Publication detail

Elektroakustika

SCHIMMEL, J.

Original Title

Elektroakustika

English Title

Electroacoustics

Type

course reader

Language

Czech

Original Abstract

Akustické prostředí, šíření zvuku, základní veličiny a vztahy, energie přenášená zvukem. Zvuková spektra. Fyziologická akustika, maskování zvuků a jeho využití v kompresních algoritmech, směrové a prostorové slyšení. Hluk a jeho měření. Akustika uzavřených prostorů, impulsní odezva prostoru, akustické materiály a konstrukce. Elektromechanická a elektroakustická analogie, druhy a principy činnosti elektroakustických měničů. Mikrofony, praktické provedení a měření charakteristik. Reproduktory, vyzařovací impedance a zkreslení, mechanická konstrukce, tlakové reproduktory. Reproduktorové soustavy, typy reproduktorových ozvučnic, návrh a konstrukce reproduktorových soustav a kmitočtových výhybek. Vícekanálové zvukové systémy surround sound, principy, formáty. Techniky snímání stereofonního a vícekanálového zvuku.

English abstract

Acoustic environment, sound propagation, basic quantities and relations, energy transmitted by sound. Sound spectrum. Physiological acoustics, sound masking and its utilization in compression algorithms, directional and spatial hearing. Noise and its measurement. Room acoustics, room impulse response, acoustic materials and structures. Electromechanical and electroacoustic analogy, types and operation principles of electroacoustic transducers. Microphones, practical design and measurement of characteristics. Loudspeakers, acoustic impedance and distortion, mechanical design, horn-loaded loudspeakers. Loudspeaker systems, types of loudspeaker enclosures, design and construction of loudspeaker systems and crossovers. Surround sound systems, principles and formats. Stereo and multichannel techniques of sound pickup.

Keywords

akustika, elektroakustika, měniče, mikrofony, reproduktory, reproduktorové soustavy

Key words in English

acoustic, electroacoustic, transducers, microphones, drivers, loudspeaker systems

Authors

SCHIMMEL, J.

Released

16. 4. 2013

Publisher

Vysoké učení technické v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4716-5

Book

Elektroakustika

Edition number

1

Pages from

1

Pages to

167

Pages count

167

BibTex

@misc{BUT99790,
  author="Jiří {Schimmel}",
  title="Elektroakustika",
  booktitle="Elektroakustika",
  year="2013",
  edition="1",
  pages="1--167",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-4716-5",
  note="course reader"
}