Publication detail

Modernizace laboratorního vybavení a úplná inovace přednášek kurzu Analogová technika

HERENCSÁR, N. VRBA, K.

Original Title

Modernizace laboratorního vybavení a úplná inovace přednášek kurzu Analogová technika

English Title

Modernizace laboratorního vybavení a úplná inovace přednášek kurzu Analogová technika

Type

report

Language

Czech

Original Abstract

Řešitelský kolektiv rozvojového projektu kompletizoval a úplně inovoval přednáškové texty povinného bakalářského kurzu "Analogová technika" přednášeného na oboru "Teleinformatika" ve studijním programu "Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika" na "FEKT VUT v Brně" tak, aby odpovídali nejnovějším poznatkům a výsledků výzkumu v této oblasti. Následně na základě inovovaných skript byly inovovány přednášky. Dále byl částečně inovován, modernizován a harmonizován přístrojový park laboratoře "Analogové techniky", a to zejména nákupem nových pájecích stanic a digitálních osciloskopů a částečným dovybavením o drobný materiál, který studenti využívají při konstrukci a experimentálních pracích v laboratoři. Byla vytvořena i nová samostatná úloha do experimentálních laboratoří.

English abstract

Řešitelský kolektiv rozvojového projektu kompletizoval a úplně inovoval přednáškové texty povinného bakalářského kurzu "Analogová technika" přednášeného na oboru "Teleinformatika" ve studijním programu "Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika" na "FEKT VUT v Brně" tak, aby odpovídali nejnovějším poznatkům a výsledků výzkumu v této oblasti. Následně na základě inovovaných skript byly inovovány přednášky. Dále byl částečně inovován, modernizován a harmonizován přístrojový park laboratoře "Analogové techniky", a to zejména nákupem nových pájecích stanic a digitálních osciloskopů a částečným dovybavením o drobný materiál, který studenti využívají při konstrukci a experimentálních pracích v laboratoři. Byla vytvořena i nová samostatná úloha do experimentálních laboratoří.

Keywords

inovace přednášek, Analogová technika, modernizace laboratorního vybavení

Key words in English

inovace přednášek, Analogová technika, modernizace laboratorního vybavení

Authors

HERENCSÁR, N.; VRBA, K.

Released

30. 12. 2011

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

218

Pages count

218

BibTex

@techreport{BUT91559,
  author="Norbert {Herencsár} and Kamil {Vrba}",
  title="Modernizace laboratorního vybavení a úplná inovace přednášek kurzu Analogová technika",
  year="2011",
  address="Brno",
  series="Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu FRVŠ 1157/2010/F1, reg. č. IS18023001",
  edition="1",
  pages="1--218"
}