Publication detail

CONTACT QUALITY ANALYSIS AND NOISE SOURCES DETERMINATION OF CDTE BASED DETECTORS DETERMINATION OF CDTE BASED DETECTORS

ŠIK, O. GRMELA, L. ELHADIDY, H. ŠIKULA, J. FRANC, J.

Original Title

CONTACT QUALITY ANALYSIS AND NOISE SOURCES DETERMINATION OF CDTE BASED DETECTORS DETERMINATION OF CDTE BASED DETECTORS

Type

abstract

Language

English

Original Abstract

Analýza kvality kontaktů a identifikace zdrojů šumu u detektorů na bázi CdTe. Výsledky analýzy poukazují na to, že povrch je hlavním zdrojem temného proudu detektorem. Analýza aditivního šumu detektoru ukázala rozdílnou povahu zdrojů šumu v systému detektoru: Amplituda šumu generovaného povrchem a aktvním objemem detektoru vzrůstala s druhou mocninou proudu, zatímco nárůst amplitudy šumu generovaného kontakty je mnohem vyšší.

Keywords

CdTe detector, 1/f noise, metal-semiconductor heterojunction

Authors

ŠIK, O.; GRMELA, L.; ELHADIDY, H.; ŠIKULA, J.; FRANC, J.

Released

3. 9. 2012

Publisher

Agencija FORMAT

Location

Belgrade

ISBN

978-86-7306-116-0

Book

The 3rd International Conference on the Physics of Optical Materials and Devices BOOK OF ABSTRACTS

Edition

1

Edition number

1

Pages from

120

Pages to

120

Pages count

1

URL

BibTex

@misc{BUT96469,
 author="Ondřej {Šik} and Lubomír {Grmela} and Hassan {Elhadidy} and Josef {Šikula} and Jan {Franc}",
 title="CONTACT QUALITY ANALYSIS AND NOISE SOURCES DETERMINATION OF CDTE BASED DETECTORS DETERMINATION OF CDTE BASED DETECTORS",
 booktitle="The 3rd International Conference on the Physics of Optical Materials and Devices BOOK OF ABSTRACTS",
 year="2012",
 series="1",
 edition="1",
 pages="120--120",
 publisher="Agencija FORMAT",
 address="Belgrade",
 isbn="978-86-7306-116-0",
 url="http://www.icomonline.org/themes/Icomonline/images/files/ICOM2012BookOfAbstracts.pdf",
 note="abstract"
}