Publication detail

Identifikace poškození součástí automobilové převodovky metodou akustické emise

NOHÁL, L. MAZAL, P.

Original Title

Identifikace poškození součástí automobilové převodovky metodou akustické emise

English Title

AN IDENTIFICATION OF AUTOMOTIVE GEARBOX COMPONENTS DAMAGE USING ACOUSTIC EMISSION

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

V tomto článku jsou prezentovány výsledky z druhé série experimentů provedených na automobilové převodovce MQ 200, jejichž účelem byla detekce poškození součástí převodovky pomocí akustické emise. V experimentech, které probíhaly v laboratořích Ústavu konstruování VUT v Brně, byly vytvořeny umělé defekty ozubeného kola 5.převodového stupně. Záměrem experimentů bylo vyhodnotit možnosti identifikace poškození v produkční převodovce a ověřit metodiku měření z předchozích zkoušek pro tento typ poškození. Jako komparační parametr byla užita metoda měření teploty na skříni převodovky. Výsledky experimentu naznačují použitelnost metodiky zkoušení i pro nově zvolený typ poškození.

English abstract

In this article there are presented the results of the second series of experiments with the gearbox MQ 200, whose purpose was the damage detection of gearbox components using acoustic emission method. In experiments, which took place in the laboratories of the Institute of Machine and Industrial Design of the Brno University of Technology, were created artificial defects in a cogwheel of fifth speed gear. The aim of the experiments was to evaluate the possibility of damage identification in production gearbox and verify the measurement methodology of previous tests for this type of damage. As a comparative parameter was used the temperature measured on the gearbox surface. The results from experiments suggest the suitability of the testing methodology for the newly chosen type of damage.

Keywords

akustická emise, detekce poškození, převodovka, uměle vytvořený defekt

Key words in English

acoustic emission, damage detection, gearbox, artificial defect

Authors

NOHÁL, L.; MAZAL, P.

RIV year

2011

Released

9. 11. 2011

Publisher

ČNDT, VUT v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4358-7

Book

NDE for Safety / Defektoskopie 2011

Edition

2011

Edition number

1

Pages from

107

Pages to

114

Pages count

8

BibTex

@inproceedings{BUT74863,
  author="Libor {Nohál} and Pavel {Mazal}",
  title="Identifikace poškození součástí automobilové převodovky metodou akustické emise",
  booktitle="NDE for Safety / Defektoskopie 2011",
  year="2011",
  series="2011",
  number="1",
  pages="107--114",
  publisher="ČNDT, VUT v Brně",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-4358-7"
}