Publication detail

Vývojové trendy vytápění budov s téměr nulovou spotřebou energie

HIRŠ, J. HOŘÍNKOVÁ, L.

Original Title

Vývojové trendy vytápění budov s téměr nulovou spotřebou energie

English Title

Trends of heating of buildings with almost zero energy consumption

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Pro účely směrnice se rozumí "budovou s téměř nulovou spotřebou energie“ budova, jejíž energetická náročnost určená podle metody, dané touto směrnicí, je velmi nízká. Téměř nulová či nízká spotřeba energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie z obnovitelných zdrojů vyráběné v místě stavby či v jeho okolí.

English abstract

For the purposes of the Directive means "building with almost zero energy consumption" building, the energy intensity determined by the method given in this Directive, is very low. Almost zero or low power consumption should be covered to a large extent from renewable energy resources, including energy from renewable energy produced in the site or in its vicinity.

Keywords

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Key words in English

Almost zero energy buildings

Authors

HIRŠ, J.; HOŘÍNKOVÁ, L.

RIV year

2012

Released

27. 2. 2012

Publisher

SSTP Bratislava

Location

Bratislava

ISBN

978-80-89216-45-1

Book

Sborník příspěvků konference

Pages from

85

Pages to

88

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT89980,
  author="Jiří {Hirš} and Lucie {Vendlová}",
  title="Vývojové trendy vytápění budov s téměr nulovou spotřebou energie",
  booktitle="Sborník příspěvků konference",
  year="2012",
  pages="85--88",
  publisher="SSTP Bratislava",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-89216-45-1"
}