Publication detail

ČSN EN 13477-2 Nedestruktivní zkoušení, Akustická emise, Charakterizace přístrojů, Část 2: Ověřování pracovní charakteristiky

MAZAL, P.

Original Title

ČSN EN 13477-2 Nedestruktivní zkoušení, Akustická emise, Charakterizace přístrojů, Část 2: Ověřování pracovní charakteristiky

English Title

ČSN EN 13477-2 Non-destructive testing, Acoustic emission, Equipment characterisation, Part 2: Verification of operating characteristic.

Type

translation

Language

Czech

Original Abstract

Tato evropská norma specifikuje metody pro rutinní ověřování vlastností zařízení pro akustickou emisi (AE) s jedním nebo několika kanály. Je určena pro uživatele tohoto zařízení v laboratorních podmínkách. Ověřování charakteristik se doporučuje provést po nákupu, změnách, užití za mimořádných podmínek, nebo pokud je po-dezření na závadu. Postupy popsané v této evropské normě nevylučují jiné kvalifikované metody např. ověřo-vání ve frekvenční oblasti.

English abstract

This part of the standard specifies methods for routine verification of the performance of AE equipment comprising one or more sensing channels. It is intended for use by operators of the equipment under laboratory conditions. Verification of the measurement characteristics is recommended after purchase of equipment, modifications, use under extraordinary conditions, or if one suspects a malfunction. The procedures described in this European Standard do not exclude other qualified methods, e.g. verification in the frequency domain.

Keywords

akustická emise, signál, snímač, charakteristika

Key words in English

acoustic emission, signal, sensor, AE characterics

Authors

MAZAL, P.

Released

28. 2. 2011

Publisher

ÚNMZ Praha

Location

Praha, CZ

Pages from

1

Pages to

29

Pages count

29

BibTex

@misc{BUT68475,
  author="Pavel {Mazal}",
  title="ČSN EN 13477-2 Nedestruktivní zkoušení, Akustická emise, Charakterizace přístrojů, Část 2: Ověřování pracovní charakteristiky",
  year="2011",
  pages="1--29",
  publisher="ÚNMZ Praha",
  address="Praha, CZ",
  note="translation"
}