Publication detail

Studiová a hudební elektronika - laboratorní cvičení

SCHIMMEL, J.

Original Title

Studiová a hudební elektronika - laboratorní cvičení

English Title

Studioengineering - Laboratory Practice

Type

course reader

Language

Czech

Original Abstract

Vztahy mezi subjektivními a objektivními vlastnostmi zvuku, přenos zvukových signálů v elektrické soustavě. Režijní pracoviště: struktura mixážního pultu, vstupní jednotky, připojení ke sběrnicím, výstupní jednotky, digitální mixážní pulty, DJ mixážní pulty. Měření a indikace úrovně, spektra a amplitudové obálky zvukových signálů. Zvukové efekty: ekvalizéry, dynamické procesory, simulace akustických prostorů, kytarové efekty, fázový vokoder, zpracování ve spektrální oblasti. Digitální zpracování zvukových signálů, A/D a D/A převod, dithering, digitální zvuková rozhraní. Digitální záznam zvukových signálů, harddisk recording, nedestruktivní editace, zvukové karty. Počítačové systémy zpracování zvuku, technologie plug-in modulů. Syntéza hudebních signálů: aditivní, subtraktivní a modulační metody, wavetable syntéza, matematické modelování. Elektronické hudební nástroje, samplery. Komunikační rozhraní MIDI, zařízení, propojování sběrnice. Synchronizace, relativní a absolutní časové kódy. Řízení studiové a scénické techniky, rozhraní DMX512.

English abstract

Relations between subjective and objective characteristics of sound, audio signal transfer in electrical system. Mixing console: structure, channel strips, connection to busses, outputs, digital mixing desks, DJ mixers. Measurement and indication of level, spectrum and envelope of audio signals. Audio effects: equalizers, dynamic processors, room simulation, guitar effects, phase vocoder, spectral processing. Digital audio signal processing, A/D and D/A conversion, dithering, digital audio interfaces. Digital audio recording, hard disc recording, non-destructive editing, sound cards. Computer digital audio workstations, plug-in technology. Audio signal synthesis: additive, subtractive, and modulation methods, wavetable synthesis, mathematical modeling. Electronic music instruments, samplers. MIDI communication interface, devices, bus interconnection. Synchronization, relative and absolute time codes. Control of studio and stage equipment, DMX512 interface.

Keywords

mixážní pult, zvukové efekty, digitální záznam zvuku, syntezátory, samplery, MIDI, synchronizace

Key words in English

mixing console, audio effects, digital audio recording, synthesizers, samplers, MIDI, synchronization

Authors

SCHIMMEL, J.

Released

16. 4. 2013

Publisher

Vysoké učení technické v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4724-0

Book

Studiová a hudební elektronika - laboratorní cvičení

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

108

Pages count

108

BibTex

@misc{BUT99791,
  author="Jiří {Schimmel}",
  title="Studiová a hudební elektronika - laboratorní cvičení",
  booktitle="Studiová a hudební elektronika - laboratorní cvičení",
  year="2013",
  edition="1",
  pages="1--108",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-4724-0",
  note="course reader"
}