Publication detail

Vybrané aplikace metody akustické emise v Ústavu konstruování FSI VUT v Brně

HORT, F. MAZAL, P. VLAŠIC, F.

Original Title

Vybrané aplikace metody akustické emise v Ústavu konstruování FSI VUT v Brně

English Title

Selected Applications of Acoustic Emission Method at Department of Machine and Industrial Design of FSI VUT Brno

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Článek popisuje využití metody akustické emise v Ústavu konstruování FSI VUT v Brně. Popsány jsou aplikace v oblasti diagnostiky kontaktního poškození, diagnostiky ložisek a únavových vlastností materiálů.

English abstract

This article describes the applied of acoustic emission methods at Department of Machine and Industrial Design of FSI VUT Brno. Application s in the area contact fatigue, diagnostics of bearings and fatigue properties of materials are described.

Keywords

akustická emise, kontaktní únava, ložiska, únavové poškození, slitiny hliníku

Key words in English

acoustic emission, contact fatigue, bearings, fatigue process, AL alloy

Authors

HORT, F.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.

RIV year

2008

Released

8. 9. 2008

Publisher

Západočeská univerzita v Plzni

Location

Plzeň

ISBN

978-80-7043-718-6

Book

Konference kateder ČMS

Edition

2008

Edition number

1

Pages from

87

Pages to

90

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT72759,
  author="Filip {Hort} and Pavel {Mazal} and František {Vlašic}",
  title="Vybrané aplikace metody akustické emise v Ústavu konstruování FSI VUT v Brně",
  booktitle="Konference kateder ČMS",
  year="2008",
  series="2008",
  number="1",
  pages="87--90",
  publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
  address="Plzeň",
  isbn="978-80-7043-718-6"
}