Publication detail

Trendy ve výzkumu záporných elektrodových hmot pro Lithno-ionotové články

LIBICH, J. ČECH, O. SEDLAŘÍKOVÁ, M. VONDRÁK, J.

Original Title

Trendy ve výzkumu záporných elektrodových hmot pro Lithno-ionotové články

English Title

New trends in the research of negative electrode materials for Li-ions cells

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Následující práce představuje stručný úvod do aktuálních vývojových trendů v oblasti elektrodových hmot pro Lithno-iontové články. Na poli aktivních elektrodových materiálů se jiţ dlouho spekuluje o moţném substituentu za komerčně úspěšný uhlík aplikovaný v různých formách. Z hlediska reálného masivního komerčního vyuţití není tento výběr vůbec snadný. Při výběru musí být respektovány základní hlediska, jako jsou dostupnost, cena a proces výroby, které musí následovat po ověření funkčnosti materiálu a jeho parametrů.

English abstract

The following paper presents a brief introduction to current trends in the field of electrode materials for lithium-ion cells. In the field of active electrode materials has long been speculation about possible substituent as commercially successful carbon applied in various forms. In terms of real solid commercial use of this choice is not at all easy. The choice must be respected basic aspects, such as availability, cost and manufacturing process to be followed for verifying the functionality of the material and its parameters.

Keywords

Akumulátory, Lithium, Záporná elektroda, Anoda, Lithium-ion, Křemík, Nanotrubice

Key words in English

Batteries, Lithium, Negative electrode, Lithium-ion, Silicon, Nanotubes

Authors

LIBICH, J.; ČECH, O.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.

RIV year

2012

Released

21. 11. 2012

ISBN

978-80-89456-08-6

Book

Alternatívne zdroje energie, ALER 2012

Edition

1

Edition number

1

Pages from

33

Pages to

40

Pages count

8

BibTex

@inproceedings{BUT96264,
  author="Jiří {Libich} and Ondřej {Čech} and Marie {Sedlaříková} and Jiří {Vondrák}",
  title="Trendy ve výzkumu záporných elektrodových hmot pro Lithno-ionotové články",
  booktitle="Alternatívne zdroje energie, ALER 2012",
  year="2012",
  series="1",
  number="1",
  pages="33--40",
  isbn="978-80-89456-08-6"
}