Publication detail

Příspěvek k teorii obrábění hliníkových slitin

BUMBÁLEK, B. MAZAL, P. LIŠKUTÍN, P.

Original Title

Příspěvek k teorii obrábění hliníkových slitin

English Title

Contribution to the cutting theory of aluminium alloys

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Růst přesného strojírenství a zavádění vysoce přesných technologií jsou předpokladem pro rozvoj nové techniky, pro zvyšování jakosti výrobků i úspěchů v boji s konkurencí. Nové požadavky, které se nyní objevují ve strojírenské výrobě, vycházejí z toho, že je nutné zlepšovat řízení výrobních procesů, zvyšovat produktivitu a využívat poznatků rozvoje všech vědních oborů. Zdůvodnění těchto nových požadavků vychází z nutnosti zavádění nových technik, nových kontrolních metod, uplatňování nových konstrukčních materiálů schopných pracovat za extrémních podmínek zatěžování. Současná etapa rozvoje technologických metod vyžaduje uplatňování fyzikálních znalostí, které budou rozhodovat o úspěších jednotlivců i celých podniků. Příspěvek uvádí možnosti predikce deformačního chování slitin hliníku při obrábění. Práce využívá podkladů zpracovaných pro obrábění ocelí a upravuje je pro obrábění slitin hliníku.s ohledem na jejich fyzikální vlastnosti a systém zatěžování.

English abstract

It is known that the physical properties of the surface layer and its development affect the durability and lifetime of high-precision components. These properties vary according to applied technological operations are therefore increasingly sought after information on how to use knowledge about the physical nature of the cutting process. From these requirements came as the aim and content contribution. Post says the possibility of using the theoretical dependence on machined steel solutions for the deformation behavior of aluminum alloys. This procedure is based on knowledge of the behavior of steel cutting and applying this knowledge to the process of cutting aluminum and its alloys. The starting point is the set conditions of deformation behavior of materials under plastic deformation and deformation at high speeds. Knowledge thus obtained can be used not only for predicting the behavior of the material during cutting, but also to assess the impact of the cutting process on the properties of the surface layer, the cutting forces, surface finish quality. For the analysis of cutting conditions were used for turning the results on the basis of development chart has been compiled to calculate all required values are tabulated and provide a set of data which enable a very accurate description of the process of aluminum alloys machining. The proposed problem can be addressed from two perspectives. The first aspect is the metallurgical and the second based on the chip formation mechanism and deformation behavior of workpiece material. Theoretical analysis as performed in this paper allows to obtain the necessary values for predicting the behavior of these alloys at cutting and thereby give the technology a tool for managing this process.

Keywords

Teorie řezání, hliníkové slitiny, proměnné smykové deformace

Key words in English

Theory of cutting, aluminium alloys, shear changeable stress

Authors

BUMBÁLEK, B.; MAZAL, P.; LIŠKUTÍN, P.

RIV year

2011

Released

30. 11. 2011

Publisher

FVTM UJEP

Location

Ústi nad Labem

ISBN

1211-4162

Periodical

Strojírenská technologie

Year of study

2011

Number

6

State

Czech Republic

Pages from

41

Pages to

48

Pages count

8

BibTex

@article{BUT74447,
  author="Bohumil {Bumbálek} and Pavel {Mazal} and Petr {Liškutín}",
  title="Příspěvek k teorii obrábění hliníkových slitin",
  journal="Strojírenská technologie",
  year="2011",
  volume="2011",
  number="6",
  pages="41--48",
  issn="1211-4162"
}