Publication detail

Nelineární dynamické zpracování signálu

SCHIMMEL, J.

Original Title

Nelineární dynamické zpracování signálu

English Title

Non-linear Dynamics Processing

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Dynamické zpracování úrovně audio signálu je prováděno zesilovačem, jehož zisk je automaticky řízen úrovní vstupního signálu. V těchto zařízeních můžeme použít nelineární prvky simulující elektronkové zesilovače, aby byl výstupní signál zvukově hutnější. Tento příspěvek se zabývá simulací elektronkových zesilovačů pomocí aproximace převodní charakteristiky mocninným polynomem a metodou výpočtu koeficientů mocninného polynomu podle požadovaného poměru vyšších harmonických. V příspěvku je také ukázán vliv nelineárních zesilovacích prvků simulujících elektronkové zesilovače na spektrum výstupního signálu dynamických efektů.

English abstract

Dynamics processing of audio signal is performed by amplifying devices where the gain is automatically controlled by the level of the input signal. Non-linear components simulating tube amplifiers can be used in these devices to make musical signal audibly dense. This paper deals with the simulation of tube amplifiers using the power polynomial approximation of transfer characteristic and with computation method of the power polynomial coefficients according to the required higher harmonics ratio. The paper also shows the influence of non-linear amplifying devices simulating tube amplifiers on the output signal spectrum of dynamic effects.

Key words in English

non-linear processing, digital audio processing

Authors

SCHIMMEL, J.

RIV year

2003

Released

28. 5. 2003

Publisher

VUT v Brně

Location

Brno

ISBN

80-214-2391-9

Book

Proceedings of the 4th Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing

Edition number

1

Pages from

113

Pages to

124

Pages count

12

URL

BibTex

@inproceedings{BUT7402,
  author="Jiří {Schimmel}",
  title="Nelineární dynamické zpracování signálu",
  booktitle="Proceedings of the 4th Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing",
  year="2003",
  number="1",
  pages="12",
  publisher="VUT v Brně",
  address="Brno",
  isbn="80-214-2391-9",
  url="http://www.aes.cz/atp2003/"
}