Publication detail

Metoda akustické emise v hodnocení kvality odporového bodového svařování

NOHÁL, L. MAZAL, P. TOPOLÁŘ, L. PAZDERA, L.

Original Title

Metoda akustické emise v hodnocení kvality odporového bodového svařování

English Title

Acoustic Emission Testing in Quality Control of Resistance Spot Welding

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Cílem monitorování výrobních procesů je zaručit maximální kvalitu vyráběných produktů. Při řízení těchto procesů, jako je například bodové odporové svařování, je třeba zajistit zpětnou vazbu. Pro monitorování a řízení těchto procesů proto nachází uplatnění metoda akustické emise, jejíž parametry reagují na změny v charakteristických fázích svařovacího procesu a mohou predikovat vlastnosti svaru. Tento článek shrnuje dosavadní poznatky publikované různými autory a prezentuje poslední výsledky experimentů provedené na Ústavu konstruování Vysokého učení technického v Brně.

English abstract

The goal of manufacturing process monitoring is to ensure the highest quality of manufactured products. During the control and monitoring of these processes, such as spot resistance welding, it is necessary to provide the feedback control. The acoustic emission method is suitable for a monitoring and feedback control of these processes; the acoustic emission parameters respond to changes in characteristic phases of the welding process and can predict the properties of the weld. This article summarizes the current knowledge published by various authors and presents the latest results of the experiments carried out at the Institute of Machine and Industrial Design of Brno University of Technology.

Keywords

odporové bodové svařování, akustická emise, hodnocení kvality svarů

Key words in English

resistance spot welding, acoustic emission, welding quality control

Authors

NOHÁL, L.; MAZAL, P.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.

RIV year

2012

Released

30. 10. 2012

Publisher

VUT v Brně; ČNDT

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4609-0

Book

NDE for Safety / Defektoskopie 2012, 42. mezinárodní konference - sborník příspěvků

Edition

2012

Edition number

první

Pages from

319

Pages to

324

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT94998,
  author="Libor {Nohál} and Pavel {Mazal} and Libor {Topolář} and Luboš {Pazdera}",
  title="Metoda akustické emise v hodnocení kvality odporového bodového svařování",
  booktitle="NDE for Safety / Defektoskopie 2012, 42. mezinárodní konference - sborník příspěvků",
  year="2012",
  series="2012",
  number="první",
  pages="319--324",
  publisher="VUT v Brně; ČNDT",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-4609-0"
}