Publication detail

DETEKCE POŠKOZENÍ AUTOMOBILOVÉ PŘEVODOVKY

HORT, F. VLAŠIC, F. MAZAL, P. MAZŮREK, I.

Original Title

DETEKCE POŠKOZENÍ AUTOMOBILOVÉ PŘEVODOVKY

English Title

DETECTION OF DAMAGE OF THE AUTOMOBILE GEARBOX

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

V příspěvku je podána základní informace o průběhu experimentu zaměřeného na identifikaci poškození automobilové převodovky Škody Fabia s využitím metody akustické emise. Experiment probíhal v laboratoři Ústavu konstruování VUT v Brně a spočíval v měření signálu z nepoškozené a poškozené převodovky za různých provozních podmínek. Na převodovce bylo uměle poškozeno ozubené kolo na 5 rychlostním stupni a jehlové ložisko volnoběhu. Cílem experimentu bylo porovnat výsledky měření hlukové emise převodovky se záznamem signálu akustické emise a hladinou vibrací. Současně byla měřena teplota na skříni. V článku jsou prezentovány první výsledky měření, které ukazují na vhodnost zvolené metodiky zkoušení.

English abstract

This contribution presents basic information about the experiment focused on identification of damage of the automobile gearbox (Škoda Fabia) with usage of acoustic emission method. The experiment was implemented in the test room of Institute of Machine and Industrial Design of BUT. It consisted of measuring of signal of an intact and a damaged gearbox during different functional conditions. In the gearbox the needle bearing and tooth wheel in fifth speed gear was artificially damaged. The goal of this experiment was to compare the records of measurement of noise emission with acoustic emission signal and level of vibration. Simultaneously the temperature of gear housing was measured. In article the first measurements that show the suitability of the chosen methodology for testing are presented.

Keywords

akustická emise, převodovka, hluková emise, vibrace

Key words in English

acoustic emission, gearbox, noise emission, vibration

Authors

HORT, F.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; MAZŮREK, I.

RIV year

2011

Released

1. 4. 2011

Publisher

Tiret

Location

Praha

ISBN

1213-3825

Periodical

NDT Welding Bulletin

Year of study

2011

Number

1

State

Czech Republic

Pages from

21

Pages to

25

Pages count

5

BibTex

@article{BUT74851,
  author="Filip {Hort} and František {Vlašic} and Pavel {Mazal} and Ivan {Mazůrek}",
  title="DETEKCE POŠKOZENÍ AUTOMOBILOVÉ PŘEVODOVKY",
  journal="NDT Welding Bulletin",
  year="2011",
  volume="2011",
  number="1",
  pages="21--25",
  issn="1213-3825"
}