Publication detail

Stanovení součinitele přestupu tepla pro vzduchové trysky

ZAHRADNÍK, R. BOHÁČEK, J. RAUDENSKÝ, M. KOTRBÁČEK, P. POHANKA, M.

Original Title

Stanovení součinitele přestupu tepla pro vzduchové trysky

English Title

The determination of heat transfer coefficient for air nozzles

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Projekt zaměřený na zdokonalení technologie sušení umělých střev. Cílem je experimentální stanovení intenzity přenosu tepla (vyjádřené rozložením součinitele přestupu tepla) pro vybranou trysku, průměr ofukovaného tělesa 18 mm, tři vzdálenosti od dna žlabu a proměnný tlaku vzduchu ve třech úrovních.

English abstract

The project is focused on improvement of drying technology of artificial intestines. The goal is experimental evaluation of heat transfer intensity by heat transfer coefficient evaluation for chosen nozzle, diameter of blown bar, three different distances from bottom of air-canal and three different values of air pressure.

Keywords

součinitel přenosu tepla; distribuce součinitele přestupu tepla; válec; proud horký vzduch;

Key words in English

heat transfer coefficient; HTC distribution; cylinder; hot air flow

Authors

ZAHRADNÍK, R.; BOHÁČEK, J.; RAUDENSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.

Released

22. 6. 2011

Publisher

LPTaP

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

75

Pages count

75

BibTex

@techreport{BUT98522,
  author="Radek {Zahradník} and Jan {Boháček} and Miroslav {Raudenský} and Petr {Kotrbáček} and Michal {Pohanka}",
  title="Stanovení součinitele přestupu tepla pro vzduchové trysky",
  year="2011",
  publisher="LPTaP",
  address="Brno",
  pages="1--75"
}