Publication detail

On-line diagnostika výkonového měniče

KNOBLOCH, J. KLÍMA, B. NOUMAN, Z.

Original Title

On-line diagnostika výkonového měniče

English Title

On - line Diagnostics of Power Inverter

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

V tomto článku je diskutována diagnostika výkonového tranzistoru. Publikované řešení je založeno na funkcích, přidaných do budiče výkonového tranzistoru. Je totiž nezbytné, aby měření veličin na tranzistoru bylo umístěno fyzicky co nejblíže tomuto prvku, stejně tak i základní zpracování signálů. To vše tvoříme ve snaze zajistit vysokou spolehlivost a předpovídatelnost poruch. V článku jsou popsány různé možnosti měření pro diagnostiku výkonového tranzistoru. Například velikost napěťového překmitu, napětí na vypnutém tranzistoru, saturační napětí, teploty čipu, výstupní proud větve, náboj řídicí elektrody a napájecí napětí sekundární strany budiče.

English abstract

Diagnostics of power IGBT transistor in voltage-source inverter is discussed in this paper. Proposed solution is based on embedded diagnostic functions in the IGBT driver. It is necessary that the measurement of diagnostic quantities is installed as close to the power IGBT transistor. Like other diagnostics circuits and processing. All this we make in order to high reliability and predictability of failures. In this paper are discussed possibilities of measurement quantities for transistor diagnostics. For example voltage overshoot size, off-state voltage, on-state saturation voltage, transistor chip temperature, inverter output current, gate charge and driver secondary side supply voltages are measured. We propose some hardware solutions for obtaining mentioned quantities.

Keywords

Diagnostika, budič IGBT, výkonový tranzistor

Key words in English

Diagnostics, IGBT driver, power transistor

Authors

KNOBLOCH, J.; KLÍMA, B.; NOUMAN, Z.

RIV year

2012

Released

24. 5. 2012

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4514-7

Book

Proceedings of the 13th Scientific Conference on Electric Power engineering 2012

Pages from

1

Pages to

4

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT92210,
  author="Jan {Knobloch} and Bohumil {Klíma} and Ziad {Nouman}",
  title="On-line diagnostika výkonového měniče",
  booktitle="Proceedings of the 13th Scientific Conference on Electric Power engineering 2012",
  year="2012",
  pages="1--4",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-4514-7"
}