Publication detail

Přenos záření v obloukovém plazmatu

BOGATYREVA, N. BARTLOVÁ, M. AUBRECHT, V.

Original Title

Přenos záření v obloukovém plazmatu

English Title

Radiation transfer in arc plasmas

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Dvě různé aproximační metody (metoda parciálních charakteristik a metoda koeficientu celkové emise) byly použity pro výpočet radiačních vlastností argonového plazmatu v elektrickém oblouku v teplotním intervalu 300 K - 30000 K a pro tlaky 0,1 MPa - 1 MPa. Tok záření a divergence toku záření byly počítány za předpokladu válcového tvaru oblouku a pro zadaný zjednodušený teplotní profil.

English abstract

Two different approximative methods (method of partial characteristics and method of net emission coefficients) were used for calculation of radiative properties of argon arc plasma in temperature interval of 300K - 30000K and for pressures 0.1MPa - 1MPa. The radiation flux density and its divergence were calculated under assumption of cylindrical arc and for simplified temeperature profile.

Keywords

záření plazmatu, parciální charakteristiky, koeficient celkové emise

Key words in English

plasma radiation, partial characteristics, net emission coefficient

Authors

BOGATYREVA, N.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V.

RIV year

2011

Released

1. 9. 2011

Publisher

Fyzikální ústav AV ČR

Location

Praha

ISBN

0447-6441

Periodical

Jemná mechanika a optika

Year of study

56

Number

9/2011

State

Czech Republic

Pages from

251

Pages to

253

Pages count

3

BibTex

@article{BUT73811,
  author="Naděžda {Bogatyreva} and Milada {Bartlová} and Vladimír {Aubrecht}",
  title="Přenos záření v obloukovém plazmatu",
  journal="Jemná mechanika a optika",
  year="2011",
  volume="56",
  number="9/2011",
  pages="251--253",
  issn="0447-6441"
}