Publication detail

Vliv nákupního chování zákazníků na oceňování majetku

PERNICA, M. BAŠTINEC, J.

Original Title

Vliv nákupního chování zákazníků na oceňování majetku

Czech Title

Vliv nákupního chování zákazníků na oceňování majetku

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje výzkum prováděný s cílem aktualizovat metodiku dlouhodobých odpisovatelného movitého majetku oceňování v budoucnu, dále jen DHMMO, reálnou hodnotou.

Czech abstract

Článek popisuje výzkum prováděný s cílem aktualizovat metodiku dlouhodobých odpisovatelného movitého majetku oceňování v budoucnu, dále jen DHMMO, reálnou hodnotou.

Documents

BibTex


@article{BUT93896,
 author="Martin {Pernica} and Jaromír {Baštinec}",
 title="Vliv nákupního chování zákazníků na oceňování majetku",
 annote="Článek popisuje výzkum prováděný s cílem aktualizovat metodiku dlouhodobých odpisovatelného movitého majetku oceňování v budoucnu, dále jen DHMMO, reálnou hodnotou.",
 address="CERM",
 chapter="93896",
 institution="CERM",
 number="10",
 volume="VI",
 year="2012",
 month="june",
 pages="83--89",
 publisher="CERM",
 type="journal article - other"
}