Publication detail

Monitorování plastické deformace v raných stádiích únavového procesu užitím metody akustické emise

VLAŠIC, F. KOULA, V. MAZAL, P. GEJDOŠ, P.

Original Title

Monitorování plastické deformace v raných stádiích únavového procesu užitím metody akustické emise

English Title

Acoustic Emission Monitoring of Plastic Deformation in Initial Stages of Fatigue Process

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Článek se zabývá výzkumem cyklického poškozování zkušebního materiálu v počátečních stádiích únavového procesu za použití metody akustické emise. Cílem práce bylo zrealizovat několik únavových zkoušek do vzniku trhliny a provést podrobnou analýzu signálu akustické emise. Ta byla založena zejména na separaci hitů dle jejich podobnosti a rozdělení do jednotlivých tříd. Během únavových zkoušek také byla na elektrorezonančním pulzátoru RUMUL Cracktronic zaznamenávána rezonanční frekvence, která je funkcí tuhosti zkušebního tělesa. Výsledky ukázaly velkou citlivost signálu akustické emise při přechodu ze stádia tvorby a vývoje povrchového reliéfu do fáze nukleace a šíření trhliny.

English abstract

The paper deals with research of cyclic damage of tested samples in initial stages of fatigue process using acoustic emission method. The goal of the work was to perform fatigue tests to crack initiation and make detailed analysis of acoustic emission signal. This analysis was primarily based on the waveform similarity and division into classes. All measurements have been completed with registrations of resonance frequency changes for the tested sample taken with the fatigue equipment RUMUL Cracktronic. The results showed the high sensitivity of acoustic emission technology in the transition from the stage of surface relief evolution to the stage of crack nucleation and propagation.

Keywords

akustická emise, vysokocyklová únava, trhlina, titanová slitina

Key words in English

acoustic emission method, high-cycle fatigue, crack, titanium alloy

Authors

VLAŠIC, F.; KOULA, V.; MAZAL, P.; GEJDOŠ, P.

RIV year

2012

Released

30. 10. 2012

Publisher

VUT v Brně a ČNDT

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4609-0

Book

Defektoskopie 2012 / NDE for Safety

Edition

2012

Edition number

1

Pages from

279

Pages to

288

Pages count

10

BibTex

@inproceedings{BUT94983,
  author="František {Vlašic} and Václav {Koula} and Pavel {Mazal} and Pavel {Gejdoš}",
  title="Monitorování plastické deformace v raných stádiích únavového procesu užitím metody akustické emise",
  booktitle="Defektoskopie 2012 / NDE for Safety",
  year="2012",
  series="2012",
  number="1",
  pages="279--288",
  publisher="VUT v Brně a ČNDT",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-4609-0"
}