Publication detail

DETEKCE ÚNAVOVÉHO POŠKOZOVÁNÍ V KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLECH VYUŽITÍM METODY AKUSTICKÉ EMISE

VLAŠIC, F. NOHÁL, L. GEJDOŠ, P. MAZAL, P.

Original Title

DETEKCE ÚNAVOVÉHO POŠKOZOVÁNÍ V KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLECH VYUŽITÍM METODY AKUSTICKÉ EMISE

English Title

FATIGUE DAMAGE DETECTION IN CONSTRUCTION MATERIALS USING ACOUSTIC EMISSION TECHNIQUE

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Článek se zabývá monitorováním cyklické degradace konstrukčních materiálů ve vysokocyklové oblasti využitím nedestruktivní metody testování - akustické emise. Naměřené výsledky slouží především ke studijním účelům a tvorbě podkladů pro výuku na Fakultě strojního inženýrství v Brně. Společně se záznamem rezonanční frekvence zatěžovacího zařízení RUMUL Cracktronic lze získat názorné ukázky včasné identifikace vzniku a šíření únavových trhlin ve zkoumaných materiálech.

English abstract

The article deals with monitoring of construction materials cyclic degradation in high-cycle area using non-destructive method - acoustic emission. The measured results used primarily for creation of teaching materials and educational purposes at the Faculty of Mechanical Engineering in Brno. The demonstration of early identification of fatigue cracks creation and propagation in the tested materials may be obtained together with the record of resonant frequency of loading equipment RUMUL Cracktronic.

Keywords

akustická emise, únavové zatěžování, šíření trhliny, rezonanční frekvence

Key words in English

acoustic emission, fatigue loading, crack propagation, resonant frequency

Authors

VLAŠIC, F.; NOHÁL, L.; GEJDOŠ, P.; MAZAL, P.

RIV year

2011

Released

9. 11. 2011

Publisher

CNDT, VUT

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4358-7

Book

NDE for Safety / Defektoskopie 2011

Edition

2011

Edition number

1

Pages from

207

Pages to

214

Pages count

8

BibTex

@inproceedings{BUT74864,
  author="František {Vlašic} and Libor {Nohál} and Pavel {Gejdoš} and Pavel {Mazal}",
  title="DETEKCE ÚNAVOVÉHO POŠKOZOVÁNÍ V KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLECH VYUŽITÍM METODY AKUSTICKÉ EMISE",
  booktitle="NDE for Safety / Defektoskopie 2011",
  year="2011",
  series="2011",
  number="1",
  pages="207--214",
  publisher="CNDT, VUT",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-4358-7"
}