Publication detail

Radiační přenos energie ve spínacím oblouku VN a VVN vypínačů

BOGATYREVA, N. BARTLOVÁ, M. AUBRECHT, V.

Original Title

Radiační přenos energie ve spínacím oblouku VN a VVN vypínačů

English Title

Radiační přenos energie ve spínacím oblouku VN a VVN vypínačů

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Článek se zabývá výpočtem energie vyzářené plazmatem elektrického oblouku hořícího v prostředí SF6. Bylo uvažováno spojité i diskrétní záření v intervalu 10 – 3000 nm, při teplotách 1000 – 35000 K. Závislost vyzářené energie na teplotě byla spočtena pro tlaky 0,5 až 5,0 MPa a poloměry obloukového sloupce 0,01 – 10 cm. Výsledky ukazují, že vyzářenou energii nelze v energetické bilanci spínacího oblouku zanedbat, při velkých proudech obloukem hraje tato energie hlavní roli v mechanismu energiových ztrát.

English abstract

Článek se zabývá výpočtem energie vyzářené plazmatem elektrického oblouku hořícího v prostředí SF6. Bylo uvažováno spojité i diskrétní záření v intervalu 10 – 3000 nm, při teplotách 1000 – 35000 K. Závislost vyzářené energie na teplotě byla spočtena pro tlaky 0,5 až 5,0 MPa a poloměry obloukového sloupce 0,01 – 10 cm. Výsledky ukazují, že vyzářenou energii nelze v energetické bilanci spínacího oblouku zanedbat, při velkých proudech obloukem hraje tato energie hlavní roli v mechanismu energiových ztrát.

Keywords

Plazma elektrického oblouku, záření plazmatu, koeficient čisté emise

Key words in English

Plazma elektrického oblouku, záření plazmatu, koeficient čisté emise

Authors

BOGATYREVA, N.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V.

RIV year

2012

Released

27. 4. 2012

Location

Kouty nad Desnou

ISBN

978-80-85990-21-8

Book

OZE 2012

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex

@inproceedings{BUT92202,
  author="Naděžda {Bogatyreva} and Milada {Bartlová} and Vladimír {Aubrecht}",
  title="Radiační přenos energie ve spínacím oblouku VN a VVN vypínačů",
  booktitle="OZE 2012",
  year="2012",
  pages="1--6",
  address="Kouty nad Desnou",
  isbn="978-80-85990-21-8"
}