Publication detail

Elekronický systém pro sběr dat a metody jejich vyhodnocení

PROKEŠ, A.

Original Title

Elekronický systém pro sběr dat a metody jejich vyhodnocení

English Title

Electronic System for Data Acquisition and Methods of its Eevaluation

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Popisovaný systém založený na bázi 16-bitového mikroprocesoru XA-S3 je vhodný pro monitorování absolutní hodnoty měřeného napětí. Jeho vývoj byl podmíněn potřebou monitorování odběru v rozvodné síti. V příspěvku je stručně popsána činnost jeho HW a SW modulů a metody zpracování naměřených dat pomocí MATLABu a EXCELu

English abstract

In the paper, a data logger based on a Philips Semiconductors 16-bit single-chip microcontroller XA-S3 suitable for acquisition and monitoring of the absolute value of a time variable voltage is described. The data logger has been developed for power consumption monitoring at the supply network. The paper gives a description of a working principle, control and utilization of this device. Methods of the gathered data processing using MATLAB and EXCEL are mentioned here.

Keywords

sběr dat, mikroprocesor XA

Key words in English

data logger, data acquisition, microcontroller XA

Authors

PROKEŠ, A.

RIV year

2003

Released

4. 11. 2003

Publisher

Moravský svaz elektrotechniků

Location

Brno

Pages from

57

Pages to

60

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT8921,
  author="Aleš {Prokeš}",
  title="Elekronický systém pro sběr dat a metody jejich vyhodnocení",
  booktitle="Sborník příspěvků konference 30. KART Brno",
  year="2003",
  pages="4",
  publisher="Moravský svaz elektrotechniků",
  address="Brno"
}