able to explain basic terms of Communication Psychology, aplly theoretical knowledge to actual situation as well as to assess performance efficacy of their colegues from seminary. Students define subject of Communication Psychology, list prototypical interpretation of nonverbal gestures, analyse strategies of complex situations.

Prerequisites

The subject knowledge on the secondary school level is required.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Teaching methods depend on the type of course unit as specified in the article 7 of BUT Rules for Studies and Examinations.Teaching mehods are preaching, discussion, presentation training.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Requirements for completion of a course are specified by a regulation issued by the lecturer responsible for the course and updated for every.

Course curriculum

I. Communication
II. Formality protocol
III. Rhetoric
IV. Presentation
V. Creating the texts

Work placements

Not applicable.

Aims

Basic knowledge of formality protocol, elergement of communication and presentation skills, often used in the education practice.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

80% presence in lectures and seminary. The content and forms of instruction in the evaluated course are specified by a regulation issued by the lecturer responsible for the course and updated for every academic year.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha, Victoria Publishing 1993.
Pease, L.: Řeč těla. Praha , Portál 2005.
Khelerová V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada 1995.
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000.
Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha, Grada Publishing, 2003.
Hierhold, E.: Rétorika a prezentace. Praha, Grada Publishing, 2005.

Recommended reading

Morris, D.: Body Talk., Praha, Ivo Železný 1999.
Novák, T., Capponi, V.: Asertivně do života. Praha, Grada Publishing, 2004.
Wieke, T.: Rétorika v praxi, Praha REBO Productions, 2005.
Praško, J., Prašková, H.: Asertiviotu proti stresu. Praha, Grada Publishing, 1996.
Guth-Jarkovský, J.: Společenský katechismus. Praha, Československý spisovatel 1992.
Machálek, J.: Společenské chování. Petrklíč, Praha 2000.
Sampsonová, E.: Jak si vytvořit působivý image. Managment Press, Praha 1996.
Smejkal, V.: Lexikon společenského chování pro úspěšné managery a podnikatele. Praha, Grada Publishing 1993, 2002.
Spillaneová, M.: Image muže. Praha, Ikar 1995.
Capponi, V., Novák, T.:Sám sobě mluvčím – Jak prezentovat sám sebe. Praha, Grada Publishing 1994.
Cmíralová, J.: Učte se mluvit. Brno, naklaDATELství 1992.
Dohalská, M. a kol.: Mluvím, mluvíš, mluvíme – kapitoly z moderní rétoriky. Praha, Horizont 1985.
Kohout, J.: Rétorika – Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, Management Press 1995.

Classification of course in study plans

 • Programme AUDIO-J Bachelor's

  branch J-AUD , 2. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme BTBIO-A Bachelor's

  branch A-BTB , 2. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-B Bachelor's

  branch B-AMT , 2. year of study, winter semester, general knowledge
  branch B-EST , 2. year of study, winter semester, general knowledge
  branch B-MET , 2. year of study, winter semester, general knowledge
  branch B-SEE , 2. year of study, winter semester, general knowledge
  branch B-TLI , 2. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme AJEI-H Bachelor's

  branch H-AEI , 2. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme AUDIO-J Bachelor's

  branch J-AUD , 3. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme BTBIO-A Bachelor's

  branch A-BTB , 3. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-B Bachelor's

  branch B-AMT , 3. year of study, winter semester, general knowledge
  branch B-EST , 3. year of study, winter semester, general knowledge
  branch B-MET , 3. year of study, winter semester, general knowledge
  branch B-SEE , 3. year of study, winter semester, general knowledge
  branch B-TLI , 3. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme AJEI-H Bachelor's

  branch H-AEI , 3. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme BTBIO-F Master's

  branch F-BTB , 1. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M Master's

  branch M-BEI , 1. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M1 Master's

  branch M1-BEI , 1. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M Master's

  branch M-TIT , 1. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M1 Master's

  branch M1-TIT , 1. year of study, winter semester, general knowledge
  branch M1-KAM , 1. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M Master's

  branch M-KAM , 1. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M1 Master's

  branch M1-EVM , 1. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M Master's

  branch M-EVM , 1. year of study, winter semester, general knowledge
  branch M-EST , 1. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M1 Master's

  branch M1-EST , 1. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M Master's

  branch M-MEL , 1. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M1 Master's

  branch M1-MEL , 1. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M Master's

  branch M-SVE , 1. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M1 Master's

  branch M1-SVE , 1. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M Master's

  branch M-EEN , 1. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M1 Master's

  branch M1-EEN , 1. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme BTBIO-F Master's

  branch F-BTB , 2. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M Master's

  branch M-BEI , 2. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M1 Master's

  branch M1-BEI , 2. year of study, winter semester, general knowledge
  branch M1-TIT , 2. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M Master's

  branch M-TIT , 2. year of study, winter semester, general knowledge
  branch M-KAM , 2. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M1 Master's

  branch M1-KAM , 2. year of study, winter semester, general knowledge
  branch M1-EVM , 2. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M Master's

  branch M-EVM , 2. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M1 Master's

  branch M1-EST , 2. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M Master's

  branch M-EST , 2. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M1 Master's

  branch M1-MEL , 2. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M Master's

  branch M-MEL , 2. year of study, winter semester, general knowledge
  branch M-SVE , 2. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M1 Master's

  branch M1-SVE , 2. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M Master's

  branch M-EEN , 2. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-M1 Master's

  branch M1-EEN , 2. year of study, winter semester, general knowledge

 • Programme EEKR-CZV lifelong learning

  branch ET-CZV , 1. year of study, winter semester, general knowledge

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

Syllabus

Information and the modes of passing it to the listeners.
Communication models
Components of communication
Solution to basic models of pedagogical situations
Models of assertiveness skills
How to cope with criticism and assertive education
Verbal expression from the point of view of psychology
Significance of the voice and hearing in the rhetoric
Speaker personality
Preparation of a lecture, discussion, paper, statement, report
Text as a form of pedagogical communication
Theoretical issues of a text to make it intelligible.
Strategy of generation of a text to make it intelligible.

Fundamentals seminar

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

Syllabus

Assessment of properties of a text to the individual criteria of intelligibility
Training of strategies pointing to the increase of intelligibility
Training of didactical transformation of various types of existing texts
Training of self-reliant generation of highly intelligible texts and its assessment
Registration of the student